• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context, Master of Education (Educational Science)

  This master’s degree programme consists of altogether 120 ECTS divided into orientation studies and content studies related to adult education and counselling, as well as primary education, special education and education of science. The thematic modules can be flexibly chosen by students according to their personal interests and needs. The curriculum of the programme has a global focus and is not limited to one particular research or study field related to education. Instead it offers a thematic walkthrough through diverse disciplines related to education and pedagogy. On one hand, the programme focuses on the basics of education, lifelong learning, knowledge society and development of working life. The studies offer comparative perspectives to questions pertaining to lifelong learning and expertise, educational policy and educational research. The programme studies focus as well on such topics as active citizenship, career counseling, life and educational paths of individuals and communities in various social and sociopolitical contexts. On the other hand, the programme tackles global and current issues of primary and science education, constituting the core of the Finnish expertise recognized worldwide. It provides academic tools to develop student's theoretical and empirical understanding of primary education and children's development. In the course of their studies, students will become familair with how to apply their knowledge and skills to observation, monitoring and pedagogical evaluation of children' ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Early Language Education for Intercultural Communication, Master of Education (Educational Science)

  The Programme consists of altogether 120 ECTS divided into: Orientation Studies (5 ECTS), Major Studies (95 ECTS) and Other Studies (20 ECTS). Orientation studies provide students with the useful tools indispensable for successful completion of the courses included in the Curriculum. They familiarize students with the University of Eastern Finland, present the core of the Finnish educational system in general, as well as introduce the main learning objectives, content and evaluation criteria of the ELEIC Programme. Major Studies aim at deepening students' knowledge and academic skills related to research methodology in educational sciences. They also prepare students to plan and execute their research activities related to the topic of their Master's thesis. As one of the main aspects of the ELEIC Programme is communication in various international settings, major studies include as well obligatory courses fostering students' ability to act as an English speaking professional teacher or educator.  Content studies, constituting an integral part of the major studies are dedicated to the pedagogical viewpoints of language teaching and learning processes. The emphasis is laid on theoretical and practical aspects of working with/for children. Other Studies may include any university-level courses that serve to deepen students' expertise related to the topic of their master's thesis or personal interests.   ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Pääaine on kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede. Opintoihin voidaan sisällyttää myös aikuisopettajan pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana erillinen haku ja valinta. Sivuaineet valitaan oman mielenkiinnon mukaan, ja niillä on merkitystä oman akateemisen ammattitaidon kehittämisessä ja sen suuntaamisessa sekä työllistymisessä haluttuihin työtehtäviin. Asiantuntijakoulutus antaa monipuoliset valmiudet kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/kapsy/kasvatustiede-ja-aikuiskasvatustiede. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Pääaine on kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede. Opintoihin voidaan sisällyttää myös aikuisopettajan pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana erillinen haku ja valinta. Sivuaineet valitaan oman mielenkiinnon mukaan, ja niillä on merkitystä oman akateemisen ammattitaidon kehittämisessä ja sen suuntaamisessa sekä työllistymisessä haluttuihin työtehtäviin. Asiantuntijakoulutus antaa monipuoliset valmiudet kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/kapsy/kasvatustiede-ja-aikuiskasvatustiede. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Erityislastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opintopolun kautta voi maisterihaussa hakea erityislastentarhanopettajien maisterikoulutukseen. Tässä haussa lastentarhanopettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erityislastentarhanopettajan kelpoisuusopinnot. Kasvatustieteen maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot on mahdollista saada valmiiksi kahdessa vuodessa, mikäli opiskelija on jo suorittanut erityispedagogiikan aineopinnot. Erillisiin erityislastentarhanopettajan kelpoisuusopintoihin haetaan Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille linkitettävällä hakulomakkeella. Hakulomakkeen löydät tästä osoitteesta hakuaikana 15.3.-5.4.2017 http://www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/kapsy/erityispedagogiikka     ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Study Programme for Subject Teachers (Sloyd) (Vasa), Bachelor of Arts (Education) (3+2 years)

  Ämneslärare i teknisk slöjdÄmneslärare i textilslöjd I studierna ingår ämnesteknologiska kurser samt studier som ger dig en vetenskaplig grund för ditt slöjdande. Studierna är forskningsbaserade och som studerande tar du del av befintliga forskningsresultat och producerar vetenskapliga texter av olika omfattning. För att utveckla en stark pedagogisk och didaktisk grund för lärarprofessionalitet varvas studierna i huvudämnet med undervisningspraktik .     ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral programme in education, Special Education (4 years)

  http://www.abo.fi/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in education, Education, Teacher (4 years)

  http://www.abo.fi/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Education (Early Childhood) (Jakobstad/Vaasa), Master of Arts (Education) (2 years)

  Studier i pedagogik med inriktning barnträdgårdslärare ger kunskap om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv. Studierna ger också kunskap om bl.a. vuxnas förhållningssätt och bemötande av barn, delaktighet och demokrati, genus och självets utveckling. Studiernas innehåll grundar sig på forskning. Att känna till aktuell forskning, ha en analytisk förmåga och att kunna tänka kritiskt är viktiga egenskaper hos en barnträdgårdslärare i såväl planeringen av pedagogisk verksamhet som i konkreta situationer. Studierna ger beredskap att planera och genomföra pedagogisk verksamhet med barn. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. General Education (Vasa), Master of Arts (Education) (2 years)

  Magisterutbildningen i pedagogik, allmän inriktning, bygger vidare på kandidatstudierna med betoning på ett ledarskap förankrat i pedagogik. Basen för studierna är dels klassiska allmänpedagogiska teorier och filosofi och dels dagsaktuella företeelser och nya teorier. De studerande får diskutera delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling i relation till utbildningsfrågor och studerar ledarskap ur lokala, nationella och globala perspektiv.   Ledarskapet diskuteras ur ett ämnesövergripande perspektiv med förankring i analyser av rådande utbildningspolitiska och samhälleliga trender. I kursutbudet ingår ”utbildningens och bildningens aktuella frågeställningar”, ”pedagogik och etik”, ”pedagogiska beslutsprocesser i organisationsperspektiv”, ”pedagogik, politik och demokrati, ”pedagogiskt ledarskap och människorelationer” (engelskspråkig kurs), ”skolans utveckling och ledarskap”, och ”utbildningspolitik”. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages