• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 116 items
 1. Alternatív gépjárműhajtási technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: -kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel; alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika); kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést; a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni; az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni; meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján; a szervizés munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés fe elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni; az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban kiés beszerelni; a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat; alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni; nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni; előírásoknak megfelelően elvégez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Automaatik-tehnik, tase 5

  Automaatikud on oskustöötajad, kelle põhitegevus on automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamine ja käitamine. Tootmisautomaatika ettevõtetes kasutavad nad elektro-, pneumo- ja/või hüdroautomaatika vahendeid, ehitusautomaatika ettevõtetes spetsiifilist seadmestikku ja aparatuuri. Automaatik-tehnik, tase 5 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kus ta juhib paigaldusprojektide teostamist. Ta vastutab enda ja teiste töötulemuste eest. Töö eeldab juhendamist, klientide nõustamist, vajadusel ressursside jagamist ning koostööd elektrikute, tehnoloogide, IT- jm sidusvaldkondade spetsialistidega. Ta võtab oma töös arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid. Automaatik-tehnik spetsialiseerub tootmis- või ehitusautomaatikale. Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik töötab protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid. Ehitusautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik töötab ehitiste, sh hoonete ja rajatiste tehnosüsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta täidab hoonete ja rajatiste soojus- ja külmavarustuse, kütte- ja jahutussüsteemide, ventilatsiooni, veevarustuse- ja kanalisatsiooni automaatika ja lokaalsete juhtimisvõrkude paigalduse, ...

  Awarding bodyEesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Automatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: üzembe helyezni az automatikai berendezést automatikai berendezéseket üzemeltetni, javítani, karbantartani automatikai berendezéseken műszeres méréseket végezni készülék-átalakítási munkákat végezni részt venni az új technológiák bevezetésében magas automatizáltságú berendezéseket kezelni karbantartási, javítási munkákat irányítani PLC programozást végezni paramétereket beállítani, diagnosztizálni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Autóelektronikai műszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében – összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról a töltési-, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni. Az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során Ottóés dízelmotorok elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását a világító, fény és hangjelző berendezése ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Autószerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal szakmai tudását karbantartani és fejleszteni gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Autótechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika) meghatározni a szükséges munkaműveleteket kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Ottoés dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani elvégezni a fázisszögés löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket ellenőrizni a korsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Avionikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a vil munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni. kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni. meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat ...

  Awarding bodyBudapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Bionics engineer (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) ensure moral and ethical work – i.e. honesty, accuracy and conscientiousness at work, plan and organise their own work and the work of others; ensure the quality and efficiency of work in the working environment in accordance with the standards and rules of the profession; use modern information and communication technologies; demonstrate understanding of professional and ethical responsibility; demonstrate awareness of the importance of continuing and lifelong education and impart knowledge; make rational use of energy, material and time; protect health and the environment and take responsibility for own safety and the safety of others; develop enterprise characteristics, skills and behaviour; cooperate in developing the profession and take the initiative to introduce new features in the profession; use a foreign language to keep abreast of technical developments abroad and to communicate using technical terminology. (specific vocational competences) use computerised bionic processing tools in work procedures and processes; make decisions on technical and business matters and solve problems in the field of bionics; prepare implementation plans for bionic systems; participate in the preparation and running of bionics projects; participate in the planning, implementation, updating, supervision and optimisation of bionic processes; identify and analyse existing bionic processes and incorporate new findings; incorporate renewable and alternative energy sources into b ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Certificate in PROCESS ENGINEERING

  Certificate in PROCESS ENGINEERING ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Chemical technologist in production process (no legal status)

  Candidates are able to:   plan and organise their work and that of others, ensure quality work and job performance in the working environment as required by the standards, use energy, material and time rationally, protect the health and the environment, develop business qualities, skills and behaviour, communicate with co-workers, use modern ICT, supervise and implement operational tasks in the production process, perform chemical analytical tests, lead technological processes in the chemical industry, supervise technological processes in the chemical industry, participate in development and improvement of technological processes, participate in the development of new products and in the improvement of existing ones, manage waste. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages