• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Bac pro technicien de scierie

  Le titulaire du baccalauréat professionnel technicien de scierie participe au fonctionnement et à la gestion des scieries, quelle que soit leur taille, et, en particulier, celles dont l'activité est complétée par la fabrication industrielle de produits divers (palettes, emballages, lames de parquet, charpente rabotée...). Les objectifs : Le bac pro technicien de scierie forme des élèves à participer au fonctionnement et à la gestion des scieries, quelle que soit leur taille, et en particulier celles dont l'activité est complétée par la fabrication industrielle de produits divers (palettes, emballages, parquets, charpentes rabotées...). L'élève apprend à intervenir dans les entreprises de première transformation du bois pour réaliser différents produits bruts ou valorisés. Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent de participer à l'approvisionnement en matières premières et de préparer le processus de réalisation d'un produit à partir du dossier de fabrication ou de la demande d'un client. Lors de la formation, il est également préparé à réaliser les produits selon les techniques et procédés courants de mise en oeuvre. Enfin, il développe les compétences nécessaires pour organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un produit dans le cadre d'une équipe. Les débouchés : Le bachelier peut être employé dans les scieries de toutes tailles qui réalisent des produits de construction ou de seconde transformation du bois, en particulier celles dont l'activité est complétée par la fabricati ...

  Provider NameEcole technique du bois

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 2. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages