• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 81 items
 1. Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Oletko aina haaveillut matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan työstä lukiossa tai peruskoulussa? Tai miltä kuulostaisi matemaattisten aineiden opettajan ja luokanopettajan tutkinto samalla kertaa? Nämä molemmat onnistuvat Itä-Suomen yliopistossa. Hakukohteista voit valita sen koulutason, millä haluat opettaa. Tämän koulutusohjelman opinnoissa yhdistyvät syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä monipuolinen pedagoginen tietämys. Koulutusohjelmassa opiskelija voi suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien kokonaisuuden, jolloin hän saa myös luokanopettajan kelpoisuuden. Tämä on ainutlaatuista Suomessa! Useimmiten valmistuvalla opettajalla on kahden matemaattisen aineen kelpoisuus ja luokanopettajan kelpoisuus, mikä mahdollistaa erittäin monipuolisen työllistymisen. Tarvittaessa opiskelija voi joustavasti vaihtaa pääainetta myös opintojen aikana koulutusohjelman sisällä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v+ 2 v)

  Haaveiletko matemaattisten aineiden opettajan työstä lukiossa tai peruskoulussa? Tämä onnistuu Itä-Suomen yliopistossa. Aineenopettajan koulutusohjelman opinnoissa yhdistyy syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä monipuolinen pedagoginen tietämys. Useimmiten valmistuvalla opettajalla on joko kahden tai kolmen aineen kelpoisuus, mikä varmistaa erinomaisen työllistymisen. Tarvittaessa opiskelija voi joustavasti vaihtaa pääainetta myös opintojen aikana koulutusohjelman sisällä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Biochemistry, Master of Science (2 years)

  In your master's degree in Biochemistry at ÅAU you will learn about biomolecule structure, function, metabolism and interaction in living organisms. To understand the biochemical phenomena, such as how nutrients are converted into energy in the cell and how the immune system protects us against viral and bacterial attack, it is important to know how human cells are constructed and how cellular components interact. Furthermore it is important to know the biomolecules that all living cells are made ​​up of: proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids, and to understand their function and metabolism. Our research is focused on lipid and membrane biophysics, mechanisms of lipid transfer, protein-lipid interactions, toxins produced by blue-green algae, structural biology and bioinformatics of receptor proteins, and molecular biology.   ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Teaching in the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine of the University of Oulu is based on the research work done in the faculty. Course teachers are also active in research and all researchers of the faculty teach on our courses. BSc studies contain chemistry and biology as minor subjects, and the studies include a lot of practical work. Spring term of the third year is free from compulsory courses and exchange studies are then possible without them extending the study time. MSc studies are planned such that students have maximal possibilities to do practical research work in laboratories using state-of-the-art research facilies and equipment. Upon completing the MSc degree students have a minimum of 9 months experience in practical research laboratory work. Many students complete parts of the practical work, for example training or thesis work, outside Oulu in other internationally recognized research groups or biochemical laboratories or biotech companies. Both study lines offer flexibility for students to specialize in the aspects which they believe will most benefit their future career, including courses from the outside of the faculty, while at the same time having timetables which allow completion of the degree within two years. Consistent with our goal to provide the highest-level of education and research through the systematic recruitment of experts from Finland and aboard all of the teaching on our MSc study programmes is in English. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Pääasiallisina opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit ja laboratoriotyöskentely. Opiskelija pääsee jo hyvin varhaisessa vaiheessa soveltamaan teoreettisia tietojaan kokeellisessa työssä ja tutustumaan itsenäiseen tieteen tekemiseen, tutkimustulosten analysointiin sekä tulosten kirjalliseen raportointiin. Laboratoriotyöskentelyä on alemmassa tutkinnossa noin neljäsosa opinnoista ja FM-tutkinnossa noin puolet. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Biokemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Biokemian tutkinto-ohjelman opetus keskittyy molekyylibiologiaan, molekulaariseen solubiologiaan sekä entsyymi- ja proteiinikemiaan. Laboratoriotyöskentely on olennainen osa opiskelua. Lisää tutkinto-ohjelmasta voit lukea opinto-oppaasta ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Biologian LuK-koulutus käsittelee elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan kriittisesti olemassa olevaan tietoon. Opiskeluympäristö on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, jatko- ja vaihto-opiskelijoiden sekä oman KV-maisteriohjelman ansiosta. Ekologian opetukseen kuuluu kenttäkursseja. FM-tutkinto Opiskelijoille on tarjolla kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle Ekologia tarkastelee eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa ja elinympäristönsä kanssa sekä eliöiden levinneisyyttä ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Se on painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan. Erityisesti tutkitaan eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin, populaatioiden ja eliöyhteisöjen ekologiaa, sosiaalista vuorovaikutusta, sukupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä uhanalaisten populaatioiden selviytymistä muuttuneissa elinympäristöissä. Genetiikka tutkii miten DNA:han koodattu viesti siirtyy, muuttuu ja ohjaa solujen kasvua, erilaistumista ja toimintaa. Fysiologia tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja organismien eri tasolla. Genetiikan tutkimusaiheita: kasvien sopeutumisen genetiikka, hyönteispopulaatioiden evoluutiogenetiikka, loisten ja isänt ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Biologia, filosofian maisteri (2 v)

  Voit suunnata opintosi tukemaan itseäsi kiinnostavaa biologian osa-aluetta. Sivuaineeksi voit valita minkä tahansa suuntautumistasi tukevan oppiaineen. Tarjolla on biokemian perus- ja aineopinnot, hydrobiologian perus- ja aineopinnot sekä soveltavan biologian perusopinnot. Voit myös valita monitieteiset ympäristöopinnot, kemian tai jokin muun luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppiaineen. Sivuaineeksi sopii myös muiden tiedekuntien oppiaineista esim. maantiede, terveystiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus tai johtaminen ja markkinointi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

  Biologian kandidaatin tutkinto-ohjelma (LuK) antaa kokonaisvaltaisen käsityksen biologiasta tieteenä. Opinnoissa syvennetään lukion tietopohjaa ja opetellaan ymmärtämään tieteellisen biologisen tiedon tuottamiseen tarvittavia menetelmiä. Tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perus- ja aineopinnoista, joihin kuuluu paitsi biologian oppisisältöjä myös opiskelu- ja tutkimustaitojen opintoja, kieliopinnoista, valinnaisista opinnoista ja sivuaineopinnoista. Osa LuK-tutkinnon valinnaisista opinnoista ja/tai sivuaineista on tarkoitettu tähtäimessä olevan maisteriohjelmanvaatimia tietoja ja taitoja tarjoaviksi opinnoiksi. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmassa (FM) opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa erikoistutaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tai biogeografian opiskeluun. Pro gradu-tutkielma ja syventävien opintojen tentit tehdään omalta erikoistumisalalta. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmassa (FM) opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Tutkinto-ohjelmassa erikoistutaan joko fysiologiaan, jossa perehdytään eläinten ja niiden sol ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristömme ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä työskentelystä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia joko laboratoriossa tai maastossa. Laitoksella toimii proteiinimallintamisesta ekosysteemitasolle toimivia aktiivisia tutkimusryhmiä, ja uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihisi voi sisältyä työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelu esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages