• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 171 items
 1. Doctoral Degree Programme in Mechanical Engineering (4 yrs)

  Tutkinto-ohjelman tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle perustutkintoa syvällisemmät tiedot oman oppisuuntansa ajankohtaisista tieteellisistä innovaatioista. Täten hän kykenee työelämään siirtyessään työskentelemään menestyksekkäästi joko teknologiateollisuuden yrityksissä tai teknisissä tutkimuslaitoksissa, sekä edesauttamaan merkittävästi niissä tehtävää tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Ensisijaisesti väitöskirjatutkija perehtyy opinnoissaan syvällisesti omaan opintosuuntansa erityisalueen (materiaalitekniikka, valmistustekniikka, koneensuunnittelu ja rakennesuunnittelu) teoreettiseen taustaan ja tutkimusmenetelmiin. Opintojen aikana hän omaksuu myös hyvän tieteellisen tutkimuksen eettisten näkökulmat ja käytännön toimintatavat. Lisäksi tohtorikoulutettava perehtyy tieteellisen toiminnan tuloksien julkaisemiseen ja esittämiseen erilaisissa tieteellisissä julkaisukanavissa. Konetekniikan tutkinto-ohjelman tohtoriopintojen pääaine valitaan joko materiaalitekniikan, valmistustekniikan, konesuunnittelun tai rakennesuunnittelun oppisuunnista opiskeluoikeuden hakemisen yhteydessä. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa tutkimusyksikön tutkimushankkeissa, mutta tohtorintutkinnon suorittaminen on myös mahdollista teollisuudessa työskenteleville henkilöille. Konetekniikan alalta valmistuneiden tekniikan tohtoreiden työllistyminen on ollut erittäin hyvä. Konetekniikan koulutusalan tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on DI-tutkinto konetekniikan alalta. Lisäksi väitöskirjatutk ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Degree Programme in Medicine (4 yrs)

  Opintojen kokonaisopintopistemäärä on 20 op ja se sisältää:   Tieteenalakohtaiset opinnot 12-16 op: - Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op - Muut tieteenalakohtaiset opinnot 8-12 op   Yleis- ja valmiustaito-opinnot 4 op: - Johdatus tohtoriopintoihin 1 op - Tieteen etiikka 2 op - Seurantaryhmän tapaamiset 1 op   Opetustehtävät 0-4 op (kun opiskelija on suorittanut vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja)   Tämän lisäksi koulutus sisältää oman alan tutkimustyöhön perehtymisen ja tutkimuksen tekemisen, tieteellisten julkaisujen tuottamisen sekä väitöskirjan kirjoittamisen.   Opintojen suunniteltu kesto: 4-6 vuotta täyspäiväisesti, 6-8 vuotta oman toimen ohella.     ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral Degree Programme in Process and Environmental Engineering (4 yrs)

  The goal of doctoral studies is to provide doctoral students with profound knowledge on latest research results and current innovations in their own field. This enables them to work succesfully in the companies and research institutes. Contents of doctoral studies are planned case-specifically for each student to support these goals.   Doctoral students must familiarize themselves profoundly with theoretical background and research methods of their own field. Ethical aspects and practices of good research are also acquired during the doctoral studies. In addition to this, doctoral students familiarize themselves with publication of their research results.   In process and environmental engineering, the doctoral programmes consist of:   1) Studies of general and transferrable skills (4-8 ECTS) - Introduction to doctoral training, 1 ECTS - Scientific research and ethics, 1 ECTS - Follow-up group, reporting and meetings, 1 ECTS - Communication skills for a researcher, 1 ECTS - Scholarly information in research process, 1 ECTS - Basics of university pedagogy for doctoral students, 1 ECTS - Scientific communication, 1 ECTS 2) Field specific studies (32-36 ECTS) - Research plan and seminar, 3+1 ECTS - Case-specific studies that support the writing of the doctoral thesis and the goals of the doctoral studies, 28-32 ECTS. These studies are planned with the main supervisor and accepted by the doctoral training committee of the UniOGS after receiving a statement from the follow-up group. 3) Teaching assignments (0-4 ECTS ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral Degree Programme in Wireless Communications (4 yrs)

  ECTS 40, doctoral thesis. See http://www.oulu.fi/uniogs/studyrequirements http://www.oulu.fi/uniogs/studiescommunicationsengineering   ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Degree Programme in Educational Sciences (4 yrs)

  The doctoral programme in the Faculty of Education is a multidisciplinary doctoral programme in the educational sciences, providing research training leading to a doctoral degree. A Doctor of Philosophy (Education) is capable of working as an academic researcher and in demanding expert duties in society. An essential objective of the doctoral studies is to adopt a scientific way of thinking, to internalize a good scientific method of work, and to gain mastery of a multitude of research skills. The major subject is chosen when the student files an application to pursue doctoral studies. The major subject in a doctor’s degree can be either education, educational psychology, music education or special education. The Doctoral Programme in Education offers PhD students a multidisciplinary and international working environment. The research training is linked to the faculty’s research groups and focal areas of research. The core areas of research in the Faculty of Education are as follows: 1) Learning and Learning Processes, 2) Teachers, Teaching and Educational Communities,and 3) Values, Ideologies and Social Contexts of Education. A doctoral student takes part in the activities of the research groups and national and international research networks. Doctoral thesis: A doctoral thesis can either be a monograph or consist of a bundle of articles. A thesis consisting of articles comprises at least three blind-reviewed articles accepted for publication, and a summary article. They should preferably be published in JUFO ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral Degree Programme in Health Sciences (4 yrs)

  The doctoral degree (PhD) in health sciences in the University of Oulu provides a high level of doctoral education and produces competitive researchers and academic specialists for professional contexts. The Doctoral degree is carried out during four years of full-time studies or six years of part-time studies. Doctoral education includes a dissertation and a public defense, and at least 20 ECTS of postgraduate studies. All candidates draft their own personal study plan (e-HOPS) at the beginning of their education. In the end of their doctoral studies, all doctoral candidates defend their dissertation at a public defense. Doctoral candidates should have a profound knowledge within their specific field, but they also need to have a broad understanding of health sciences. The goal of the studies is to enhance scientific thinking, internalize the principles of good scientific practice and manage a wider range of skills and networking required of researchers. Doctoral candidates conduct their thesis within the research project of the research unit. The Doctoral Degree Programme of Health Sciences consists of doctoral thesis and public defense, with following studies (20 ECTS):   General studies/transferable skills (4 ECTS): - Introduction to Doctoral Training 1 ECTS - Scientific Research and Ethics 2 ECTS - Follow-up Group: Reporting and Meetings 1 ECTS   Field-specific studies (12-16 ECTS): - Doctoral Training Plan 3 ECTS - Research Plan Seminar 1 ECTS - National doctoral studies of Health Sciences 8-12 ECTS - Tea ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Degree Programme in Humanistic Sciences (4 yrs)

  Aate- ja oppihistoria: Aate- ja oppihistorian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka ovat päteviä analysoimaan aatteellisia virtauksia ja tieteen kehitystä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti kykyä tulkita ja selittää ajattelutapoja, uskomusjärjestelmiä ja tieteellisiä käytäntöjä sekä niiden muutoksia ajallisessa, paikallisessa ja käsitteellisessä kehyksessä. Lähtökohtana on ajatus, että analyyttinen aate- ja oppihistoriallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ajatteluvirtausten ja tieteen ymmärtämiseen. Tohtorin tutkinto aate- ja oppihistoriassa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu. Aate- ja oppihistorian tohtoriopiskelijoiden tutkimuskohteet ovat laajat ja moninaiset, mutta keskittyvät oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat ihmistieteiden ja lääketieteen historia yhteiskuntakehityksen kontekstissa, tieteen murrokset, tieteellisten ja aatteellisten virtausten kansallinen ja kansainvälinen vuorovaikutus sekä tieteen ja politiikan suhteiden historia Suomessa ja kansainvälisesti. Tohtoriohjelmalla on kansallisesti ainutlaatuinen, ajattelun ja tieteen historiaa yhdistelevä profiili, jossa korostuvat tieteellisen ajattelun suhteet vallitseviin ajattelutapoihin sekä vahva metodinen ja teoreettinen osaaminen. Arkeologia: Arkeologian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita tarkastelemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään eurooppalaisen ja globaalin ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Degree Programme in Information Processing Science (4 yrs)

  The total amount of credit points is 40 cr and it includes: Field specific studies 32-36 credits: Research plan seminar 4 credits 812649S Advanced Research Methods, 5 credits Other field specific studies 23-27 credits General and transferrable skills studies 4-8 credits: Introduction to UniOGS 1 credit Research ethics 2 credits Follow-up group meetings and reporting 1 credit Other general and transferrable skills studies 0-4 credits Teaching tasks 0-4 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies)   Teaching tasks 0-2 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies) Inaddition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Degree Programme in Mathematical Sciences (4 yrs)

  In the doctoral programme of Mathematical sciences, the PhD student is carrying out scientific research whose results are to be presented in the PhD thesis. In addition, the student is participating courses, seminars and other studies that are relevant for the research field. The PhD student can join a research group e.g. in one of the following fields: Mathematical analysis and its applications, Number theory, Information theory, Statistical models and Data-analysis. The goal of the doctoral studies, is to equip the PhD student with necessary skills and abilities needed to carry out successful work in academic and other expertise positions in the society. The PhD studies provide the student a wide general knowledge in Mathematical sciences and their applications. In the PhD thesis, the PhD student must demonstrate her/his ability to conduct independent research and prove that she/he has become a scientific expert in the specific research field. The purpose of the studies is to develop scientific thinking and mathematical problem solving skills that are relevant for solving and modelling complex problems and phenomena. The studies help to adopt good scientific practices and yield diverse research and networking skills. The PhD thesis usually consists of a collection of peer reviewed international publications around a solid research topic. The duration of the programme is approximately four years. Additional information: http://www.oulu.fi/mathematics/. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctor of Education, postgraduate degree, (lisenciate, doctor) 240 credits

  There are three multidisciplinary, thematic doctoral programmes at the University of Lapland: 1) Culture-Centred Service Design, 2) Northern Cultures and Natural Resource Politics and 3) Communities and Changing Work.In addition, there is one General Doctoral Programme by the faculties. These programs are coordinated by the Graduate School. The General Doctoral Programme for doctoral candidates follows a variety of discipline-oriented learning paths. The contents of this programme also follow the faculties’ doctoral degree requirements. Students in the General Doctoral Programme can also choose studies from the thematic doctoral programmes. Candidates apply for the General Doctoral Programme or one of the thematic programmes. All doctoral study rights and doctoral degrees are awarded by the faculties.More information on the doctoral programmes is available on the Graduate School website: http://www.ulapland.fi/InEnglish/Research/Graduate-SchoolIn addition to its own doctoral programmes, the University of Lapland is also engaged in national doctoral education networks. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages