• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 223 items
 1. Process Operator

  Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med flera processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Energy Engineering Programme

  För högskoleingenjörsexamen ska studenten:Kunskaper och förståelse- visa teoretiska kunskaper om grundläggande begrepp inom elkraftteknik, termodynamik, mekanik och de matematiska grunder som dessa kräver,- visa goda kunskaper om praktiska tillämpningar inom energitekniska system och om energieffektivisering i industri och byggnader,- visa bred övergripande kunskap om resursutnyttjande i hela kedjan från utvinning av naturresurser, energiomvandlingsprocesser, distribution till slutanvändning.Färdighet och förmåga- visa förmåga att använda olika typer av beräkningsprogram för att utifrån relevanta indata optimera och utforma eller omforma energitekniska system,- visa förmåga att analysera och utvärdera ny- och ombyggnad av energianläggningar och installationer för energieffektivisering i industri och byggnader avseende behov av el och värme/kyla.Värderingsförmåga och förhållningssätt- visa på förmåga att ur ett hållbarhetsperspektiv värdera olika energitekniska lösningar för el-, värmeproduktion eller energieffektivisering i industri eller byggnader ur tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt perspektiv,- visa förmåga att värdera hur resurser inom energisektorn fördelas i konkurrens med användningsområden utanför energisektorn. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Computer Engineering: Embedded Systems

  Mobiltelefoner, surfplattor, bredbandsdelare, mikrovågsugnar, bilar och digitalkameror ? alla innehåller de processorer. En stor del av modern produktutveckling handlar om programmering. Som programmerare av inbyggda system ger du produkterna det mesta av sin funktion. En gedigen bas i datateknik kompletterat med kurser i elektroteknik ger dig den bredd som öppnar arbetsmarknaden inom hela produktutvecklingskedjan. Oavsett om produkten sitter i säkerhetskritiska system, såsom flygplansdatorer, innehåller operativsystem såsom Linux, eller gränssnitt baserade på Android, kommer du vara en värdefull medlem i utvecklingsteamet. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Automation and Product Development

  Automation and Product Development ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Computer Science and Engineering

  Computer Science and Engineering ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor's Programme in Air Transportation and Logistics

  Bachelor's Programme in Air Transportation and Logistics ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor of Science in Engineering Electronics

  Bachelor of Science in Engineering Electronics ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor of Science in Civil Engineering

  Bachelor of Science in Civil Engineering ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor of Science in Computer Engineering

  Bachelor of Science in Computer Engineering ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Exchange Studies at the University of Gävle

  Exchange Studies at the University of Gävle ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages