• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kasvatustieteen kandidaatti Yleisopinnot (mm. kieli- ja viestintäopintoja, tieto- ja viestintätekniikkaa, työelämäopintoja) Sisältöopinnot (perus- ja aineopinnot) Tutkimusmenetelmäopinnot (mm. erilaiset tiedonhankintataidot kuten esim. kysely, haastattelu tai havainnointi) Tutkielmaopinnot (proseminaari, jonka aikana kirjoitetaan opinnäytetyö) Sivuaineopinnot oman valinnan mukaan  Yleis-, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnot vaativat läsnäoloa, sisältöopinnoissa on vaihtoehtoisia suoritustapoja. Kasvatustieteen maisteri Yleisopinnot (mm. kieli- ja viestintäopintoja, työelämäopintoja) Sisältöopinnot (syventävät opinnot) Tutkimusmenetelmäopinnot (mm. erilaiset tiedonhankintataidot kuten esim. kysely, haastattelu tai havainnointi) Tutkielmaopinnot (pro gradu – seminaari, jonka aikana kirjoitetaan opinnäytetyö) Vähintään 2 kk omaan alaan liittyvää työharjoittelua opintojen lopussa Sivuaineopinnot oman valinnan mukaan Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (opintoihin erillinen valintakoe) Yleis-, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnot vaativat läsnäoloa, sisältöopinnoissa on vaihtoehtoisia suoritustapoja. Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot vaativat läsnäoloa lähijaksojen aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Suurin osa KK-tutkinnon sisällöistä on jo suoritettu avoimen yliopiston opetuksessa ennen koulutukseen valintaa. Tutkinnosta puuttuvat yleisopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja maturiteetti, jotka suoritetaan kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master's Degree Programme in Educational Leadership, Master of Arts (2 yrs)

  Advanced studies in Educational Leadership include studies in leadership, management and administration in educational organizations, developing leadership culture through ethical, pedagogical and collaborative leadership, international perspectives on education reform, intercultural communication competence, and leading knowledge and capacity building. In addition, students choose specialization studies of their interest in early childhood education, guidance and counselling, pedagogical issues, special needs education or education/adult education.  Research studies consist of academic skills, research methods and master’s degree thesis. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Degree Programme in Educational Sciences, Master of Arts (2 yrs)

  Advanced studies in Education include studies, for example, in international education policies and practices, educational cultures, intercultural competence, comparative pedagogy, and professional identity and agency. The programme also offers a unique opportunity to get firsthand experience on Finnish Education System. Research studies consist of academic skills, research methods and master’s degree thesis. In addition, students choose specialization studies of their interest in early childhood education, guidance and counselling, pedagogical issues, special needs education, education/adult education or educational leadership. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Varhaiserityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdytään laajasti ja monitieteisesti oppijoiden moninaisuuteen, yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen haasteisiin. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja keskittyy erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Syventävien opintojen tarkoituksena on tuoda esille erityiskasvatuksen historiallista, yhteiskunnallista ja filosofista perustaa sekä syventää omaa ammatillista kasvua ja kriittistä ajattelua tieteellisen ja käytännön tiedon soveltajana. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Kasvatustieteiden koulutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua tiedekunnan opinto-oppaassa: Kasvatustieteiden koulutuksen opetussuunnitelma ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems, Master of Arts (Education, (2 years)

  The studies will give an in-depth insight into education on a macro level as well as into learning on a micro level. On a macro level the studies will enhance the students’ understanding of social functions of education and familiarise students with analyses on global and local relationships in educational policy. The students also learn to analyse and explain findings of international assessment studies. On a micro level students enhance their understanding of learning and motivation in complex and multilevel learning environments. A strong emphasis is put on students’ research skills throughout the studies. For more information on the curriculum of the degree programme, please see the LLEES web pages. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme on Educational Policy, Lifelong Learning and Comparative Education, Doctor of Philosophy (4 years)

   Please see the websites of the Faculty of Education. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme on Educational Policy, Lifelong Learning and Comparative Education, Doctor of Philosophy (Education) (4 years)

  Please see the websites of the Faculty of Education.  ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme on Learning, Teaching and Learning Environments Research, Doctor of Philosophy (4 years)

  Please see the websites of the Faculty of Education. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages