• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 73 items
 1. Endocrinology

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą gydytoją endokrinologą, turintį bazinį internisto paruošimą, turintį teisę gauti endokrinologo licenziją ir galintį teikti gydytojo endokrinologo norma apibrėžtas endokrinologo paslaugas. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Lietuvių 5. Studijų turinys: Vidaus ligų pagrindai: Ciklas Apimtis (kreditais) Pulmonologija ir alergologija 16 Kardiologija 16 Gastroenterologija 12 Reumatologija 8 Nefrologija 8 Hematologija 8 Endokrinologija 8 Infektologija 4 Onkologija 4 Intensyvi terapija 4 Endokrinologija Ciklas Apimtis (kreditais) Diabetologija 36 Bendroji endokrinologija 40 Urgentinės būklės sergant endokrinologinėmis ligomis 8 Diabetinių žaizdų gijimo ypatumai ir gydymo principai (pasirenkamaisis ciklas) 4 Sergančiųjų endokrininėmis ligomis ligonių mokymo ir ilgaslaikio stebėjimo organizavimas (pasirenkamaisis ciklas) 4 Vaikų endokrinologija (pasirenkamaisis ciklas) 4 6. Praktikos apibūdinimas: nepertraukiamą profesinės veiklos praktika universiteto atrinktose rezidentūros bazėse (Endokrinologijos klinika, Radiologijos klinika, Patologinės anatomijos klinika, Konsultacinė poliklinika). Ji organizuojama ciklais kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dali ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Gastroenterology

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą gydytoją gastroenterologą, turintį bazinį internisto paruošimą, turintį teisę gauti gastroenterologo licenziją ir galintį teikti gydytojo gastroenterologo norma apibrėžtas gastroenterologo paslaugas. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Lietuvių 5. Studijų turinys: Vidaus ligų pagrindai: Eil. Nr. Ciklas Apimtis (kreditais) 1. Pulmonologija ir alergologija 16 2. Kardiologija 16 3. Gastroenterologija 12 4. Reumatologija 8 5. Nefrologija 8 6. Hematologija 8 7. Endokrinologija 8 8. Infektologija 4 9. Onkologija 4 10. Intensyvi terapija 4 Gastroenterologija Eil. Nr. Ciklas Apimtis (kreditais) 1. Gastroenterologija 28 2. Hepatologija 10 3. Virškinimo sistemos endoskopija 20 4. Virškinimo sistemos ligų ultragarsinė diagnostika 10 5. Virškinimo sistemos ligų radiologinė diagnostika 6 6. Virškinimo sistemos ligų patomorfologinė diagnostika 4 7. Pasirenkamieji ciklai 10 6. Praktikos apibūdinimas: nepertraukiamą profesinės veiklos praktika universiteto atrinktose rezidentūros bazėse (Gastroenterologijos klinika, Endoskopijų poskyris, Radiologijos klinika, Patologinės anatomijos klinika, Konsultacinė poliklinika). Ji organizuojama ciklais kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vykst ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. General Surgery

  1. Programos tikslas. Rengti praktinei veiklai kvalifikuotus gydytojus chirurgus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Priimami asmenys, baigę vientisąsias universitetines medicinos studijas bei medicinos internatūrą, įgiję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintys Lietuvos Respublikoje ar užsienyje išduotus, Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus, aukštojo mokslo diplomą ir internatūros (pirminės rezidentūros) pažymėjimus. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Lietuvių kalba. 5. Studijų turinys. Eil. Nr. Ciklas Praktikos bazė (klinikos, skyriai) Ciklų apimtis Mėnesiai Kreditai 1 Chirurgija Chirurgijos klinika 35 140 2 Nudegimai, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika 3 12 3 Ortopedija traumatologija Ortopedijos traumatologijos klinika 3 12 4 Vaikų chirurgija Vaikų chirurgijos klinika 2 8 5 Urologija Urologijos klinika 2 8 6 Kardiochirurgija ir kraujagyslių chirurgija Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika 2 8 7 Torakalinė chirurgija Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika 2 8 8 Urgentinė neurochirurgija Neurochirurgijos klinika 1 4 9 Intensyvioji terapija Intensyviosios terapijos klinika 1 4 10 Anesteziologija Anesteziologijos klinika 1 4 11 Ginekologija Akušerijos ir ginekologijos klinika 1 4 12 Pasirenkami dalykai Pasirinkta pagal profilį 2 8 Iš viso: 55 220 6. Praktikos apibūdinimas. Visų rezidentūros studijų ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Genetics

  1. Programos tikslai: suteikti teorines žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo genetiko specialybės kvalifikacinius reikalavimus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos mokėjimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: 5.1. Vidaus ligų pagrindai: Eil. Nr. Ciklas Apimtis (kreditais) 1. Pulmonologijos, alergologijos ir klinikinės imunologijos pagrindai 16 2. Kardiologijos pagrindai 16 3. Gastroenterologijos pagrindai 12 4. Reumatologijos pagrindai 8 5. Nefrologijos pagrindai 8 6. Hematologijos pagrindai 8 7. Endokrinologijos pagrindai 8 8. Infektologijos pagrindai 4 9. Onkologijos pagrindai 4 10. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos pagrindai 4 5.2. Klinikinė genetika: Eil. Nr. Ciklas Apimtis (kreditais) 1. Citogenetika 12 2 Biocheminė paveldimų ligų diagnostika 12 3. Molekulinė genetika 12 4. Šeimos genetinis konsultavimas 8 5. Paveldima vaikų patologija 24 6. Genetika psichiatrijoje ir psichoterapija 4 7. Neurogenetika 4 8. Prenatalinė genetinių ligų diagnostika, nėštumo patologija 8 5.3. Pasirenkamasis ciklas (4 kreditai). 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metų rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Kauno Medicinos Universiteto klinikose (Kardiologijos, Pulmonologijos ir imunologijos, Gastroenterologij ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Geriatrics

  1. Programos tikslas: parengti kvalifikuotą gydytoją geriatrą, atitinkantį Lietuvos medicinos normą "Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė". 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys Pirmuosius 2 metus rezidentas studijuoja vidaus ligų pagrindus profilinėse klinikose. Eil. Nr. Dalykas Trukmė (mėnesiais) Apimtis (kreditais) 1. Pulmonologija ir alergologija 4 16 2. Kardiologija 4 16 3. Gastroenterologija 3 12 4. Reumatologija 2 8 5. Nefrologija 2 8 6. Hematologija 2 8 7. Endokrinologija 2 8 8. Infektologija 1 4 9. Onkologija 1 4 10. Intensyvi terapija 1 4 Iš viso 22 88 Trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais rezidentas studijuoja geriatriją ir gerontologiją Eil. Nr. Dalykas Trukmė (mėnesiais) Apimtis (kreditais) 1. Senėjimo demografija, biologija ir fiziologija 2 8 2. Socialinė gerontologija 3,5 14 3. Geriatrinė farmakoterapija 1 4 4. Profilaktinė gerontologija 2,5 10 5. Klinikinė geriatrija 9 36 6. Ilgalaikis senų žmonių gydymas ir slauga 3 12 7. Pasirenkamieji ciklai 1 4 Iš viso 22 88 6. Praktikos apibūdinimas: Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse: pirmus dvejus metus Kauno universitetinėse klinikose, trečiais ir ketvirtais metais Kauno 2-os kl ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Haematology

  1. Programos tikslai: suteikti teorines žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo hematologo specialybės kvalifikaciniams reikalavimams. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys : 5.1. Vidaus ligų pagrindai ( 88 kreditai). 5.2. Klinikinė hematologija (52 kreditai). 5.3. Ambulatorinė pagalba ir reabilitacija (16 kreditų). 5.4. Imunohematologija, transfuziologija ir urgentinė hematologija (8 kreditai). 5.5. Diagnostinė hematologija ( 8 kreditai). 5.6. Pasirenkamasis ciklas ( 4 kreditai). 6. Praktikos apibūdinimas: Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose (Hematologijos, Pulmonologijos ir imunologijos, Kardiologijos, Gastroenterologijos, Reumatologijos, Nefrologijos, Endokrinologijos, Infekcinių ligų, Onkologijos, Intensyviosios terapijos). Ji organizuojama ciklais, kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai. 7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė KMU Hematologijos klinikos vadovė doc. Rasa Griniūtė ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Infectious diseases

  1.Programos tikslai: įgyti infektologijos žinias, suformuoti mokėjimus, praktinius įgūdžius bei gebėjimus kliniškai tirti, diagnozuoti ir savarankiškai gydyti suaugusiųjų infekcines ligas, jų komplikacijas ir gretutines ligas, žinoti infekcinių ligų profilaktikos principus, atitinkančius infekcinių ligų gydytojo specialybės kvalifikacinius reikalavimus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: Vidaus ligų pagrindai: Eil. Nr. Ciklas Apimtis (kreditais) 1. Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija 16 2. Kardiologija 16 3. Gastroenterologija 12 4. Reumatologija 8 5. Nefrologija 8 6. Hematologija 8 7. Endokrinologija 8 8. Infektologija 4 9. Onkologija 4 10. Intensyvi terapija 4 Infekcinės ligos: Eil. Nr. Ciklas Apimtis (kreditais) 11. Infekcinių ligų diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas 44 12. Vaikų infekcinės ligos 12 13. Odos-veneros ligos 4 14. Nervų ligos 4 15. Intensyvus infekcinių ligų gydymas 6 16. Infekcinių ligų diagnostika, gydymas ir profilaktika ambulatorinėje praktikoje 14 17. Keliautojų infekcinės ligos ir jų profilaktika 2 18. ŽIV infekcija: laboratorinė diagnostika, gydymas, dispanserizacija, profilaktika 2 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Obstetrics and Gynaecology

  1. Programos tikslas: paruošti gydytoją specialistą akušerį ginekologą, gebantį savarankiškai teikti kvalifikuotą pagalbą nėščiosioms, gimdyvėms bei sergančioms reprodukcinės sistemos ligomis moterims, vykdyti ligų profilaktiką. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijų sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: akušerijos ir ginekologijos disciplina susideda iš dviejų labai artimai susijusių sričių: akušerijos, apimančios nėštumo ir gimdymo fiziologiją bei patologiją, bei ginekologijos, gydančios nenėščios moters reprodukcinės sistemos sutrikimus. Programoje yra išdėstyti atskiri ciklai (19 privalomų ir 4 pasirenkamieji), kuriuos rezidentas studijuoja pagal individualų planą. Siekiama išlavinti gebėjimą gerai žinoti normalią nėštumo ir gimdymo eigą, stebėti sveiką nėščiąją, gimdyvę ir naujagimį.. Išmokstama diagnozuoti ir diferencijuoti ūmias būkles, teikti neatidėliotiną pagalbą. Studijuojamos artimos disciplinos: bendroji chirurgija, anesteziologija ir intensyvi terapija, neonatologija, onkoginekologija, gilinamasi į ambulatorinę pagalbą. Nuosekliai pereinama prie sudėtingos patologijos, studijuojamos retos ligos, specializuotos pagalbos principai. Akušerijoje išmokstama diagnozuoti ir gydyti nėštumo patologiją, prižiūrėti nėščiąją sergančią įvairiomis ligomis. Išmokstama vadovauti patologiniam gimdymui, užbaigti ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Occupational Medicine

  1.Programos tikslai: paruošti kvalifikuotus darbo medicinos gydytojus 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos gydytojo internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: studijos trunka 4 metus- 176 kreditai I. Bendroji dalis- Vidaus ligų pagrindai 88 kreditai II. Specialioji dalis Ciklai Trukmė Mėnesiai Kreditai 1. Darbo higiena 10 40 1.1. Darbo higiena 3 12 1.2. Darbo fiziologija ir ergonomika 3 12 1.3. Profesinė rizika 3 12 1.4. Praktika įmonės darbo medicinos tarnyboje 1 4 2. Darbo medicina 11 44 2.1. Profesinė neurologija 3 12 2.2. Profesinė pulmonologija 3 12 2.3. Profesinė toksikologija 1 4 2.4. Profesinė otolaringologija 1 4 2.5.Profesinė dermatologija 1 4 2.6. Poliklinikinė darbo medicina 2 8 2.7. Pasirenkamasis ciklas 1 4 Viso: 22 88 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metais rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse: KMU klinikų Vidaus ligų departamente, Aplinkos ir darbo medicinos katedroje, Kauno visuomenės sveikatos centre, KMU klinikų poliklinikoje, Neurologijos klinikoje, Pulmonologijos ir imunologijos klinikoje, ANG ligų klinikoje, Nefrologijos klinikoje, Odos ir venerinių ligų klinikoje. Praktika organizuojama ciklais, kurių metu rezid ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Thoracic surgery

  1.Programos tikslai: rengti gydytojus specialistus krūtinės chirurgus praktiniam gydytojo krūtinės chirurgo darbui. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: · Chirurginės ligos (88 kreditai), · Bendroji krūtinės chirurgija (44 kreditai), · Urgentinė krūtinės chirurgija (44 kreditai), · Krūtinės onkologija (24 kreditai), · Kardiochirurgijos pagrindai (12 kreditų), · Pasirenkamieji ciklai (2 ciklai iš trijų siūlomų): 1. Trachėjos rezekcija ir plastika (4 kreditai), 2. Stemplės rezekcija ir plastika (4 kreditai), 3. Vaizdo torakoskopija krūtinės chirurgijoje (4 kreditai). 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse: Chirurgijos, Urologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, Ortopedijos traumatologijos klinikose, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos torakalinės chirurgijos, kardiochirurgijos bei angiochirurgijos skyriuose. Rezidentūra organizuojama ciklais kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai. 7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages