• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameEkonomska šola Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameB2 d. o. o., Višja strokovna šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameŠolski center Kranj, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameB2 d. o. o., Višja strokovna šola, enota Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Tehnik varovanja

  S končanim programom si usposobljen/a za: oceno varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti) in diskretno izvajanje varovanja na področju varovanja premoženja, oseb in objektov; pripravo in izdelavo ustrezne dokumentacije za izvedbo varnostne storitve; svetovanje pri reševanju in odpravljanju varnostnih pomanjkljivosti, problemov; uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja, kot so varovanje podatkov, dokumentacije, računalniških centrov, proizvodnih tehnologij; izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah in okoljih (npr. vrtec, šola, bolnišnica, gledališče domovi za starejše občane); izvedbo ukrepov za varstvo pred požarom in ukrepanje v primeru požara, naravne ali druge nesreče; uporabo opreme, naprav in drugih sredstev in pripomočkov za tehnično varovanje, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav; načrtovanje sistemov tehničnega varovanja objektov, zgradb, nepremičnin, premičnih objektov; trgovin, območij posebnega varnostnega pomena (sodišč, letališč, skladišč nevarnih snovi); izvajanje enostavnejših postopkov ob uporabi pooblastil, uporabo samoobrambnih veščin in uporabo fizične sile; nudenje nujne prve pomoči; sodelovanje v skupini, vzpostavljanje stikov z ljudmi, komuniciranje in reševanje problemov, delo s podatki, gradivi; odgovorno in etično ravnanje v odnosu do sodelavcev, partnerjev, oseb s katerimi vodijo postopke, še posebej do šibkejših oseb (invalidi, mladoletne osebe, nosečnice, starejše osebe); uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških ...

  Provider NameEkonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Tehnik varovanja

  S končanim programom si usposobljen/a za: oceno varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti) in diskretno izvajanje varovanja na področju varovanja premoženja, oseb in objektov; pripravo in izdelavo ustrezne dokumentacije za izvedbo varnostne storitve; svetovanje pri reševanju in odpravljanju varnostnih pomanjkljivosti, problemov; uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja, kot so varovanje podatkov, dokumentacije, računalniških centrov, proizvodnih tehnologij; izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah in okoljih (npr. vrtec, šola, bolnišnica, gledališče domovi za starejše občane); izvedbo ukrepov za varstvo pred požarom in ukrepanje v primeru požara, naravne ali druge nesreče; • uporabo opreme, naprav in drugih sredstev in pripomočkov za tehnično varovanje, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav; načrtovanje sistemov tehničnega varovanja objektov, zgradb, nepremičnin, premičnih objektov; trgovin, območij posebnega varnostnega pomena (sodišč, letališč, skladišč nevarnih snovi); izvajanje enostavnejših postopkov ob uporabi pooblastil, uporabo samoobrambnih veščin in uporabo fizične sile; nudenje nujne prve pomoči; sodelovanje v skupini, vzpostavljanje stikov z ljudmi, komuniciranje in reševanje problemov, delo s podatki, gradivi; odgovorno in etično ravnanje v odnosu do sodelavcev, partnerjev, oseb s katerimi vodijo postopke, še posebej do šibkejših oseb (invalidi, mladoletne osebe, nosečnice, starejše osebe); uporabo sodobne informacijske tehnologije in ...

  Provider NamePrometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Tehnik varovanja

  S končanim programom si usposobljen/a za: oceno varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti) in diskretno izvajanje varovanja na področju varovanja premoženja, oseb in objektov; pripravo in izdelavo ustrezne dokumentacije za izvedbo varnostne storitve; svetovanje pri reševanju in odpravljanju varnostnih pomanjkljivosti, problemov; uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja, kot so varovanje podatkov, dokumentacije, računalniških centrov, proizvodnih tehnologij; izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah in okoljih (npr. vrtec, šola, bolnišnica, gledališče domovi za starejše občane); izvedbo ukrepov za varstvo pred požarom in ukrepanje v primeru požara, naravne ali druge nesreče; • uporabo opreme, naprav in drugih sredstev in pripomočkov za tehnično varovanje, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav; načrtovanje sistemov tehničnega varovanja objektov, zgradb, nepremičnin, premičnih objektov; trgovin, območij posebnega varnostnega pomena (sodišč, letališč, skladišč nevarnih snovi); izvajanje enostavnejših postopkov ob uporabi pooblastil, uporabo samoobrambnih veščin in uporabo fizične sile; nudenje nujne prve pomoči; sodelovanje v skupini, vzpostavljanje stikov z ljudmi, komuniciranje in reševanje problemov, delo s podatki, gradivi; odgovorno in etično ravnanje v odnosu do sodelavcev, partnerjev, oseb s katerimi vodijo postopke, še posebej do šibkejših oseb (invalidi, mladoletne osebe, nosečnice, starejše osebe); uporabo sodobne informacijske tehnologije in ...

  Provider NameŠolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages