• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 269 items
 1. Master Programme in Materials Engineering

  Vad gör en materialvetare? En materialvetare kombinerar fysik och kemi, förstår materialens uppbyggnad och egenskaper och använder sin kunskap till att skapa ny teknik och nya material. En materialvetare kan vara en civilingenjör med brett kunnande som jobbar med tillämpningen och helheten eller en forskare som jobbar med att förstå materialen på djupet. Du kan också bli specialist, eller informatör, eller säljare - teknikföretag behöver ofta materialkunniga ingenjörer i många olika roller. Det här programmet är en femårig civilingenjörsutbildning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Här finns världsledande forskning inom många materialområden, vilket gör utbildningen högaktuell. Med kopplingar till flera företag får du också en tydlig verklighetsanknytning. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller forskarvärlden och leder ofta till en anställning eller en forskarutbildning. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare som stålverk och pappersbruk, behöver materialvetare. Det ger dig som materialvetare en viktig roll oavsett vilken bransch du väljer att jobba i. Du kan bli forskare, specialist eller en ingenjör med helhetsgrepp som projektledare eller samordnare. Många företag behöver också materialkunniga säljare och informatörer. Det finns branscher där material är särskilt viktiga, till exempel nanoteknik, biomaterial och förnyelsebar energi. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master Programme in Engineering Physics

  Vill du också vara med och leda teknikutvecklingen? Teknisk fysik är en tidlös ingenjörsutbildning med både spets och teoretiskt djup. Genom att kombinera teknisk överblick med genuin kompetens inom en mängd områden kan du välja mellan en karriär inom industri eller forskning, där många tekniska fysiker tar ledningsuppdrag på olika nivåer, men också startar egna företag. Exempel på personer som läst teknisk fysik i Uppsala är Niklas Zennström, som grundade Skype och nano-professorn Maria Strømme. Under de två första åren läser du ett gemensamt basblock som innefattar matematik, data, elektronik och klassisk fysik samt företagsekonomi. Inför fjärde året kan du välja mellan tre inriktningar: På inriktningen i tillämpad fysik utnyttjas sofistikerad mätteknik och utrustning som acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning för att ge allsidig experimentell träning och du får även en bred tillämpning av klassisk fysik. Inriktningen beräkningsteknik ger mycket goda kunskaper i datorberäkningar, simuleringar och andra kvantitativa metoder. Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik har revolutionerat området för smarta tekniklösningar. Inriktningen inbyggda system ger kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Tack vare din breda kompetens, stora flexibilitet och problemlösningsförmåga är du som civilingenjör i teknisk fysik ytterst eftertraktad där höga tekniska kvalifikationer krävs. Ort: UppsalaSt ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master Programme in Physics- Astronomy and Space Physics

  The Master Programme in Physics is developed in coordination with research groups at Uppsala University. The tutors are active researchers and the courses are linked to the frontline of physics research. During the programme's first three terms, you may choose from a range of advanced physics courses, thus providing a specialisation in one field of physics. You may also choose courses from other areas (of physics and of related fields of study) in order to create an individual profile for your Master's degree. The programme is concluded with a 5-month degree project, where you work with an individual research pro­ject in cooperation with a research group at a university, in industry or at a public authority. The open structure of the programme provides you with many opportunities to broaden the educational scope and to specialise in your particular area of interest. The programme consists of eight specialisations and one profile: Astronomy and Space Physics Energy Physics Geophysics Materials Physics Materials Theory Meteorology Nuclear and Particle Physics Physics Didactics (profile to be combined with one of the specialisations) Theoretical Physics - Quantum Fields and Strings The principal language of instruction is English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Physics as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor Programme in Earth Science-- No translation available-

  Geovetenskap handlar om Jorden, den mest dynamiska planeten i vårt solsystem. Jordens inre och yttre processer har gett förutsättningar för liv, format vår miljö och skapat många av våra viktigaste naturresurser. Med en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande. Kandidatprogrammet i geovetenskap ger dig en bred bas i geovetenskap som byggs på med kärnkurser inom områdena berg, mark, landskapsutveckling, vatten och livets utveckling samt specialiserade kurser i geofysik, geoteknik och geoinformatik. Du läser även kurser inom kemi och matematik anpassade för geovetare. Dina lärare är forskare vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala. I utbildningen blandas teori med praktiska moment. Exkursioner och fältkurser är viktiga inslag. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med geovetenskap som huvudområde. Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Karriär: Som geovetare är ditt arbetsfält brett och du kan du jobba i Sverige eller internationellt. Du kan bland annat arbeta med aktuella frågor så som kartläggning och planering av hållbar användning av naturresurser, vattenresurser samt miljö- och klimatfrågor. Arbetsuppgifterna är varierande - alltifrån fältarbete till analys och tolkning av resultat - och innebär ofta resor inom och utom landet. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in Computational Science

  Computer simulations of complex problems and management of large data sets play a key role in today's scientific studies and engineering design. The Master Programme in Computational Science provides you with the opportunity to broaden and deepen your knowledge of natural science or technology, specialising in computers, programming, computer simulations and mathematical modeling. You will learn to apply computational methods, programs and software, as well as mathematical and statistical models, within your sphere of interest. Computational science is a multidisciplinary field where issues in areas such as chemistry, biology, physics, finance and geosciences are studied, using advanced computers, programming and software to perform numerical simulations based on mathematical and statistical methods. The multidisciplinary character of computational science is reflected in the contents of the Master Programme in Computational Science. The courses provide knowledge of: advanced multicore computer systems, cloud computing, data base techniques, software and programming, numerical and statistical computational methods, mathematical and statistical models in for example physics, chemistry, biology, finance or geosciences. The instruction is in English and conducted in close connection with current research. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Computational Science as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor Programme in Physics- Physics

  Fysikens syfte är att ge en grundläggande kvantitativ förståelse av naturens lagar. Den behandlar stora frågor som atomkärnornas uppbyggnad, nya material för till exempel solceller, jordens klimatutveckling och universums uppkomst. Kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala universitet erbjuder möjligheten att studera olika områden inom den moderna teoretiska och experimentella fysiken. Under de inledande studierna lär du dig grundläggande fysikaliska begrepp och samband. Inledande kurser inom matematik ger dig de matematiska verktyg som krävs för en exakt beskrivning av fysikaliska processer. Under det tredje året på utbildningen specialiserar du dig inom en av de fyra inriktningarna astronomi, fysik, geofysik eller meteorologi. Astronomi handlar om rymden, stjärnors födelse och död, galaxers utveckling och universums struktur. Inom fysik kan du till exempel fördjupa dig inom materialfysik, partikelfysik, eller teoretisk fysik. Geofysik undersöker vad som händer i planeten jordens inre och hur detta kan mätas. Meteorologi utforskar jordens klimat, utvecklingar i atmosfären och hur detta påverkar vädret. Programmet erbjuder ett stort antal valbara kurser så att du kan skapa din egen utbildning utifrån dina intressen. Programmet leder till naturvetenskaplig kandidatexamen med fysik som huvudområde. Karriär: Efter avslutat program kan du använda dina kunskaper i fysik för vidare studier eller för en karriär inom näringsliv eller offentlig verksamhet. Som fysiker kan du till exempel arbeta med utveckling och användnin ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Earth Science- Physical Geography

  The Master Programme in Earth Science will enable you to learn about the interdependency of Earth Systems and gain advanced skills in specific areas within Earth Sciences. Explore climate change from the perspectives of Earth processes occurring in the atmosphere, hydrosphere, cryosphere, lithosphere and biosphere. Find a balance between using and preserving Earth’s resources and reducing the environmental impact for a healthy sustainable future. The combination of breadth and depth is a distinguishing feature of our Master Programme in Earth Science. This reflects the scientific profile of the department, which focuses on research into climate, development of life, natural hazards, natural resources, energy and sustainable development. There are six specialisations: Geology Hydrology/Hydrogeology Paleobiology European Paleobiology Specialisation (Uppsala-Lille) Physical Geography Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) European Paleobiology commences in Université Lille 1, France and SINReM at the University of Ghent, Belgium. Courses involving expertise common to the other specialisations are offered in the early part of the first term. After that, you will gradually specialise by means of subjects tailored to your chosen specialisation. The first course Dynamics of Earth Systems – Global Change provides a chance to explore the current research in Earth systems, interactions between Earth systems and how they change with time. An applied GIS course offers case studies relevant to the d ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Physics- Geophysics

  The Master Programme in Physics is developed in coordination with research groups at Uppsala University. The tutors are active researchers and the courses are linked to the frontline of physics research. During the programme's first three terms, you may choose from a range of advanced physics courses, thus providing a specialisation in one field of physics. You may also choose courses from other areas (of physics and of related fields of study) in order to create an individual profile for your Master's degree. The programme is concluded with a 5-month degree project, where you work with an individual research pro­ject in cooperation with a research group at a university, in industry or at a public authority. The open structure of the programme provides you with many opportunities to broaden the educational scope and to specialise in your particular area of interest. The programme consists of eight specialisations and one profile: Astronomy and Space Physics Energy Physics Geophysics Materials Physics Materials Theory Meteorology Nuclear and Particle Physics Physics Didactics (profile to be combined with one of the specialisations) Theoretical Physics - Quantum Fields and Strings The principal language of instruction is English. The programme leads to a Master of Science (120 credits) with Physics as the main field of study. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Chemistry- Theoretical Chemistry

  The Master Programme in Chemistry at Uppsala University has strong links to world-leading research conducted at the university. As a student, you will have the opportunity for in-depth studies of the specific area of chemistry in which you are most interested. Some of the specialisations include, for example, the track in Chemistry for Renewable Energy and Bio- and Nanomaterials, which are unique specialisations for Uppsala University. Uppsala University is a highly ranked university, and two of our eight Nobel laureates have been chemists. The chemistry education at Uppsala University was also ranked excellent in the latest ranking by the Centre for Higher Education Development, and was ranked top 100 by the QS World University Rankings. The programme offers a choice between nine study tracks, all of which are based on strong areas of research at Uppsala University, providing you with cutting-edge expertise through in-depth studies in the particular area of your choice. Also, you may choose within the framework of your degree, to combine chemistry with subjects such as entrepreneurship or project management. The specialisations are: - Analytical Chemistry- Biochemistry- Bio- and Nano Materials- Chemical Biology- Chemistry for Renewable Energy- EACH - Excellence in Analytical Chemistry- Organic Chemistry- Physical Chemistry- Theoretical Chemistry The individual training of experimental, conceptual and communication skills will make you attractive in your future career, either in academia or the private sector. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor Programme in Chemistry

  Universum, Jorden, vi själva, till och med våra tankar och vårt humör - allt är egentligen kemi. Kemister kan bidra med lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar som energi, hälsa och miljö. Som utbildad kemist har du många möjligheter till spännande jobb. Kandidatprogrammet i kemi ger en solid bas inom hela kemiområdet, samt valfri specialisering inom en eller flera grenar av kemin. Under den första halvan av programmet läser du ett basblock med grundkurser. Laborationer är en viktig del av kemiutbildningen, där experimentella färdigheter tränas och kopplingen mellan experiment och teori diskuteras. Kandidatprogrammet i kemi i Uppsala ger dig också möjlighet att utveckla dina färdigheter i att muntligt och skriftligt presentera resultat och slutsatser. Efter basblocket har du en god grund för att därefter välja en fördjupning inom något av kemins ämnesområden. Alla lärare på programmet är aktiva forskare och som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde. Karriär: Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan förbereda dig för verksamhet inom näringsliv eller offentlig sektor, för att där kunna medverka i till exempel forsknings-, utvecklings-, eller utredningsarbete. Tack vare bredden och djupet vid kemiutbildningen i Uppsala har du också den grund som behövs för att välja en masterutbildning över hela världen. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages