• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 55 items
 1. Physical Education, Adults, FQ

  Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut toimii liikunnan ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut tekee asiakastyötä, jossa korostuvat kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä taito käyttää monipuolisesti vuorovaikutuskeinoja. Hän arvioi ammatillisesti saamaansa palautettaja työnsä tuloksia sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaa ihmisiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Hän ottaa työssään huomioon ihmisten liikuntatarpeisiin, -mahdollisuuksiin ja -tavoitteisiin vaikuttavat seikat. Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yks ...

  Provider NameKisakallion Urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Physical Education, Adults, FQ

  Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut toimii liikunnan ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut tekee asiakastyötä, jossa korostuvat kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä taito käyttää monipuolisesti vuorovaikutuskeinoja. Hän arvioi ammatillisesti saamaansa palautettaja työnsä tuloksia sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaa ihmisiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Hän ottaa työssään huomioon ihmisten liikuntatarpeisiin, -mahdollisuuksiin ja -tavoitteisiin vaikuttavat seikat. Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yks ...

  Provider NameKisakallion Urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Physical Education, VQ

  Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, järjestää liikuntatapahtumia, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja. Lisäksi hänellä on valmiuksia terveysliikunnan, lasten ja nuorten liikunnan sekä soveltavan liikunnan ohjaukseen, valmennukseen, luonto- ja elämysliikunnan ohjaukseen sekä seuratoimintaan ja liikuntayrittäjyyteen. ...

  Provider NameLapin urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Physical Education, VQ

  Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, järjestää liikuntatapahtumia, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja. Lisäksi hänellä on valmiuksia terveysliikunnan, lasten ja nuorten liikunnan sekä soveltavan liikunnan ohjaukseen, valmennukseen, luonto- ja elämysliikunnan ohjaukseen sekä seuratoimintaan ja liikuntayrittäjyyteen. ...

  Provider NameLapin urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Physical Education, VQ

  Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, järjestää liikuntatapahtumia, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja. Lisäksi hänellä on valmiuksia terveysliikunnan, lasten ja nuorten liikunnan sekä soveltavan liikunnan ohjaukseen, valmennukseen, luonto- ja elämysliikunnan ohjaukseen sekä seuratoimintaan ja liikuntayrittäjyyteen. ...

  Provider NameVuokatin urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Physical Education, Adults, FQ

  Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut toimii liikunnan ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut tekee asiakastyötä, jossa korostuvat kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä taito käyttää monipuolisesti vuorovaikutuskeinoja. Hän arvioi ammatillisesti saamaansa palautettaja työnsä tuloksia sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaa ihmisiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Hän ottaa työssään huomioon ihmisten liikuntatarpeisiin, -mahdollisuuksiin ja -tavoitteisiin vaikuttavat seikat. Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yks ...

  Provider NameOulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Physical Education, Adults, FQ

  Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut toimii liikunnan ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut tekee asiakastyötä, jossa korostuvat kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä taito käyttää monipuolisesti vuorovaikutuskeinoja. Hän arvioi ammatillisesti saamaansa palautettaja työnsä tuloksia sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet kehittää ammatillista osaamistaan sekä huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään. Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaa ihmisiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Hän ottaa työssään huomioon ihmisten liikuntatarpeisiin, -mahdollisuuksiin ja -tavoitteisiin vaikuttavat seikat. Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yks ...

  Provider NameEerikkilän Urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Physical Education, VQ

  Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, järjestää liikuntatapahtumia, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja. Lisäksi hänellä on valmiuksia terveysliikunnan, lasten ja nuorten liikunnan sekä soveltavan liikunnan ohjaukseen, valmennukseen, luonto- ja elämysliikunnan ohjaukseen sekä seuratoimintaan ja liikuntayrittäjyyteen. ...

  Provider NameKuortaneen urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Physical Education, VQ

  Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, järjestää liikuntatapahtumia, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja. Lisäksi hänellä on valmiuksia terveysliikunnan, lasten ja nuorten liikunnan sekä soveltavan liikunnan ohjaukseen, valmennukseen, luonto- ja elämysliikunnan ohjaukseen sekä seuratoimintaan ja liikuntayrittäjyyteen. ...

  Provider NameKuortaneen urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Physical Education, VQ

  Liikunnanohjauksen ammatillisen perustutkinnon (180 osaamispistettä) lähtökohtia ovat osaamisperusteisuus, oppimiskeskeisyys sekä työelämälähtöisyys. Opinnot koostuvat kolmesta laajasta pakollisesta kokonaisuudesta, liikunnanohjauksesta (35 osp), liikuntaneuvonnasta (40 osp) sekä liikuntatapahtuman järjestämisestä (30 osp). Näiden pakollisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon / vaihtoehtoja valinnaisista opinnoista, jotka jokainen ovat 30 osp suuruisia. Peruskoulupohjaiseen tutkintoon sisältyvät myös yhteiset tutkinnon osat 35 osp sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp.   Tanhuvaaran Urheiluopiston koulutus pohjautuu jatkuvalle opetuksen kehittämistyölle sekä koulutuksen arvioinnille. Liikunnanohjauksen ammatillinen peruskoulutus toteutuu valtakunnallisen liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Opetuksen viitekehys ja tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi Tanhuvaaran Urheiluopiston toimintastrategiaan sekä Urheiluopistoyhdistyksen strategiaan. Tanhuvaaran Urheiluopiston strategian kulmakivet opetuksen näkökulmasta ovat opiskelijakeskeisyys, opetuksen uudistumiskyky sekä tuloksellisuus. Koulutuksen tuloksellisuutta mitataan ja arvioidaan systemaattisesti koulutuksen vetovoimaisuudella, alhaisella opintojen keskeytymisluvulla, korkealla valmistumisprosentilla sekä opiskelijatyytyväisyydellä. Liikunnanohjauksen perustutkintokoulutusta kehitetään Tanhuvaarassa systemaattisesti ottaen huomioon työelämän tarpeet sekä liiku ...

  Provider NameTanhuvaaran Urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages