• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 131 items
 1. Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

  Analyyttisissä ammattiopinnoissa opiskellaan tanssin historiaa, liikeanalyysia, kinesiologiaa ja musiikkia. Liikkeen tuottamisen opinnoissa opiskellaan eri tanssitekniikkoja sekä improvisatorista ja koreografista työskentelyä, jotka johtavat esitysproduktioihin. Esitysten rakentaminen, esittäminen, vastaanottaminen ja analysointi antavat tanssinopettajaopiskelijalle valmiuden persoonallisen ilmaisun kehittämiseen alansa perinteen tuntijana ja uudistajana. Pedagogisissa opinnoissa ja niihin liittyvässä harjoittelussa perehdytään taidetanssin eri osa-alueiden opettamiseen ja ne kytkeytyvät yleispedagogisiin opintoihin. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Degree Programme in Educational Sciences (4 yrs)

  The doctoral programme in the Faculty of Education is a multidisciplinary doctoral programme in the educational sciences, providing research training leading to a doctoral degree. A Doctor of Philosophy (Education) is capable of working as an academic researcher and in demanding expert duties in society. An essential objective of the doctoral studies is to adopt a scientific way of thinking, to internalize a good scientific method of work, and to gain mastery of a multitude of research skills. The major subject is chosen when the student files an application to pursue doctoral studies. The major subject in a doctor’s degree can be either education, educational psychology, music education or special education. The Doctoral Programme in Education offers PhD students a multidisciplinary and international working environment. The research training is linked to the faculty’s research groups and focal areas of research. The core areas of research in the Faculty of Education are as follows: 1) Learning and Learning Processes, 2) Teachers, Teaching and Educational Communities,and 3) Values, Ideologies and Social Contexts of Education. A doctoral student takes part in the activities of the research groups and national and international research networks. Doctoral thesis: A doctoral thesis can either be a monograph or consist of a bundle of articles. A thesis consisting of articles comprises at least three blind-reviewed articles accepted for publication, and a summary article. They should preferably be published in JUFO ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Education and Globalization, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

  Major and Minor subjects Students major in Educational sciences (80 ECTS). The minor subject (Education in Transition 25 ECTS) is mandatory for those who have not studied Education in previous studies. Other relevant minors can be chosen e.g from Open university (e.g. Multiculturalism) or internet e-Minors (UNIPID courses, or Asian studies etc.). To strengthen the work-life relevance and students’ professional development, 5 ECTS internship period is mandatory. One third of the programme involves acquiring research tools and conducting research (Methodology 10 ECTS), participating in research seminars (5 ECTS) and writing a Master’s thesis (30 ECTS) in a collaborative and multicultural research environment. EDGLO programme is part of the Faculty’s VISE research unit, and more specifically, part of EDGE research group. Other 5 ECTS courses: Issues in globalisation Ethics and Education Nordic education in European and global context Educational policy, planning and leadership Comparative educational research Current trends in educational research Elective studies 10ECTS (max 35) 2-3 e-courses are offered in summer: Critical Literacy in Education/ Global citizenship education/ Plurilingualism  ‘Laaja-alainen maisteriohjelma’ of the Faculty of Education (see the structures): As elective courses offered to non-EDGLO students are: Current trends in educational research, and Electivce studies e-courses during summer (see above)       ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Learning, Education and Technology, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

  Learning, Education and Technology –master’s programme consists of 1) General Studies (5 credits), 2) Minor Subject Studies in Learning, Education and Technology (25 credits), 3) Major Subject Studies (85 credits), and 4) Optional Studies (5 credits). Main contents of the LET Master’s degree programme include theoretical approaches for self-regulated learning, collaborative learning, and technology-enhanced learning. To support students’ thesis work, research studies inludes both qualitative, quantitative, and mixed-method approaches. In addition, working-life connections and entrepreneurial competences are emphasized as a transversal content in most of the courses. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Erityislastentarhanopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

  Koulutuksen laajuus on 120 opintopistettä, joka sisältää 70 opintopisteen laajuiset erityispedagogiikan syventävät opinnot, sekä muita opintoja 50 op. Muihin opintoihin suoritetaan erityispedagogiikan aineopinnot/aineopintoja sekä muita opintoja, niin että 120 op täyttyy. Pääaineen aineopinnot ja syventävät opinnot sisältävät erityisopettajaksi/ erityislastentarhanopettajaksi pätevöittävät opinnot. Tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa myös pedagogiset opinnot 60 op, jotka kuuluvat osittain suoritettaviin pääaineen opintoihin. Opintojen pääsisältö erityispedagogiikassa koostuu seuraavaista teemoista: oppimisvaikeudet ja niihin liittyvät interventiot, kolmiportaisen tuen mallit, arviointi, ammattilaisten yhteistyö, inkluusio ja opetusharjoittelu. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maisterihaku, Kasvatustieteet, Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

  Tutkinto sisältää suuntautumisvaihtoehdon mukaiset kasvatustieteen syventävät opinnot (80 op), sivuaineen opinnot (25 op) ja vapaavalintaiset opinnot (15 op) ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Maisterihaku, Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus, Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

  Kasvatustieteen maisterin tutkintoon luokanopettajakoulutuksessa vaadittavat opinnot ovat kasvatustieteen syventävät opinnot 60 op sekä sivuaineopintoina Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op. Tutkinnon rakenne lukukausittain sekä tutkintoon vaadittavat opinnot yksityiskohtaisemmin löytyvät opintojen rakennekaaviosta. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksessa ja opetuksessa tulevat esille inkluusio (=täysi osallistuminen ja tasa-arvo), elinikäinen oppiminen sekä pohjoinen ulottuvuus. Koulutuksen pedagogisena ideana on yhteistoiminta, yhteisöllisyys ja moniammatillisuus.    Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot ovat Kieli-, viestintä- sekä orientoivat opinnot Pääaineopinnot erityispedagogiikassa (sisältävät osan opettajan pedagogisista opinnoista sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista) Sivuaineopinnot (kasvatustieteen perusopinnot sekä muita sivuaineita) Valinnaiset opinnot Kasvatustieteen maisterin tutkintoon erityispedagogiikan koulutuksessa vaadittavat opinnot ovat pääaineopinnot: erityispedagogiikan syventävät opinnot (sisältävät loput em. kelpoisuutta tuottavista opintokokonaisuuksista) sivuaineopinnot (Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot TAI muut sivuaineopinnot ja valinnaiset opinnot). Sivuaineopintoihin on erillinen valinta, josta saa lisätietoa opintojen a ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Intercultural Teacher Education, Degree Programme in Teaching and Education, Bachelor and Master of Arts (Education) (3y + 2y)

  The degree of Bachelor of Arts (Education) in the Intercultural Teacher Education programme offers basic competences for the prospective educational professional and provides the basis for the Master’s studies. The degree provides the basic prerequisites for the internalisation of a problem-based and analytical philosophy of teaching and education. The degree is oriented towards primary teacher education, so the programme focuses on the special issues related to the teaching and education of pupils studying in grades 0-6 of basic education. The education also provides competences for international educational tasks. The values underlying the degree centre on research as its foundation, practical familiarity, active citizenship, ethical and aesthetic sensitivity and capacity for pedagogical and didactic thinking and action. ITE programme is a unique programme in Finland as it is the only English teacher education programme with the focus on education, globalization, diversity and ethics. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kasvatustieteiden koulutuksessa vaadittavat opinnot: Pääaineopinnot 70 op (kasvatustiede tai kasvatuspsykologia)Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 15 opSivuaine- ja muut opinnot 95 op Maisterin tutkinto sisältää suuntautumisvaihtoehdon mukaiset kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian syventävät opinnot (80 op), sivuaineen opinnot (25 op) ja vapaavalintaiset opinnot (15 op) Katso tarkempi kuvaus opintojen rakennekaaviosta. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages