• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 202 items
 1. Vorbereitungslehrgang Berufsreifeprüfung: Fachbereich Politische Bildung und Recht

  Zielgruppe: Personen, die die Berufsreifeprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht absolvieren wollen Kurzinfo: Der Vorbereitungslehrgang bereitet auf die Teilprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht im Rahmen der Berufsreifeprüfung vor. Die Dauer, Kosten und organisatorische Gestaltung der Vorbereitungslehrgänge ist unterschiedliche je nach Anbieter, umfasst aber laut Berufsreifeprüfungscurriculaverordnung für die gesamte Vorbereitung mindestens 120 Stunden. ...

  Provider NameVHS Wien - Die Wiener Volkshochschulen GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Vorbereitungslehrgang Berufsreifeprüfung: Fachbereich Politische Bildung und Recht

  Zielgruppe: Personen, die die Berufsreifeprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht absolvieren wollen Kurzinfo: Der Vorbereitungslehrgang bereitet auf die Teilprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht im Rahmen der Berufsreifeprüfung vor. Die Dauer, Kosten und organisatorische Gestaltung der Vorbereitungslehrgänge ist unterschiedliche je nach Anbieter, umfasst aber laut Berufsreifeprüfungscurriculaverordnung für die gesamte Vorbereitung mindestens 120 Stunden. ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Niederösterreich - Service-Center Amstetten

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 3. Vorbereitungslehrgang Berufsreifeprüfung: Fachbereich Politische Bildung und Recht

  Zielgruppe: Personen, die die Berufsreifeprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht absolvieren wollen Kurzinfo: Der Vorbereitungslehrgang bereitet auf die Teilprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht im Rahmen der Berufsreifeprüfung vor. Die Dauer, Kosten und organisatorische Gestaltung der Vorbereitungslehrgänge ist unterschiedliche je nach Anbieter, umfasst aber laut Berufsreifeprüfungscurriculaverordnung für die gesamte Vorbereitung mindestens 120 Stunden. ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Vorbereitungslehrgang Berufsreifeprüfung: Fachbereich Politische Bildung und Recht

  Zielgruppe: Personen, die die Berufsreifeprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht absolvieren wollen Kurzinfo: Der Vorbereitungslehrgang bereitet auf die Teilprüfung im Fachbereich Politische Bildung und Recht im Rahmen der Berufsreifeprüfung vor. Die Dauer, Kosten und organisatorische Gestaltung der Vorbereitungslehrgänge ist unterschiedliche je nach Anbieter, umfasst aber laut Berufsreifeprüfungscurriculaverordnung für die gesamte Vorbereitung mindestens 120 Stunden. ...

  Provider NameWIFI Niederösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 5. WIFI- Ausbildung zum Compliance Officer

  Zielgruppe: insbesondere für Compliance-Verantwortliche bzw. Führungskräfte aus den Bereichen Compliance Management, Recht, Risikomanagement, Interne Revision, Corporate Governance, Controlling und Qualitätsmanagement sowie IT-Manager/-innen, Geschäftsführer/-innen, Rechtsanwälte, UnternehmensberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen Kurzinfo: Der Lehrgang verschafft einen Überblick über rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Vorgaben internationaler Standards und IT-Lösungen. Durch dieses Wissen können Haftungsrisiken vermieden und eine effiziente Organisation sicher gestellt werden. Neben den theoretischen Grundlagen werden auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet. ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Business and Law

  This specialisation serves to provide the students with comprehensive business administration and legal knowledge for professional activities in the relevant professional field. ...

  Provider NameUniversität Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 7. Tiesības un diplomātija- Bak. studijas

  Programma paredzēta studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt ārlietu dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Izpratne par politikas jautājumiem un konfliktu risināšanu, kā arī starptautisko attiecību tiesisko regulējumu padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem darba tirgū. Studiju programmas tiesību priekšmeti ietver starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūciju tiesisko regulējumu starptautisko attiecību kontekstā. Mācības sniedz izpratni par galveno tiesību jomu mijiedarbību ar starptautiskajām attiecībām, kā arī diplomātiem svarīgas juridiskās zināšanas. To starpā diplomātiskās un konsulārās tiesības un starptautiskās privāttiesības, kuru pārzināšana nepieciešama konsultācijām starptautiskai videi raksturīgiem tiesību konfliktiem. Diplomātijas studijas iesniedzas vēsturē, kultūrā un politikas zinātnē, īpašu vērību veltot konfliktu risināšanai un sarunu vadīšanai. Mācību kursos vispusīgs teorētiskais skatījums apvienots ar praktisko pielietojumu un pasaules pieredzi. Pētnieciskie uzdevumi un kursa darbi papildinās minēto priekšmetu apguvi. Valodu kursu centrā angļu valoda kā pasaules valoda, īpašu uzmanību veltot tiesību, starptautisko attiecību un biznesa terminoloģijas apguvei. Līdztekus studentiem ir iespēja izvēlēties tradicionālās franču diplomātiskās valodas kursus, kā arī vācu valodas kursus. Citi izvēles priekšmeti ir atsevišķos tiesību, starptautisko attiecību, biznesa, kultūras un vēstures jautājumos. Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Unive ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages