• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 84 items
 1. Advertising Management

  Objective(s) of a study programme: Prepare the highest qualification advertising management specialists for a complex activity in the sphere of advertising management demanding the evaluation of the latest knowledge in the sphere and the related fields, application of practical skills and ability to discover new facts while performing applied research, as well as skills for creative application of theoretical knowledge and the results of scientific research. They also have skills for independent accomplishment of applied research, consulting in the field of activity, orientation towards the improvement of other persons’ qualification and implementation of innovations, the analysis and presentation of activity results, as well as ability to make innovative decisions, based on research results. They are also able to evaluate alternative decision variants and possible social and ethical consequences of the activity. Learning outcomes: Student having successfully accomplished the programme would be able: 1. To apply modern / current scientific theories, methods and technologies of advertising management. 2. To independently perform advertising research using modern analytical methods, evaluate the results of advertising impact and discover new facts. 3. To evaluate the advertising business environment, its possibilities and peculiarities. 4. To create and realise an advertising campaign, advertising projects, creative strategies and individual processes of advertising and to provide consultations on the issues r ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Agricultural Economics and Management- Master´s Programme

  Agricultural Economics and Management - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Agricultural Economics and Management- Master´s Programme

  Agricultural Economics and Management - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Business Administration and Economics Programme

  Civilekonomprogrammet ger dig en gedigen kunskapsbas inom ekonomiområdet. Du tränas i att öva upp din analysförmåga, din problemlösarförmåga och ditt kritiska tänkande. Praktisk erfarenhet får du genom projektarbeten och praktikfall som genomförs i samarbete med företag i regionen. Programmet är fyraårigt och leder till civilekonomexamen. Du som läser Civilekonomprogrammet i Växjö börjar med två års grundläggande ekonomistudier och väljer sen någon av inriktningarna redovisning, controller, finansiell ekonomi, supply chain management, management, marknadföring eller nationalekonomi. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Business Administration and Economics Programme

  Civilekonomprogrammet ger dig en gedigen kunskapsbas inom ekonomiområdet. Du tränas i att öva upp din analysförmåga, din problemlösarförmåga och ditt kritiska tänkande. Praktisk erfarenhet får du genom projektarbeten och praktikfall som genomförs i samarbete med företag i regionen. Programmet är fyraårigt och leder till civilekonomexamen. Du som läser Civilekonomprogrammet i Växjö börjar med två års grundläggande ekonomistudier och väljer sen någon av inriktningarna; controller, finansiell ekonomi, nationalekonomi, redovisning eller supply chain management. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Business Administration Programme

  Business Administration Programme ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Business Administration- Master Programme of Science

  Företagsekonomi är ett mångfacetterat ämne, vilket är en viktig anledning till att masterprogrammet vid Örebro universitet ger dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor, och hur samhällets och företagens resurser kan användas på ett långsiktigt kvalitativt och hållbart sätt. Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer, hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang och om den roll man som individ ikläder sig när man försöker styra en organisation. Profilen Strategi och entreprenörskap handlar om att få kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att fatta kritiska beslut i komplexa situationer, utveckla nya och befintliga verksamheter strategiskt samt genom kreativitet och nytänkande klara av att tackla de utmaningar dagens och morgondagens företag och företagare ställs inför. Profilen utgår både från att utveckla egenföretagandet och befintliga organisationer. Oavsett val av profil behandlar kurserna aktuell forskning inom respektive område. Genom frekvent användning av praktikfall och företagskontakter ges också möjlighet till kritisk reflektion och fördjupade insikter om spänningsfältet mellan teori och praktik. Den tvååriga utbildningen är utformad ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Business Administration- Master Programme of Science

  Företagsekonomi är ett mångfacetterat ämne, vilket är en viktig anledning till att masterprogrammet vid Örebro universitet ger dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor, och hur samhällets och företagens resurser kan användas på ett långsiktigt kvalitativt och hållbart sätt. Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer, hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang och om den roll man som individ ikläder sig när man försöker styra en organisation. Profilen Strategi och entreprenörskap handlar om att få kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att fatta kritiska beslut i komplexa situationer, utveckla nya och befintliga verksamheter strategiskt samt genom kreativitet och nytänkande klara av att tackla de utmaningar dagens och morgondagens företag och företagare ställs inför. Profilen utgår både från att utveckla egenföretagandet och befintliga organisationer. Oavsett val av profil behandlar kurserna aktuell forskning inom respektive område. Genom frekvent användning av praktikfall och företagskontakter ges också möjlighet till kritisk reflektion och fördjupade insikter om spänningsfältet mellan teori och praktik. Den tvååriga utbildningen är utformad ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Environmental Economics and Management- Master's Programme

  Environmental Economics and Management - Master's Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Environmental Economics and Management- Master's Programme

  Environmental Economics and Management - Master's Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages