• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 145 items
 1. Institutional Cleaning, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen - osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti- osaa toimia työyhteisössään- hoitaa asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti- osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti- osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen- joka on valinnut asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakastapaamisen sekä esitellä ja ehdottaa asiakkaalle palveluja. - joka on valinnut ateriapalvelut- tutkinnon osan, osaa suunnitella ateriapalvelut asiakkaan ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Hän osaa valmistaa ruoat, annostella ja laittaa ne tarjolle. Hän noudattaa elintarvikemääräyksiä.- joka on valinnut avustaminen ja huolenpito -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtäviä. Hän osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. - joka on valinnut, erityissiivouspalvelut-tutkinnon osan, osaa suunnitella ja tehdä erityissiivouksen. - joka on valinnut huonekasvien huoltaminen -tutkinnon osan, osaa huoltaa asiakaskohteen huonekasvit asiantuntevasti ja ohjeiden mukaisesti- joka on valinnut laitoshuoltopalvelut-osan, osaa suunnitella ja tehdä asiakaskohteen laitoshuoltopalvelut. Hän osaa tehdä muun muassa ruokapalvelua, huoltohuonetehtäviä ja vuodehuoltoa.- joka on valinnut tekstiilien huoltamine ...

  Provider NameVamia, Service

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Cleaning Supervisor, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee monipuolisesti käytännön siivoustyön ja siivouksen ammattitekniikan- osaa perehdyttää työntekijöitä organisaation tai yrityksen ja asiakaskohteen uusiin tai muuttuneisiin tehtäviin- suunnittelee ja toteuttaa asiakaskohteen tehtäväkohtaisen opastuksen- ohjaa työntekijöitä työskentelemään asiakaslähtöisesti, eri puhtaustasovaatimusten mukaisesti, hygieenisesti, ergonomisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti- suunnittelee ja organisoi asiakaskohteen käytännön siivous- ja muut palvelutyöt asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti itse työhön osallistuen- tekee vastuualueensa tarviketilaukset ja huolehtii tarvikkeiden varastoinnista- tietää työn mitoituksen perusteet ja merkityksen palvelujen suunnittelun ja käytännön työn kannalta- osaa suunnitella ja organisoida kohteen työalueet ja palvelutehtävät työmäärälaskelmien, palvelukuvauksen tai työohjeiden perusteella- selviytyy muulla kuin äidinkielellään erilaisista asiakaspalvelutilanteista ja työntekijöiden perehdyttämisestä- toimii luontevasti eri kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa sekä ottaa huomioon erilaiset kulttuurit ja niistä johtuvat erot viestinnässä ja vuorovaikutustilanteissa- pyrkii aktiivisesti poistamaan ennakkoluuloja eri kulttuureista tulleita kohtaan- perehdyttää ja ohjaa eri kulttuureista tulleita heidän työ- ja kielitaitonsa edellyttämällä tavalla- huolehtii osaltaan hyvän työilmapiirin kehittymisestä työyhteisössä- tietää organisaationsa tai yrityksensä ja työkohteensa ympäristöjärjestelmän periaatteet ja noudattaa n ...

  Provider NameVamia, Palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Household Services, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä asiakkaan kodissa asiantuntevasti, joustavasti ja kohteliaasti- osaa kuunnella asiakkaan toiveita ja valintoja- osaa suunnitella ja tehdä asiakaskodin ylläpito- ja perussiivouksen- osaa työskennellä itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti- osaa työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti - joka on valinnut avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja asiointipalvelut. Hän osaa hakea asiakkaan tarvitsemaa tietoa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä.- joka on valinnut kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella asiakaskohteen tekstiilihuollon, huoltaa tekstiilejä ja vaatteita sekä puhdistaa tekstiilipintaisia huonekaluja ja mattoja. - joka on valinnut kodin ruokapalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja valmistaa kotiaterioita ja leivonnaisia. Hän tuntee myös erityisruokavaliot ja osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.- joka on valinnut pihan - ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella pihan hoidon, hoitaa pihaa ja puutarhaa sekä huoltaa pihakalusteita. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa toimia oman erikoisalansa yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä asiakaskodeissa kotityöpalveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan palveluksessa, yksityisenä yrittäjänä tai itsenäisensä ammatinharjoittajana. ...

  Provider NameVamia, Palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut on hienotunteinen, erilaisuutta kunnioittava sekä asiakaspalveluhenkinen ja joustava. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja palveluita laatuvaatimusten mukaan. Hän toimii asiakkaiden ja kulttuurin mukaisesti ja tietää puhtauden ja ravitsemuksen merkityksen terveydelle. Hän toimii vastuullisesti, kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen työtehtävissä. ...

  Provider NameVamia, Palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Institutional Cleaning, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen ja jaksottaisen siivouksen - osaa toimia itsenäisesti, ammattimaisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti- osaa toimia työyhteisössään- hoitaa asiakaspalvelun asiallisesti ja joustavasti- osaa työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja turvallisesti- osaa suunnitella ja toteuttaa tilojen perussiivoukset ja suojata pintamateriaalit sopimuksen mukaisesti ja ammattiosaamiseensa perustuen- joka on valinnut asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakastapaamisen sekä esitellä ja ehdottaa asiakkaalle palveluja. - joka on valinnut ateriapalvelut- tutkinnon osan, osaa suunnitella ateriapalvelut asiakkaan ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Hän osaa valmistaa ruoat, annostella ja laittaa ne tarjolle. Hän noudattaa elintarvikemääräyksiä.- joka on valinnut avustaminen ja huolenpito -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtäviä. Hän osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. - joka on valinnut, erityissiivouspalvelut-tutkinnon osan, osaa suunnitella ja tehdä erityissiivouksen. - joka on valinnut huonekasvien huoltaminen -tutkinnon osan, osaa huoltaa asiakaskohteen huonekasvit asiantuntevasti ja ohjeiden mukaisesti- joka on valinnut laitoshuoltopalvelut-osan, osaa suunnitella ja tehdä asiakaskohteen laitoshuoltopalvelut. Hän osaa tehdä muun muassa ruokapalvelua, huoltohuonetehtäviä ja vuodehuoltoa.- joka on valinnut tekstiilien huoltamine ...

  Provider NameVamia, Palvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kodinhuoltajan opintoihin kuuluu viisi pakollista tutkinnonosaa. Lisäksi valitset kolme valinnaista tutkinnonosaa, joita voivat olla esimerkiksi perhejuhlapalvelut tai vaatteiden ja tekstiilien huolto. Opiskelet myös yhteisiä opintoja, kuten matematiikkaa, kieliä, liikuntaa sekä fysiikkaa ja kemiaa. Lisäksi saat valita valinnaisia opintoja oppilaitoksen tarjonnasta. Tärkeä osa opintoja ovat opintojen ohjaus sekä tulevan ammatillisen suunnan pohdinta. Opiskelet käytännönläheisesti ja harjoittelemalla työelämässä, oppilaitoksen kotitalousluokassa, puhtaanapidon luokassa sekä tutustumiskäynneillä alan yrityksiin ja muihin yhteiskunnan palveluihin. Opintoihin kuuluu runsaasti työssäoppimista. Oppituntien aikana harjoitellaan työtehtäviä käytännössä. ...

  Provider NameSuomen Diakoniaopisto, Helsingin toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kodinhuoltajan opintoihin kuuluu viisi pakollista tutkinnonosaa. Lisäksi valitset kolme valinnaista tutkinnonosaa, joita voivat olla esimerkiksi perhejuhlapalvelut tai vaatteiden ja tekstiilien huolto. Opiskelet myös yhteisiä opintoja, kuten matematiikkaa, kieliä, liikuntaa sekä fysiikkaa ja kemiaa. Lisäksi saat valita valinnaisia opintoja oppilaitoksen tarjonnasta. Tärkeä osa opintoja ovat opintojen ohjaus sekä tulevan ammatillisen suunnan pohdinta. Opiskelet käytännönläheisesti ja harjoittelemalla työelämässä, oppilaitoksen kotitalousluokassa, puhtaanapidon luokassa sekä tutustumiskäynneillä alan yrityksiin ja muihin yhteiskunnan palveluihin. Opintoihin kuuluu runsaasti työssäoppimista. Opiskelet noin 10 hengen pienryhmässä. Oppituntien aikana harjoitellaan työtehtäviä käytännössä.  Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joiden mukaisesti opiskelet. Läheisesi ja verkostosi ovat mukana suunnittelemassa ja tukemassa opintojasi. ...

  Provider NameSuomen Diakoniaopisto, Helsingin toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut on hienotunteinen, erilaisuutta kunnioittava sekä asiakaspalveluhenkinen ja joustava. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja palveluita laatuvaatimusten mukaan. Hän toimii asiakkaiden ja kulttuurin mukaisesti ja tietää puhtauden ja ravitsemuksen merkityksen terveydelle. Hän toimii vastuullisesti, kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen työtehtävissä. ...

  Provider NamePalvelualan Opisto Kuopio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kotityöpalvelujen osaamisala

  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut on hienotunteinen, erilaisuutta kunnioittava sekä asiakaspalveluhenkinen ja joustava. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja palveluita laatuvaatimusten mukaan. Hän toimii asiakkaiden ja kulttuurin mukaisesti ja tietää puhtauden ja ravitsemuksen merkityksen terveydelle. Hän toimii vastuullisesti, kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen työtehtävissä. ...

  Provider NamePalvelualan Opisto Kuopio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Puhdistuspalvelujen osaamisala

  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut on hienotunteinen, erilaisuutta kunnioittava sekä asiakaspalveluhenkinen ja joustava. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja palveluita laatuvaatimusten mukaan. Hän toimii asiakkaiden ja kulttuurin mukaisesti ja tietää puhtauden ja ravitsemuksen merkityksen terveydelle. Hän toimii vastuullisesti, kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen työtehtävissä. ...

  Provider NamePalvelualan Opisto Kuopio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages