• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 375 items
 1. Lesarstvo (Wood science and technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister bo pridobil znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, kjer stremijo, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da bi bili proizvodi visoko kvalitetni s čim večjim vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali ter da bi bili kakovostno oblikovani. Za njihov uspeh na trgu pa je ključno tudi ustrezno trženje. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je vzgojiti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge, opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke na področju trajnostne rabe lesa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Strojništvo- razvojno raziskovalni program (Mechanical engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni učinkovito in tvorno reševati kompleksne razvojno raziskovalne probleme in projektno aplikativne naloge s področja širšega strojništva ter se interdisciplinarno povezovati. S tem namenom je študijski program razdeljen na vrsto študijskih smeri, ki jih glede na strokovne vsebine delijo na osnovne in interdisciplinarne smeri. Program neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom. V času študija študent osvoji osnovne gradnike metodologije razvojno raziskovalnega dela ter si pridobi potrebne sposobnosti za samostojno in/ali skupinsko reševanje najzahtevnejših razvojnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Metalurgija in materiali (Metallurgy and materials)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja ter sposobnosti iz temeljnih področij metalurgije in materialov, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja metalurgije in materialov ali s tem povezanega področja. V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraziti diplomante s poglobljenim znanjem s področja polimernih in dopolnilnih materialov, tehnologij ter razvoja opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo tudi s pomočjo računalniško podprtnih tehnologij, za management procesov, projektov in kakovosti, za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno pripravo, vodenje izvajanja projektov in predstavitvenih dosežkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za tehnologijo polimerov (Polymer Technology College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Advanced Materials Science (E)

  The degree programme is a strongly interdisciplinary programme dealing with materials and their properties. Students will get an advanced education in an area of specialisation of their choice. Students may choose one of the following areas of specialisation: “Metals and Ceramics“, “Semiconductor Processing and Nanotechnology” or “Biobased Materials”. ...

  Provider NameUniversität Graz in Kooperation mit der TU Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 7. Food Technology and Nutrition

  Die Lebensmitteltechnologie ist ein interdisziplinäres technologisches Berufsfeldmit stark ineinander greifenden Wissensgebieten. Im Vordergrund steht die Neu- und Weiterentwicklung von Technologien und Produkten. ...

  Provider NameFH ÖO Studienbetriebs GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Bioresource & Food Engineering

  The degree programme imparts sound know-how regarding food and biogenic raw materials, production technologies and processes and the avoidance and use of residual products. ...

  Provider NameMCI Management Center Innsbruck - Internationale Hochschule GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 9. Chemistry and Physics of Materials (E)

  The English-taught international master’s course in Chemistry and Physics of Materials is a master’s programme which is structured in an interdisciplinary way by MINT subjects (mathematics, computer sciences, natural sciences, technology) and which focuses on the production, characterisation (description of materials and functions) and knowledge-based further development (processing) of functional materials in laboratories and in nature. The compulsory subjects include Chemistry of Materials, Physics of Materials, Materials Characterization, Functional Materials, Intellectual Property Rights and Health, Safety and Regulations. As regards the compulsory elective subjects students have to acquire at least 10 ECTS credits in two of the following five modules: • Nanomaterials and Interfaces • Biological Materials and Environment • Materials, Minerals and Resources • Computational Materials Science • Industrial Management. The “Materials Science Seminar“ course must also be completed. Master’s thesis. ...

  Provider NameUniversität Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 10. Food Product Development and Resource Management

  Die Studierenden erhalten in diesem interdisziplinären vier-semestrigen Studium eine fundierte Wirtschaftsausbildung mit naturwissenschaftlich-technologischem Schwerpunkt im Lebensmittelbereich. Das Masterstudium gliedert sich in vier Semester und umfasst u.a. folgende Fächer: Grundlagen der Produktinnovation, Food Design, Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelanalytik, Lebensmittelrecht, Kreative Kompetenz (1. Semester); Führungs- und Teamkompetenz, angewandte Produktentwicklung, Fachexkursionen Lebensmittelproduktion, Food Technology, Gesundheit und Ernährung (2.Semester); Patentrecht, Sales, Ideenkonzeption- und Vermarktung, Angewandte Sensorik, Verpackung, Lagerung und Logistik, DiplomandInnenseminar 1 (3. Semester); Risiko- und Krisenmanagement, Methodenlehre, DiplomandInnenseminar 2 (4. Semester). Im Rahmen von Auslandssemestern und internationalen Praktika können interkulturelle Kompetenzen erworben werden. Es ist eine Masterarbeit zu verfassen. ...

  Provider NameFachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH, Campus Wieselburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich

Pages