• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 367 items
 1. Bachelor Programme in Mining and Geotechnical Engineering

  Utbildningen i Berg- och anläggningsteknik som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. University Diploma Programme for Process Operators

  Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. University Diploma Programme for Process Operators

  Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Study Programme in Land Management

  Study Programme in Land Management ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Study Programme in Land Management

  Study Programme in Land Management ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Study Programme in Land Management

  Study Programme in Land Management ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Furniture Design- Malmstens, Bachelor's Programme

  Kandidatutbildningen i möbeldesign handlar om att lära sig en grundmetodik för att sedan utveckla den till ett personligt och väl fungerande verktyg. Du lär dig det traditionella möbelhantverkets material, tekniker, stilutveckling, formlära och skissmetodik och får fördjupade kunskaper om möbeldesignerns material och metoder. Du utvecklar förmågan att formge och gestalta ur ett etiskt och miljöanpassat perspektiv, och lär dig att behärska hela designprocessen, från idé till färdig produkt. Under det sista året har du en praktik­ där du får insyn i branschen och möjlighet att använda dina kunskaper. Vi har skräddarsydda lokaler och välutrustade verkstäder där varje student har sin egen arbetsplats. Din individuella utveckling och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare. Malmstens har ett brett kontaktnät och nära kontakter med näringsliv och branschen. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Dizains un amatniecība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās: - tekstiltehnoloģijas un dizains, - koka/metāla tehnoloģijas un dizains. Studiju laikā Erasmus programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja 3 mēnešus studēt partneraugstskolās Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel Universuty Turcijā un Šiauliai universitātē Lietuvā. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt dažāda lieluma uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību. Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Kokapstrāde- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst praktiskas zināšanas un iemaņas darbam ar mūsdienīgām kokapstrādes projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, zināšanas kokapstrādes uzņēmumu vadībā un koksnes izstrādājumu mārketingā. Apakšprogrammas: - Koksnes produkti un tehnoloģijas - Rūpnieciskais dizains - Koksnes produktu mārketings un loģistika. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt vadošos amatos koksnes mehāniskās apstrādes uzņēmumos, koksnes produktu dizaina, mārketinga un loģistikas jomā, konsultatīvajos dienestos, vides aizsardzības un produkcijas kvalitātes novērtēšanas organizācijās, valsts pārvaldē, kā arī veidot karjeru zinātniskajā darbā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Koksnes materiāli un tehnoloģija, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Pārtikas kvalitāte un inovācijas- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst kompetenci organizēt kvalitātes vadības procesu pārtikas uzņēmumā atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, izstrādāt inovatīvus pārtikas produktus un meklēt risinājumus jau ražošanā ievietoto pārtikas produktu gan receptūru, gan tehnoloģiju pilnveidē, kā arī iegūs zināšanas projektu vadībā, uzņēmējdarbībā un mārketingā. Karjeras iespējas: Absolventi strādā pārtikas uzņēmumos Kvalitātes nodaļā, Jaunu produktu izstrādes nodaļā, Ražošanas nodaļā un laboratorijās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts pārvaldes un kontroles dienestos. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā), Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages