• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 683 items
 1. Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala

  Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon asiatuntija. Opintojen ensimmäisenä vuonna suoritetaan perusopinnot, jotka sisältävät kasvo-, käsi-, jalka- ja vartalohoitoja. Opintoihin sisältyy mm. erilaisia hierontatekniikoita, ravinto-oppia, anatomiaa ja fysiologiaa sekä mikrobiologiaa. Opinnot koostuvat toiminnallisista harjoituksista, joissa opiskelijat tekevät hoitoja toinen toisille sekä asiakaspalvelusta. Hoitotyötä opetellaan tekemään sekä käsin että laittein. Opinnot sisältävät kauneudenhoitoalan tuotetuntemusta, ja opetellaan neuvomaan asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Kauneudenhoitoalalla tehdään ehostuksia ja ohjataan asiakasta värien käytössä sekä persoonallisen tyylin löytämisessä. Opintojen alkupäivinä opiskelijan tulee ostaa alaan liittyviä väline- ja työasuhankintoja  ( tarkempi lista työvälineistä löytyy ammattiopiston omilta nettisivuilta). Kauneudenhoitoalan perustutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat ihon hoito, ihonhoidon ohjaus, ehostus, kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta. Työssäoppimista on sisällytetty jokaiseen osa-alueeseen. Opintoihin kuuluu myös valinnaisia opintoja, joita ovat mm. kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä, kylpylähoidot, erikoisehostus ja huippuosaajana toimiminen. Kauneudenhoitoalalla tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta,  sekä hyvää terveyttä ja peruskuntoa.   ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Meritalon toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala

  Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon asiatuntija. Opintojen ensimmäisenä vuonna suoritetaan perusopinnot, jotka sisältävät kasvo-, käsi-, jalka- ja vartalohoitoja. Opintoihin sisältyy mm. erilaisia hierontatekniikoita, ravinto-oppia, anatomiaa ja fysiologiaa sekä mikrobiologiaa. Opinnot koostuvat toiminnallisista harjoituksista, joissa opiskelijat tekevät hoitoja toinen toisille sekä asiakaspalvelusta. Hoitotyötä opetellaan tekemään sekä käsin että laittein. Opinnot sisältävät kauneudenhoitoalan tuotetuntemusta, ja opetellaan neuvomaan asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Kauneudenhoitoalalla tehdään ehostuksia ja ohjataan asiakasta värien käytössä sekä persoonallisen tyylin löytämisessä. Opintojen alkupäivinä opiskelijan tulee ostaa alaan liittyviä väline- ja työasuhankintoja  ( tarkempi lista löytyy ammattiopiston omilta nettisivuilta kohdasta " hakeminen ja tietoa valituille"). Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat ihon hoito, ihonhoidon ohjaus, ehostus ja kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta. Kosmetologin osaamisalan suorittajalle on lisäksi pakollinen tutkinnon osa täydentävät ihon hoidot. Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisalan suorittajalle pakollinen tutkinnon osa on kauneudenhoito ja tuoteneuvonta. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Kaksoistutkinnossa voit suorittaa sekä ammatillisen perust ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Meritalon toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

  Kosmetiikkaneuvojan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy - syventävään ainesosa- ja tuotetuntemukseen - kauneudenhoitoalan viestintään ja kulttuuriin - kosmeettisten tuotteiden myyntiin ja markkinointiin - työssäoppimisjaksolla kauneudenhoitoalan yrityksessä myyntiä avustaviin tehtäviin Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus sisältää teoriaopiskelun lisäksi erilaisten kirjallisten tuotosten laadintaa sekä niiden esittämistä yksin ja ryhmässä. Työtehtävissä tarvittavia taitoja ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvät yhteistyövalmiudet. Ammatissa on avuksi reipas ja omatoiminen asenne. ...

  Provider NameCollege of the Association of Beauty Therapists in Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

  Kosmetiikkaneuvojan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy - syventävään ainesosa- ja tuotetuntemukseen - kauneudenhoitoalan viestintään ja kulttuuriin - kosmeettisten tuotteiden myyntiin ja markkinointiin - työssäoppimisjaksolla kauneudenhoitoalan yrityksessä myyntiä avustaviin tehtäviin Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus sisältää teoriaopiskelun lisäksi erilaisten kirjallisten tuotosten laadintaa sekä esittämistä yksin ja ryhmässä. Työtehtävissä tarvittavia taitoja ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvät yhteistyövalmiudet. Ammatissa on avuksi reipas ja omatoiminen asenne. ...

  Provider NameCollege of the Association of Beauty Therapists in Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ruokapalvelun osaamisala

  Ruokapalvelun osaamisalan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy: ruoanvalmistuksen tehtäviin erilaisin liikeideoin ja toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa elintarvikkeisiin ja raaka-aineisiin, ravitsemukseen, erityisruokavalioihin, hygieniavaatimuksiin sekä alan sopimuksiin ja säädöksiin sekä kestävään toimintatapaan asiakaspalvelutaitoihin Opiskelu edellyttää opiskelijalta hyvää fyysistä toimintakykyä. Kokin työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Alalla korostuu ihmisten välinen vuorovaikutus. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen ja yhteistyö- ja tiimityötaidot Opiskelu tapahtuu pääosin töitä tekemällä. Opiskelijat harjoittelevat aluksi oppilaitoksessa. Sen jälkeen kukin opiskelija harjoittelee yksilöllisen suunnitelman mukaisesti työssäoppimispaikoissa. Ammatillisen osaamisen lisäksi opiskelijat oppivat sosiaalisia taitoja, kuten asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä työelämän pelisääntöjä. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Hämeenlinnan toimipaikka, Punaportti

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Hairdressing, VQ

  Parturi-kampaajan työ on asiakaspalvelua. Työssä toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisia ja asiakkaalle sopivia leikkauksia, värjäyksiä, permanentteja ja kampauksia sekä ehostuksia. Parturi-kampaaja suosittelee ja myy asiakkaille soveltuvia hiustuotteita ja ohjaa hiusten kotihoidossa. Parturi-kampaaja seuraa muotia ja kouluttaa itseään jatkuvasti. Parturi-kampaaja työskentelee toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Parturi-kampaajaksi opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti aidoissa työtilanteissa oikeille asiakkaille. Asiakaspalvelu aloitetaan heti ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Opintoihin liittyy teoriaa, mutta sen oppiminen tapahtuu yleensä käytännön työtilanteiden avulla - luokissa ei juurikaan istuta. Opiskelu tapahtuu sekä Savonkadun että Meritalon toimipaikoissa. Opintoihin sisältyy työssäoppimista, jolloin opiskellaan parturi-kampaamoissa, aidoissa työpaikoissa. Oppilaitoksella on myös oma harjoitusyritys. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osan oppilaitoksessa opiskeltavista opinnoista on myös mahdollista siirtää työpaikalla opittavaksi. Opintoihin kuuluu myös valinnaisia opintoja, joita ovat mm. asiakkaan tyylipalvelut sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet. Parturi-kampaajaopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisin kilpailutapahtumiin, joita järjestetään oppilaitoksessa ja erikseen järjestettävissä tapahtumissa. Hiusalan perustutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostus, värjäyskä ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Savonkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Hairdressing, VQ

  Parturi-kampaajan työ on asiakaspalvelua. Työssä toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisia ja asiakkaalle sopivia leikkauksia, värjäyksiä, permanentteja ja kampauksia sekä ehostuksia. Parturi-kampaaja suosittelee ja myy asiakkaille soveltuvia hiustuotteita ja ohjaa hiusten kotihoidossa. Parturi-kampaaja seuraa muotia ja kouluttaa itseään jatkuvasti. Parturi-kampaaja työskentelee toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Parturi-kampaajaksi opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti aidoissa työtilanteissa oikeille asiakkaille. Asiakaspalvelu aloitetaan heti ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Opintoihin liittyy teoriaa, mutta sen oppiminen tapahtuu yleensä käytännön työtilanteiden avulla - luokissa ei juurikaan istuta. Opiskelu tapahtuu sekä Savonkadun että Meritalon toimipaikoissa. Opintoihin sisältyy työssäoppimista, jolloin opiskellaan parturi-kampaamoissa, aidoissa työpaikoissa. Oppilaitoksella on myös oma harjoitusyritys. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan osan oppilaitoksessa opiskeltavista opinnoista on myös mahdollista siirtää työpaikalla opittavaksi. Opintoihin kuuluu myös valinnaisia opintoja, joita ovat mm. asiakkaan tyylipalvelut sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet. Parturi-kampaajaopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisin kilpailutapahtumiin, joita järjestetään oppilaitoksessa ja erikseen järjestettävissä tapahtumissa. Hiusalan perustutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostus, värjäyskä ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Savonkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ruokapalvelun osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, ylioppilaspohjaisten noin 2 vuotta. Tutkinnon rakenne Kaikkien tutkintojen rakenne on samanlainen: Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Perustutkinto sisältää yhden tai useamman osaamisalan. Eri osaamisalat valmistavat eri ammattinimikkeisiin tai suuntaavat erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen yhden ammattinimikkeen sisällä. Osaamisala valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana tai jo koulutukseen hakemisen yhteydessä. Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 10 osp, yhteensä 35 osp. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp   Työssäoppiminen, näytöt ja opinnäyte Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti ja valvotusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 20 opintoviikkoa. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollis ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, ylioppilaspohjaisten noin 2 vuotta. Tutkinnon rakenne Kaikkien tutkintojen rakenne on samanlainen: Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteisen tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Perustutkinto sisältää yhden tai useamman osaamisalan. Eri osaamisalat valmistavat eri ammattinimikkeisiin tai suuntaavat erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen yhden ammattinimikkeen sisällä. Osaamisala valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana tai jo koulutukseen hakemisen yhteydessä. Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 10 osp, yhteensä 35 osp. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp   Työssäoppiminen, näytöt ja opinnäyte Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti ja valvotusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osp. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman palj ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Matkailupalvelujen osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, ylioppilaspohjaisten noin 2 vuotta. Tutkinnon rakenne Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 10 osp, yhteensä 35 osp. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp   Työssäoppiminen, näytöt ja opinnäyte Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti ja valvotusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osp. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman paljon aitoja työelämän tehtäviä. Näytöt suoritetaan pääosin työssäoppimispaikoilla. Opintojen lopussa tehdään laajempi opinnäyte. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). HOPS auttaa sinua arvioimaan omia suorituksiasi suhteessa tavoitteisiisi. HOPS:sta, opintojen tavoitteista, etenemisestä ja ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages