• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 226 items
 1. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameIRISH COLLEGE OF HUMANITIES AND APPLIED SCIENCES LIMITED

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 2. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameIRISH COLLEGE OF HUMANITIES AND APPLIED SCIENCES LIMITED

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 3. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameIRISH COLLEGE OF HUMANITIES AND APPLIED SCIENCES LIMITED

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 4. Master of Science

  See Programme Documentation ...

  Provider NameCLANWILLIAM INSTITUTE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 5. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameIRISH COLLEGE OF HUMANITIES AND APPLIED SCIENCES LIMITED

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 6. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameCHILDREN'S THERAPY CENTRE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 7. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 8. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 9. Master of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 10. Socialno delo (Social work)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so omogočiti študentom spoznavati temeljne vrednote, koncepte, načela, mandate, metode in teorije socialnega dela. Usposobiti študentom v temeljnih spretnostih, metodah in postopkih socialnega dela in jih usposobiti za bodisi samostojno svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, raziskovalno, organizacijsko delo in pa supervizijo v socialnem delu. Hkrati pa omogočiti študentom preko angažiranega sodelovanja v akcijskem projektu ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages