• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 41 items
 1. Aan de slag met (kern)kwaliteiten in je team!

  Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die je typeren en tot je kern behoren. Ze bepalen hoe je in het leven staat en hoe je met mensen in je omgeving omgaat. Inzicht in je eigen kernkwaliteiten en hoe deze een rol spelen in de interactie met mensen rondom jou, werkt verhelderend. Je krijgt zicht op terugkerende knelpunten in je leven en in je relaties met anderen. Je leert werken met het kernkwadrantmodel van Daniel Ofman. Je focust op het opsporen van je kwaliteiten en uitdagingen. Daarna vertalen we dit naar teams en taakgroepen: hoe kan je met dit model de kernkwaliteiten en uitdagingen verkennen van teams en taakgroepen? Een ‘winning team’ kent en versterkt elkaars kwaliteiten, en ondersteunt elkaars valkuilen.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Coachen van hedendaags vrijwilligerswerk

  Maatschappelijke evoluties hebben het vrijwilligengagement in organisaties ingrijpend veranderd.Naast het opnemen van langdurige engagementen doorsommigen , wordt door anderen steeds meer gezochtnaar een flexibele en tijdelijke match tussen zichzelf eneen activiteit. Als begeleider van vrijwilligers ben je genoodzaakt om te gaan met deze veranderingen. Vanuit sociaal wetenschappelijke hoek, wint de visie terrein om vrijwilligers te zien als een hernieuwbare bron van engagement. Een bron waarvan het volume door menselijke interventie kan beïnvloed worden. We hebben het dan over jouw invloed als coach van vrijwilligers. Deze 3 dagen gaan we samen op een oplossingsgerichte manier op zoek naar hoe je hier als beroepskracht, in het concrete begeleiden van vrijwilligers, kan op inspelen. We vertrekken van vragen die je zelf inbrengt, zoals: Hoe kan ik vrijwilligers duurzaam motiveren? Welke elementen zorgen voor een goedesamenwerking? Hoe bevorder ik de communicatie met en tussen de vrijwilligers? Hoe maak ik vrijwilligers duidelijk wat ik van henverwacht? Hoe treed ik op bij een conflict of meningsverschil? Hoe begeleid ik processen van besluitvorming?Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Cocreatief leiden van teams en taakgroepen | Yves Larock

  Je voelt je goed in de leidinggevende functie die je uitoefent. Het project dat je coördineert, loopt op wieltjes. Projectleden werken competent en doelgericht mee. Binnenkort word je hoofd van een dienst met een zestal gemotiveerde mensen… Herken je je in deze uitspraken? Of zit je toch nog met vragen? In deze vorming vind je een antwoord op vragen over het leiden van teams en/of taakgroepen. Samen met andere leidinggevenden, teambegeleiders en werkgroepcoördinatoren focus je op jouw uitdagingen en kom je tot gepaste oplossingen. Eerst onderzoek je met kennis uit de organisatiekunde welke voorwaarden van doelmatig teamwerk in jouw werksituatie aanwezig zijn of ontbreken. Daarna oefen je technieken en attitudes waarmee je cocreatief de efficiëntie en effectiviteit van een groep medewerkers verhoogt. Je verwerft nieuwe inzichten en ervaringen over jouw positie, over hoe je een groep stimuleert tot doelgericht samenwerken, over rol- en taakverdelingen, over de communicatie met en tussen medewerkers, over hoe je omgaat met verschillende meningen, over besluitvorming en over hoe je werk maakt van gedragen oplossingen voor problemen. Omdat je naar huis gaat met werkpunten zorg je ervoor dat de vorming zowel voor jezelf als voor jouw organisatie nuttig is.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 4. Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie- 4 daagse cursus

  Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie. Handvatten om te slagen als koppel. Een partnerrelatie is een uitdaging!. In deze cursus neem je jouw ervaring van je partnerrelatie onder de loep om deze juister te begrijpen en jezelf beter af te stemmen. Je maakt een stand van zaken op om te bouwen aan een duurzame toekomst. Je ontdekt wat je verbindt met je partner. En je krijgt een juister beeld op de moeilijkheden die overwonnen moeten worden en het onbegrip dat uitgeklaard moet worden. Er worden sleutels en grondhoudingen aangereikt om je nog juister te leren engageren in de relatie, zodat een toekomst met twee optimale slaagkansen krijgt. Deze cursus kan door één van beide partners of als koppel gevolgd worden.Bron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 5. Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie- 4 daagse cursus

  Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie. Handvatten om te slagen als koppel. Een partnerrelatie is een uitdaging!. In deze cursus neem je jouw ervaring van je partnerrelatie onder de loep om deze juister te begrijpen en jezelf beter af te stemmen. Je maakt een stand van zaken op om te bouwen aan een duurzame toekomst. Je ontdekt wat je verbindt met je partner. En je krijgt een juister beeld op de moeilijkheden die overwonnen moeten worden en het onbegrip dat uitgeklaard moet worden. Er worden sleutels en grondhoudingen aangereikt om je nog juister te leren engageren in de relatie, zodat een toekomst met twee optimale slaagkansen krijgt. Deze cursus kan door één van beide partners of als koppel gevolgd worden.Bron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 6. Energizers

  Met energizers verlucht je vergaderingen, maak je komaf met het saaie ‘kennismakingsrondje’, werk je aan het vertrouwen tussen groepsleden, herstel je de aandacht tijdens voordrachten, installeer je een ongedwongen sfeer in een vormingsgroep, creëer je fijne teammomenten... De energizers die in deze vormingsdag aan bod komen, liggen in de lijn van technieken uit het improvisatietheater: ze worden gekenmerkt door samenspel, loslaten, vertrouwen, concentratie en spelplezier. We zorgen ervoor dat je alle energizers zelf kan ervaren en reflecteren ook over variatie en over aanpassing aan doelgroep en context. Op het einde van de dag krijg je de omschrijvingen van de energizers, mooi geordend in categorieën, ook mee naar huis. De dag is bestemd voor iedereen die instaat voor de begeleiding van werkgroepen, teams, bestuursvergaderingen, vormingsgroepen, actiecomités, enzovoort. Deze cursus komt tot stand in samenwerking met Inspinazie. Inspinazie verzorgt trainingen aan bedrijven, organisaties en trainers. Rode draad is het aanwenden van improvisatietechnieken ter bevordering van communicatie, leerprocessen, creativiteit en teamgeest. Marc Breban is naast trainer ook intensief actief als improvisatiespeler en rollenspelacteur.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 7. Enthousiast omgaan met weerstand als groepsbegeleider of leidinggevende

  Doen we het niet goed misschien? Ik wil niet leren! Het is altijd maar nieuw! Het interesseert me eigenlijk niet… Hoe overwin je als leidinggevende, stafmedewerker, trainer de drempels naar nieuw leren van je teamleden/ deelnemers? Hoe krijg ze hen enthousiast om nieuwe informatie en richtlijnen toe te passen? We staan stil bij wat mensen verlangen/verwachten van leidinggevenden. Welke macht heb je nodig om een team te sturen? Hoe gebruik je die macht , wanneer wordt het misbruik van macht? Hoe kan je eigen enthousiasme overslaan naar je team? Wat zijn je eigen troeven? Wat zijn je eigen beperkingen? Waarom werkt het nu niet helemaal zoals ik het wil? Hoe kunnen verhalen als toemaatje werken? Hoe kan kunst deuren openen? In deze cursus staan we actief stil bij wat mensen verlangen/verwachten in situaties van verandering. Deze cursus komt tot stand in samenwerking met ARTO (artistiek in communicatie en verteltheater, www.arto-co.be) ARTO combineert communicatie met het artistieke. Technieken uit het theater worden aangewend om mensen beter te laten samenwerken. Trainingen van ARTO zijn steeds doorweven met een gezonde dosis humor. Lieve De Meyer is naast trainster bij ARTO vzw ook actief als verteller.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Focussen niveau 1- Brugge

  Focussen is een proces van aandacht richten op de eigen binnenwereld. Focussen speelt zich af op het snijpunt van lichamelijke en mentale processen. In deze tussenruimte houden we onze aandacht open en aanwezig. We merken op wat we (lijfelijk) gewaar worden als we onszelf heel eenvoudige vragen stellen. In het dagelijkse leven antwoorden we meteen met gedachten. Bij focussen staan we stil en wachten we op een antwoord dat van binnenuit ontstaat. Door ons open te stellen voor een gebied dat verder reikt dan ons verstandelijk bewustzijn, verdiepen en verbreden we onze kennis omtrent onszelf. Deze specifieke manier om zich te concentreren op de innerlijke belevingswereld werd ontdekt door Eugene Gendlin. Via wetenschappelijk onderzoek stelde hij vast dat mensen die gemakkelijk vooruitgang boeken in psychotherapie gekenmerkt worden door een spontane neiging om stil te staan bij vage lichamelijke gewaarwordingen, bij innerlijke belevingen waar ze voorlopig nog geen woorden voor hebben. Op die manier komen zij in contact met een innerlijk weten dat hen helpt inzicht te krijgen in hun situatie, betere keuzen te maken en dus beter richting te geven aan hun leven. Gendlin ontwikkelde een methode om deze vaardigheid aan te leren en noemde het focussen. Basiscursus De basiscursus focussen niveau 1 is toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met deze methode. Je leert er de grondbeginselen van het focussen en van het luisterend begeleiden van jezelf of iemand anders. Wie dit wenst kan de vaardigheden verbonden aan ni ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 9. Focussen niveau 2- Brugge

  Focussen is een proces van aandacht richten op de eigen binnenwereld. Focussen speelt zich af op het snijpunt van lichamelijke en mentale processen. In deze tussenruimte houden we onze aandacht open en aanwezig. We merken op wat we (lijfelijk) gewaar worden als we onszelf heel eenvoudige vragen stellen. In het dagelijkse leven antwoorden we meteen met gedachten. Bij focussen staan we stil en wachten we op een antwoord dat van binnenuit ontstaat. Door ons open te stellen voor een gebied dat verder reikt dan ons verstandelijk bewustzijn, verdiepen en verbreden we onze kennis omtrent onszelf. Deze specifieke manier om zich te concentreren op de innerlijke belevingswereld werd ontdekt door Eugene Gendlin. Via wetenschappelijk onderzoek stelde hij vast dat mensen die gemakkelijk vooruitgang boeken in psychotherapie gekenmerkt worden door een spontane neiging om stil te staan bij vage lichamelijke gewaarwordingen, bij innerlijke belevingen waar ze voorlopig nog geen woorden voor hebben. Op die manier komen zij in contact met een innerlijk weten dat hen helpt inzicht te krijgen in hun situatie, betere keuzen te maken en dus beter richting te geven aan hun leven. Gendlin ontwikkelde een methode om deze vaardigheid aan te leren en noemde het focussen. In niveau 2 worden de vaardigheden van het zelf focussen en het begeleiden van een focuspartner verder ontwikkeld en verdiept.De basishouding van het focussen, het niet-oordelend luisteren naar iets in jezelf en in anderen, krijgt meer betekenis, zowel in focussessies als ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 10. Focussen niveau 3- Brugge

  Focussen is een proces van aandacht richten op de eigen binnenwereld. Focussen speelt zich af op het snijpunt van lichamelijke en mentale processen. In deze tussenruimte houden we onze aandacht open en aanwezig. We merken op wat we (lijfelijk) gewaar worden als we onszelf heel eenvoudige vragen stellen. In het dagelijkse leven antwoorden we meteen met gedachten. Bij focussen staan we stil en wachten we op een antwoord dat van binnenuit ontstaat. Door ons open te stellen voor een gebied dat verder reikt dan ons verstandelijk bewustzijn, verdiepen en verbreden we onze kennis omtrent onszelf. Deze specifieke manier om zich te concentreren op de innerlijke belevingswereld werd ontdekt door Eugene Gendlin. Via wetenschappelijk onderzoek stelde hij vast dat mensen die gemakkelijk vooruitgang boeken in psychotherapie gekenmerkt worden door een spontane neiging om stil te staan bij vage lichamelijke gewaarwordingen, bij innerlijke belevingen waar ze voorlopig nog geen woorden voor hebben. Op die manier komen zij in contact met een innerlijk weten dat hen helpt inzicht te krijgen in hun situatie, betere keuzen te maken en dus beter richting te geven aan hun leven. Gendlin ontwikkelde een methode om deze vaardigheid aan te leren en noemde het focussen. In niveau 3 gaan we de mogelijkheden bij het begeleiden van het focusproces nader verkennen. Je leert er hoe je het proces van je partner met geduld, aandacht en respect kan begeleiden en ondersteunen, maar eveneens hoe je jezelf als focusser kan begeleiden. Na cursus 3 be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages