• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 131 items
 1. Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

  Meiltä valmistuneet musiikkipedagogit (AMK) työskentelevät mm. seuraavissa tehtävissä: musiikkioppilaitoksen lehtori, päätoiminen opettaja, kansallisoopperan kuoro, teatterimuusikko, ammattiyhtyeen jäsen, kuoronjohtaja, harrastustoiminnan ohjaaja, musiikkialan yrittäjä, freelance-muusikko, projektipäällikkö, studioassistentti, tuottaja sekä oppilaitoksen suunnittelijaopettaja. Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden musiikkioppilaitoksen opettajan virkaan. Musiikkipedagogi voi myös työskennellä kuntien opetus- ja kulttuuritoimen eri tehtävissä sekä ammatillisen toisen asteen opettajana. Opetusharjoittelu on tiivistä ja moni suorittaa ohjattua harjoitteluaan työelämälähtöisesti, omien oppilaidensa kanssa. Harjoittelun tarkoitus on saavuttaa eri oppimisnäkemysten ja ihmiskäsitysten kautta sulautunut tietämys opetuksen suunnittelusta, arvioinnista ja toteutuksesta. Koulutus antaa valmiudet nykyaikaiseen musiikin opettajan työhön. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia, kykenet itsenäisesti edistämään osaamistasi muusikkona ja pedagogina ja pystyt aktiivisesti osallistumaan työyhteisösi kehittämiseen. Osaat ottaa vastuun sekä yksilön että ryhmän oppimisesta ja ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssäsi. ...

  Provider NameCentria University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Driving Instructors, SQ

  Tutkinnon suorittanut - osaa työskennellä liikenneopettajana autokoulujen, ammatillisten oppilaitosten, ajokorttitutkintoja vastaanottavien organisaatioiden ja liikenteen asiantuntijatehtävissä-osaa ylläpitää ja kehittää oman yksikön toimintaa ja omaa ammattitaitoa. Tutkinto sisältää ammatin harjoittamiseksi lainsäädännön edellyttämiä tutkinnon osia. ...

  Provider NameHämeen ammatti-instituutti, Liikenneopetuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet. Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat pedagogiset, solistiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissasi tulee korostumaan myös hyvät soitto- ja laulutaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot sekä esiintymiskokemus. Opintoihisi liittyy runsaasti myös työelämäharjoittelua, ja osana opintoja opitkin toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tanssinopettaja/Musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka

  Taidepedagogiikka (Musiikkipedagogi YAMK, tanssinopettaja YAMK) opintojen laajuus on 60 op. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden opiskelijalle. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö esim. oman työpaikan kehittämiseen. Lähipäivien määrä on keskimäärin 2pv/kk. Alakohtaisten ammatillisten opintojen ja opinnäytetyön lähipäivät lukuvuonna 2017–2018 ovat alustavasti seuraavat: Syksy 2017: 8.–9.9., 13.–14.10., 17.–18.11. ja 15.12. Kevät 2018: 19.–20.1., 23.–14.2., 23.3. ja 20.–21.4. Lähiopiskelupäivät ovat yleensä perjantaisin ja lauantaisin. Näiden lisäksi on  1–2 lähijaksoa sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintoja opiskelija valitsee. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Musiikkipedagogi (AMK), monimuotototeutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat pedagogiset, solistiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissasi tulee korostumaan myös hyvät soitto- ja laulutaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot sekä esiintymiskokemus. Opintoihisi liittyy runsaasti myös työelämäharjoittelua, ja osana opintoja opitkin toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tanssinopettaja (AMK), monimuotototeutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä teoreettiset aineet. Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä teoreettiset aineet. Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat pedagogiset, solistiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissasi tulee korostumaan myös hyvät soitto- ja laulutaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot sekä esiintymiskokemus. Opintoihisi liittyy runsaasti myös työelämäharjoittelua, ja osana opintoja opitkin toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tanssinopettaja (AMK), monimuotototeutus

  Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet. Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages