• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

  BYS erbjuder en distansutbildning med platsförlagda träffar i Skara för dig som vill arbeta i hästsektorn som egen företagare eller som verksamhetsledare.Du läser utbildningen på distans under ett år på heltid, med fjorton träffar á tre dagar per tillfälle. Under träffarna har du föreläsningar med spetskompetens ur hästbranschen, studiebesök på verksamheter i hela hästsektorn, redovisning av hemuppgifter, workshops och inspiration till eget arbete. På Biologiska Yrkeshögskolan i Skara bygger du nödvändiga nätverk för framtiden. Under tiden du studerar på distans sker all undervisning och kontakt med dina handledare över internet. BYS har sedan 1998 anordnat utbildning för företagsdrift i hästnäringen och har hjälpt många studenter till nya tjänster i Hästsverige eller med att starta egna företag inom näringen. Hästnäringen har stor utvecklingspotential och med rätt kunskap och drivkraft kan du hitta din ingång till en framgångsrik affärsidé eller utveckla en redan befintlig verksamhet! Under utbildningen läser du kurser som stöder processen att göra en affärsplan för ett eget företag eller för ett företag/organisation du är anställd av, en kunskap som behövs för att driva lönsamma verksamheter. Kurserna har hästen som gemensam nämnare men fokus är verksamhetsdrift, därför förutsätts att man redan besitter kunskaper om häst. Under utbildningens LIA-period (Lärande i Arbete) kan du skaffa dig fördjupad kunskap i något som är av tydlig nytta för dig, på egen hand eller genom arbete på särskilt utvald arbetsplats. ...

  Provider NameVästra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Driftledare Lantbruk

  --- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. --- ...

  Provider NameÖstergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Driftledare Lantbruk

  --- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. --- ...

  Provider NameÖstergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Trädgårdsmästare- hälsa, kultur och miljö

  Efter examen har du kompetens att arbeta som trädgårdsmästare och har utvecklat en bred kunskap om hållbara gröna miljöer. Under utbildningen utför du arbetsmoment i Gunnebos gröna miljöer. Utöver detta har utbildningen två LIA-perioder då du jobbar i skarpt läge på arbetsplatser som bostadsbolag, kyrkogårdar, visningsträdgårdar, stadsodlingar, stadsparker, plantskolor, rehabträdgårdar, naturreservat eller skötselbolagUtbildningens målEfter examen har du förmågan att hantera de frågeställningar och arbetsuppgifter du möter i rollen som trädgårdsmästare. Du har avancerade kunskaper om arbetsledning, plantering, odling och vår omgivande natur, med särskilt fokus på besöksanpassade gröna miljöer, ekologi och hållbarhet.ArbetsmarknadDet finns två tydliga trender inom trädgårdsbranschen. Dels ett skifte mot upplevelsebaserade och brukaranpassade gröna miljöer, dels en större medvetenhet om behovet av ekologisk hållbarhet. Branschen bygger till stor del på säsongsanställningar, men den konkurrenskraftiga kompetens som du får ger dig goda möjligheter att arbeta även under vinterhalvåret - till exempel som miljövärd, konsult eller innovativ entreprenör.KurserUrban odling, 20 yhp. Examensarbete, 25 yhp.Funktionellt växtmaterial, 20 yhp. Företagande och entreprenöriellt förhållningssätt, 20 yhp.Gestaltning av gröna miljöer, 20 yhp. Hortikultur, parkskötsel och trädgårdskonstens historia, 60 yhp. Ledarskap och organisation, 20 yhp.LIA 1, 30 yhp.LIA 2, 30 yhp. Naturvård, kulturmiljövård och människa, 35 yhp. Träd och trädv ...

  Provider NameFolkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Unghästutbildare Grundutbildning

  Om utbildningen Under utbildningen till unghästutbildare, som är en unik utbildning i Sverige, så möter du hästar i åldern 2,5 – 6 år. Du lär dig att skapa ett tydligt system för unghästutbildning med syfte att ta fram såväl framstående sporthästar som skolhästar av god kvalité. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk hästutbildning men den ger också de teoretiska kunskaper som yrket kräver. I samtliga kurser läggs stor vikt vid kopplingen mellan teori och praktik. Du guidas av våra kunniga lärare och knyter många kontakter inom hästnäringen i såväl Sverige som utomlands.Målet efter avslutad utbildning är att du som studerande ska kunna arbeta som unghästutbildare, som egen företagare eller anställd, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt. Det är en utbildning inom Yrkeshögskolan (220 YH-poäng) och leder till Yrkeshögskoleexamen.Utbildningen till Unghästutbildare har funnits sedan 2006 och sedan dess har alltifrån VM-hästen Cafino till skolhästar och hobbyhästar utbildats på Flyinge.Utbildning av hästar mellan 2,5-6 års ålder.Du lär dig ett tydligt system för unghästutbildning med syfte att ta fram såväl framstående sporthästar som skolhästar av god kvalité.Tyngdpunkten ligger på praktiskt hästutbildning men den ger också den teoretiska kunskap som yrket kräver. Stor koppling mellan teori och praktik.Du rider mellan 2-3 hästar per dag. Det finns möjlighet att ta egen häst även om den har passerat unghäststadiet.Du rider samma häst under minst 7 veckor, för att sedan byta. Vilket gör att du får erfare ...

  Provider NameFlyinge AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Arbetsledare- specialisering trädgård

  Vill du vara med och leda trädgårdsbranschen in i framtiden?Detta är utbildningen för dig som har erfarenhet av och trivs med att arbeta inom trädgårdssektorn och vill få god kompetens att leda personal och verksamheter inom denna framtidsbransch. Den ger dig verktygen för att utvecklas till en god ledare inom trädgårdsbranschen i allmänhet, och inom trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer i synnerhet.Behovet av arbetsledare inom trädgård ökar då det är en växande bransch i snabb utveckling och på grund av stora pensionsavgångar. Det gör att yrkesrollen är mycket eftertraktad! Efter utbildningen kommer du att kunna bidra till ett positivt ledarskap och i att leda och motivera medarbetare i den dagliga verksamheten.Utbildningen är anpassad till branschen och dess villkor. Den är därför utformad som en distansutbildning med 6 fysiska träffar om sammanlagt 120 YH-poäng. Den går på halvfart, vilket gör att den är totalt 48 veckor lång. Den börjar i januari och slutar i mars året därpå. Den har ett långt uppehåll under högsäsongen, så att man ska kunna arbeta samtidigt. Utbildningen är alltså till för dem som redan har erfarenhet av trädgårdsbranschen och som redan kan hantverket.Utbildningen skapar goda möjligheter för både en personlig och en karriärmässig utveckling. Den lägger stor vikt vid ämnet arbetsledning och går igenom juridiken som gäller arbetsledare inom trädgård. Utbildningen ger dig också kompetens för att arbeta kvalitets- och miljöfokuserat för en hållbar utveckling. Den ger även kunskaper och ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Kvalificerad trädgårdsanläggare

  Kvalificerad trädgårdsanläggare ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages