• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Gradbeništvo (Civil engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Le diplomanti tega programa bodo lahko pridobili licence za projektiranje in gradnjo najzahtevnejših stavb in inženirskih objektov. Cilj študija je zato usposobiti strokovnjaka s poglobljenim temeljnim znanjem na širšem področju gradbeništva, predvsem pa z usmerjenim znanjem na ožjih področjih izbrane študijske smeri. Smeri študija se po vsebinah ločijo že od prvega semestra, s široko možnostjo izbirnih predmetov pa študent poleg predmetov izbrane smeri posluša tudi nabor predmetov drugih smeri. Študij vključuje dvotedensko prakso v izbranem podjetju in se zaključi z magistrskim modulom, ki s pretežno seminarskim načinom dela privede do izdelave zaključne naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Arhitektura (Architecture)

  Enoviti magistrski študijski program traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je izobraziti strokovnjaka za odgovorne naloge iz arhitekturnega oblikovanja, kakovosti zgradb, njihove usklajenosti z okoljem, spoštovanja naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Izobrazbeni profil arhitekta združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja v sposobnost urejanja in oblikovanja prostora in gradnje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (Faculty of Architecture)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages