• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Applied history

  PR3 Būsimieji istorijos bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų dalykus: Pasaulio istoriją, Lietuvos istoriją, įsisavina archeologijos, menotyros, kultūrinės antropologijos pagrindus, taikomosios istorijos metodologiją ir įgyja taikomosios istorijos konstravimo bei komunikacinių technologijų taikomojoje istorijoje taikymo įgūdžių. Iš viso per ketverius metus studijuoja 5 bendrojo universitetinio lavinimo, 20 privalomų ir 1 pasirenkamą studijų programos pagrindų dalyką bei 15 privalomų ir 6 pasirenkamus studijų programos specialaus lavinimo dalykus, atlieka šešias praktikas, rengia ir apgina bakalauro darbą. Būsimieji TI bakalaurai turi šešias praktikas: II studijų semestre - archeologinę (2 savaičių), IV - etnologinę (2 savaičių), V - istorinę (2 savaičių), VI studijų semestre numatyta praktika pasirinktinai - mokykloje arba verslo struktūroje (2 savaičių), VII semestre - pasirinktinai - archyve, paveldosaugoje arba leidykloje (2 savaičių), VIII semestre - pasirinktinai - kelionių agentūroje, savivaldybėje ar medija srityje (2 savaičių). Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Applied Lingustics

  The curriculum for MA in Applied Linguistics consists of mind-broadening and deepening theoretical studies and research. The curriculum includes relevant up-to-date subjects covering different aspects of applied linguistics that will enable the second-cycle students to obtain appropriate qualification for research and work in all areas of applied linguistics. The disciplines that make up the foundation of applied linguistics (Applied linguistics, Semantics, Discourse analysis, Linguistic pragmatics, Sociolinguistics, Psycholinguistics, Corpus linguistics, Functional grammar) are compulsory, so is General linguistics. Optional courses are generally those that analyse aspects of applied linguistics: Lexicography, Theory of language for specific purposes, Theory of translation, Statistical linguistics, and Theory of rhetoric. Wider disciplines such as Language philosophy, Social theories, and Communication psychology are available as well, so are more specific application-oriented disciplines, e.g. Theory and practice of language testing. Practical work/Internship is not planned. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Archaeology

  Privalomi studijų programos moduliai: Studijų įvadas, Lietuvos archeologijos pagrindai; Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai; Paveldosaugos pagrindai; Praktinis-tiriamasis bakalauro seminaras; Bakalauro darbas; Specialybės kalbos. Pasirenkami moduliai: Osteologija; Archeologijos istorija ir teorija; Baltų religija ir mitologija; Geoarcheologija; Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio archeologija; Geležies amžiaus (I tūkstantmečio) archeologija; Istorinių laikų archeologija; Archeologinių radinių konservavimo ir muzeologijos pagrindai; Pagalbiniai istorijos mokslai II; Archeologinių tyrimų duomenų matematinė ir erdvinė analizė; Antropologijos sampratos ir tyrimo metodai. Bioarcheologijos specializacijoje mokomasi modulių: Žmogaus ir gyvulių individuali raida ("gyvenimo istorija"); Laidojimo archeologija; Biologinė antropologija ir kultūra; Taikomieji ir populiacijų tyrimai. Praktikos integruotos moduliuose Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio archeologija; Geležies amžiaus (I tūkstantmečio) archeologija; Istorinių laikų archeologija; Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai; Paveldosaugos pagrindai; Praktinis-tiriamasis bakalauro seminaras; privalomų praktikų apimtis - 30 kreditų. Studijų programa baigiama viešu bakalauro darbo gynimu. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Archaeology

  Objective(s) of a study programme: The aim is to prepare qualified specialists who have theoretical knowledge and practical skills to work independently in the area of archaeological research (fundamental and applied), to develop analytical skills and critical thinking and to develop professionals of a broad outlook capable of working in the areas of archaeology, heritage conservation, culture, public administration in both state and private sectors. Learning outcomes: 1. a student knows and understands the general development of the science of archaeology and knows in detail more than one research area of archaeology in the Lithuanian and international contexts; 2. a student knows various methods of modern archaeological research (scientific and applied) and is able to practically apply them; 3. a student understands modern approaches of interpretation to archaeological investigations, is able to understand and interpret research results of different archaeological fields; 4. a student understands the issues of archaeological heritage conservation and the role of the archaeology science in modern society from the Lithuanian and international perspectives, as well as the areas of archaeologist's public responsibilities. 5. a student is able to independently collect the data and historiography necessary for research, to analyse and interpret results of archaeological research (fundamental and applied) and to critically evaluate these results; 6. a student is able to understand the methods and results of related ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Archaeology

  Objective(s) of a study programme: The aim of the Programme is to train qualified specialists who have knowledge and understanding of the past (people and their heritage, including cultural and biological aspects in a complex way) in the perspective of archaeological science, as well as have competences to carry out an investigation according to the requirements set by archaeological science taking into consideration ethic and professional, historical and social, theoretical and methodological contexts and who are able to act in a dynamic professional environment. Learning outcomes: 1. the student knows and understands the general development of archaeological science and understands a specific area of archaeological scientific research in detail; 2. the student knows methods of archaeological field research and is able to apply them in practice; 3. the student knows interpretational approaches of different archaeological fields, understands the results of different investigation fields and is able to explain them; 4. the student understands problems of archaeological cultural heritage conservation, the role of archaeological science in modern society, the spheres of public responsibility of an archaeologist; 5. the student knows and understands biology of a human being and animals – biological evolution, ontogenesis, biological diversity, their biological and cultural aspects; has knowledge of research possibilities into individual life course of humans and animals, understands modelling of the populations an ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Archeology

  Objective(s) of a study programme: To train qualified archaeologists by ensuring their professional education in compliance with the university Bachelor‘s degree and the acquisition of the archaeologists‘s qualification, i.e. 1 To train an archaeologist who would possess fundamental knowledge of archaeology and related sciences and who would be able to apply it to further studies or activity related to the valuation and protection, research and popularization of all kinds of archaeological heritage, as well as to apply the acquired knowledge to practice in educational, research, and cultural institutions, NGOs, and private structures. Learning outcomes: 1. The acquisition of the knowledge about the periodization of European and Baltic region prehistory and early historic times, get to know prehistoric periods artifacts typology. The acquisition of the knowledge about the culture, society, and the social and economic developments of the prehistoric and early historic times. The ability to understand, relate, and compare Baltic cultures with the cultures of the neighbouring countries; to understand cultural characteristics and differences in the region. The ability to conduct archaeological research by means of contemporary technologies and to collect materials for the necessary lab tests of natural sciences. The ability to put to practice all that when continuing in the second cycle of studies and in professional activity. 2. The ability to creatively apply theoretical knowledge and understanding; the acquisitio ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Balts Linguistics

  3.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Lyginamoji mitologija (3), etnolingvistika (3), lietuvių kalbos istorija (5), latvių kalba (3), bendroji kalbotyra (3), lyginamoji baltų kalbų gramatika (5), prūsų kalba (3), lyginamoji slavų kalbų gramatika (3), sakinio semantika (3), funkcinė lingvistika (3), spec.kursas (3), mokslinis darbas (34), pasirenkamieji dalykai (9). 3.2.Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai · 4 · Praktika nėra · 6 · Studijų pabaiga ( skliaustuose - apimtis kreditais) Studijos baigiamos magistro darbu (34 kr.) ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Catholic Theology

  Objective(s) of a study programme: Catholic Theology Study Program aims to prepare qualified specialists of Catholic theology researchers of theological issues in contemporary world who will be able to work for Catholic institutions, applying Catholic Church’s teaching to pastoral work with youth and adults. Learning outcomes: Upon successful completion of the program, students will be able to: 1. Philosophically interpret the essential questions of human existence. 2. Interpret the content of Christian revelation in its historical and today’s context. 3. Substantiate authentic teaching of the Church in all areas of pastoral activity. 4. Prepare all age groups for Sacraments. 5. Organize the pastoral work in parishes, Church organizations, and state institutions. 6. Implement prepared projects in practice, as members of a team. 7. Choose the best ways of cooperation in various fields between the Church and State. 8. Appreciate the role of ecumenism and interreligious dialogue in pastoral activity. 9. Critically assess the social, cultural and political context of the country, in order to assist civil society’s development and contribute to the country’s smart, integral growth. 10. Comprehensively articulate a positive impact of Christianity and the Catholic Church on individuals, society and state, on the level of both religious education and public dialogue within some part of a religiously indifferent society. Activities of teaching and learning: Activitiesof teaching and learning are chosen in accordance wit ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Christian Antropological Pedagogy

  Future holders of a master’s degree in religion study theology, the Holy Bible, the philosophy of religion, Church law, methods of religious education (catechesis), psychology, etc. Practical training is organized in two stages: in university classrooms and investigative training in teaching or science institutions. The duration of practical training is four weeks. During the training, students are familiarized with topical issues of moral education (religion and ethics) and the situation at school, new trends in the curricula of religion as a subject, the possibilities for the creation of new teaching tools, and models and methods of religious education, and they enhance and develop the skills needed to perform scientific work and verify the results of a final master’s degree paper. This Christian anthropological pedagogy programme is intended for individuals who have a bachelor’s degree in religion and would like to obtain a master’s degree in religion. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Comparative Cultural Studies

  Objective(s) of a study programme: The programme is designed with the aim to prepare highly qualified specialists in ethnic culture those will be able to organize and carry out research on ethnic culture, to analyze and to evaluate the ethnic culture phenomena in the context of the region's history and social processes, to teach and to write analytical articles analyzing the ethnic culture, to develop and implement various national and international ethnic cultural projects, to carry out their assessment, to scientifically advice on ethnic culture different organizations of science, education, tourism, public institutions and organizations. Learning outcomes: • to use the latest theories and methods of ethnology and folklore in ethnic cultural studies properly; • to provide scientific advice on culture to science and education, tourism, to various public institutions and organizations; • to analyze diverse cultures scientifically, to evaluate contemporary ethnic and cultural processes, impact of culture on personality; • to collect, organize and analyze scientific material on the Lithuanian ethnic culture and its heritage, to compare it with heritage of other European nations; • to write analytical articles related to ethnic culture; • to carry out research on ethnic culture (in scientific and educational institutions, museums, archives, libraries, national and regional parks); • to develop and implement research projects related to culture; Activities of teaching and learning: Lectures, seminars, consultations ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages