• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 106 items
 1. Nanobioscience

  Fagområdet ligger imellem traditionel nanoteknologi, molekylær biologi, medicin, kemi og fysik. I fag som biokemi, kvantemekanik og elektromagnetisme vil du lære om såvel biomolekyler som om proteiner og dna på nanoniveau.Med en bachelor i nanobioscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for medicinal- og fødevareindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Maskinintelligens

  Du får indsigt i metoder og teknologier til intelligente webbaserede systemer, fx i forbindelse med design af computerspil eller intelligente webbaserede services. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde arbejde som systemanalytiker, udvikler, programmør eller it-ansvarlig i virksomheder i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Geografi

  Uddannelsen kombiner naturvidenskab med samfundsvidenskab. Du lærer således at bruge en tværfaglig tilgang i analysen af komplekse samfundsforhold som fx byudvikling eller fattigdomsbekæmpelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer fx inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Agrobiologi

  Der er fokus på husdyr og planter samt på fødevarekvalitet og produktion. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Molekylærbiologi

  Molekylærbiologi er et tværfagligt studium med kemiske, biologiske og medicinske fag. Du får herunder undervisning i emner om proteiners opbygning og funktion, geners struktur og organismers immunforsvar.Med en bachelor i moleylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinalindustrien og i sundhedssektoren, fx inden for hospitalsvæsenet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Forsikringsmatematik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante. Som kandidat i forsikringsøkonomi kan du blive ansat i et forsikringsskab, i en bank eller en anden finansiel institution. Her kan du bl.a. arbejde med at løse statistiske og risikoteoretiske problemer. Du kan også finde beskæftigelse i den offentlige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Medicin med industriel specialisering

  Du undervises i bl.a. farmakologi, læren om lægemidler og i medicinske fag som anatomi, cellebiologi og fysiologi. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemiddelproduktion.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i lægemiddelindustrien i forbindelse med udvikling, tilpasning og salg af lægemidler. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Miljørisiko

  Det kan være miljørisici i forbindelse med naturkatastrofer eller i forbindelse med diverse kemikalier og teknologier, som kan være til fare for dyr, mennesker og økosystemer. Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i bl.a. regioner og kommuner samt i internationale organisationer og virksomheder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Nanoscience og teknologi

  Du lærer om nanovidenskabens og nanoteknologiens begreber og metoder og får også en grundlæggende viden om business innovation og entrepreneurship. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne fungere som bindeled mellem specialister i fx fysik og biologi og arbejde i såvel private som offentlige virksomheder med at gennemføre forskningsprojekter, udvikle forretningsmuligheder eller planlægge etablering af en virksomhed. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Biokemi

  En stor del af uddannelsen tilrettelægger du selv, da du inden for en række overordnede hovedfag skal vælge, hvilken retning du vil specialisere dig i. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. have jobmuligheder i bioteknologiske virksomheder, i medicinalindustrien, i offentlige forskningsinstitutioner eller i den statslige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages