• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 42 items
 1. Programme for Physicians with a Medical Degree

  Är du läkare och har en utbildning från ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz och har inte på annat sätt fått svensk läkarlegitimation eller behörighet att göra allmäntjänstgöring (AT)? Då kan du söka denna 2-åriga kompletterande utbildning som ger den kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige. Du läser på distans med undervisning via internet, vilket innebär att du kan bo kvar på din hemort under studietiden. Ett antal obligatoriska träffar sker varje termin i Umeå. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor of Science in Nursing

  Du som väljer att utbilda dig till sjuksköterska går en spännande framtid till mötes. Som sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där välutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar där du får professionsinriktad handledning. Du har även möjlighet att studera utomlands under några veckor eller en termin på något av våra partneruniversitet. Som legitimerad sjuksköterska har du ett brett arbetsområde. Du ska finnas till för patienter och deras anhöriga i samverkan med många andra yrkesgrupper för att ge behandling och omvårdnad. Efter din examen har du stora valmöjligheter när det gäller vidareutbildning. Du kan bland annat läsa till specialistsjuksköterska eller gå vidare till forskarstudier. ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Postgraduate Diploma in Midwifery

  . ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Midwifery Programme

  Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod. När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Inom ditt kompetensområde ingår det att identifiera när en graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod ur ett medicinskt perspektiv är normal. Barnmorskans ansvar är stort och kräver hög kompetens samt att du, under press, självständigt kan fatta rätta beslut. Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet framhåller vikten av evidensbaserad kunskap där den erfarna barnmorskan handleder den blivande barnmorskan. Teori följs alltid av praktik och du omsätter därmed kunskaperna du just har fått i praktisk handling. Målet är att du ska ha kompetens att självständigt kunna handlägga en normal graviditet, förlossning och eftervård där arbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.  Utbildningen omfattar sammanlagt 90 hp. Huvudområdet är reproduktiv hälsa. Ett självständigt arbete ingår och den som önskar kan skriva magisteruppsats på 15 högskolepoäng (hp) inom ramen för programmet. Ett självständigt arbete 7,5 högskolepoäng i ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Nursing Programme

  Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller i Visby på Campus Gotland. För dig som väljer Visby ingår viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Undervisningen ger dig förutsättningar att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt och god problemlösande förmåga. Det finns möjlighet att genomföra delar av utbildningen i ett annat land. Programmet leder till en sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med vårdvetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du ska få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav. Karriär: Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom läns- och regionsjukvården, inom delar av öppen hälso- och sjukvård eller inom kommunernas vård och omsorg. Efter programmet kan du söka till någon av Specialistsjuksköterskeprogrammets olika inriktningar eller Barnmorskeprogrammet, läsa fristående kurser eller studera vidare på magister- och forskarutbildningsnivå. Ort: Uppsala och VisbyStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Nursing Programme

  Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller i Visby på Campus Gotland. För dig som väljer Visby ingår viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Undervisningen ger dig förutsättningar att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt och god problemlösande förmåga. Det finns möjlighet att genomföra delar av utbildningen i ett annat land. Programmet leder till en sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med vårdvetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du ska få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav. Karriär: Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom läns- och regionsjukvården, inom delar av öppen hälso- och sjukvård eller inom kommunernas vård och omsorg. Efter programmet kan du söka till någon av Specialistsjuksköterskeprogrammets olika inriktningar eller Barnmorskeprogrammet, läsa fristående kurser eller studera vidare på magister- och forskarutbildningsnivå. Ort: Uppsala och VisbyStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Molecular Medicine

  Future health care will offer personalised medicine and will require improved translation from research to clinical medicine. A central aspect of this is the development of novel molecular technologies to predict, diagnose and treat diseases. This will demand an advanced knowledge among individuals in health care and academic research as well as in drug industry and biotechnology companies. The Master Programme in Molecular Medicine at Uppsala University focuses on molecular mechanisms causing diseases, use and applications of new technologies in genomics/epigenomics/proteomics as well as development of prognostic, diagnostic and therapeutic tools. The strong component of cutting-edge research should also provide proficiencies suitable for further PhD studies. First year studies offer advanced insights in molecular and cellular mechanisms causing diseases, including genetic diseases and cancer, and with special emphasis on epigenetics, as well as in methods and technologies, current clinical diagnostics and novel approaches to treatment. Students will be trained to independently analyse and interpret research results as well as in techniques for the development of new molecular diagnostics and therapy. Studies include applications and use of new sequencing technologies, data analysis with emphasis on genome analysis, epigenomics as well as current methods of proteomics, analysis of proteins and protein expression including identification of novel biomarkers for diseases. Second year studies include diagnostic m ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Nursing Programme

  Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller i Visby på Campus Gotland. För dig som väljer Visby ingår viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Undervisningen ger dig förutsättningar att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt och god problemlösande förmåga. Det finns möjlighet att genomföra delar av utbildningen i ett annat land. Programmet leder till en sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med vårdvetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du ska få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav. Karriär: Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom läns- och regionsjukvården, inom delar av öppen hälso- och sjukvård eller inom kommunernas vård och omsorg. Efter programmet kan du söka till någon av Specialistsjuksköterskeprogrammets olika inriktningar eller Barnmorskeprogrammet, läsa fristående kurser eller studera vidare på magister- och forskarutbildningsnivå. Ort: Uppsala och VisbyStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Radiography Programme

  Röntgensjuksköterskans arbete omfattar både omvårdnad och teknik. Den primära uppgiften för dig som röntgensjuksköterska är att göra undersökningar och att därmed framställa bildmaterial så att en säker diagnos kan ställas. Samtidigt ska hänsyn tas till de omvårdnadsbehov varje patient har. I en teknikbaserad verksamhet har du som röntgensjuksköterska en betydelsefull uppgift i att värna om patientens trygghet, säkerhet och välbefinnande. Röntgensjuksköterskan beslutar hur undersökningen ska utföras med utgångspunkt från kunskaper i bland annat anatomi, sjukdomslära, undersökningars utförande samt utrustningens funktion och uppbyggnad. Strålskydd och strålningens verkan på människokroppen är särskilt viktiga kunskaper. Röntgensjuksköterskeprogrammet är treårigt där du får kunskaper inom medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Röntgensjuksköterskans yrkesroll genomgår en ständig förändring beträffande den metodik och teknik som används. I yrkesfunktionen ingår även att arbeta med utveckling av metoder och tekniker och med kvalitetssäkring. Programmet leder till röntgensjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med radiografi som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du ska få arbeta som röntgensjuksköterska. Karriär: Som röntgensjuksköterska kan du jobba på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare. Röntgensjuksköterskor arbetar även som applikationsspecialister hos leverantörer av röntgenapparatur och inom läkemedelsföre ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Nursing Programme

  Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller i Visby på Campus Gotland. För dig som väljer Visby ingår viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Undervisningen ger dig förutsättningar att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt och god problemlösande förmåga. Det finns möjlighet att genomföra delar av utbildningen i ett annat land. Programmet leder till en sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med vårdvetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du ska få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav. Karriär: Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom läns- och regionsjukvården, inom delar av öppen hälso- och sjukvård eller inom kommunernas vård och omsorg. Efter programmet kan du söka till någon av Specialistsjuksköterskeprogrammets olika inriktningar eller Barnmorskeprogrammet, läsa fristående kurser eller studera vidare på magister- och forskarutbildningsnivå. Ort: Uppsala och VisbyStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages