• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 73 items
 1. Pediatric odontology

  1. Programos tikslai: paruošti specialistą vaikų odontologą sugebantį gydyti ir spręsti vaikų odontologijos problemas, taikyti diagnostines, gydymo ir profilaktines priemones. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: [Frame1] 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai dirba specializuotuose vaikų odontologijos kabinetuose Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje. Šie kabinetai turi rentgeno aparatą, mikroskopą ir kitas priemones, reikalingas vaikų odontologo darbui. 7. Studijų pabaiga: baigiamasis kvalifikacinis egzaminas ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Clinikal toxicology

  1. Programos tikslai: suteikti teorines žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius klinikinės toksikologijos gydytojo specialybės kvalifikaciniams reikalavimams. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos mokėjimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: 1. Vidaus ligų pagrindų ciklas (88 kreditai) 2. Bendrieji klinikinės toksikologijos klausimai (10 kreditų) 3. Ūminiai apsinuodijimai (30 kreditų) 4. Pasirenkamasis ciklas (4 kreditai) 6. Praktikos apibūdinimas: Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose (Nefrologijos, Pulmonologijos ir imunologijos, Kardiologijos, Gastroenterologijos, Reumatologijos, Radiologijos, Urologijos, Hematologijos, Endokrinologijos, Infekcinių ligų, Onkologijos, Intensyviosios terapijos klinikose). Ji organizuojama ciklais, kurių metu rezidentai, padedami rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programose numatytų žinių ir sugebėjimų, lygiagrečiai vyksta su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai. 7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas. Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė: KMU Nefrologijos klinikos asistentas Algirdas Stonys ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Dietology

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą specialistą, kuris po dietologijos rezidentūros baigimo galėtų gauti gydytojo dietologo licenciją ir dirbti Lietuvos medicinos normos 31:1998 apimtyje: organizuoti dietinį gydymą, konsultuoti pacientus, paskirti tinkamą maitinimo būdą, sudaryti individualų valgiaraštį. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: · Virškinimo fiziologija ir patologija 8 kreditai · Medžiagų apykaita ir jos sutrikimai 8 kreditai · Mitybos higiena 8 kreditai · Sveikų ir sergančių vaikų mityba 25 kreditai · Dietos terapija 65 kreditai · Enterinis ir parenterinis maitinimas 12 kreditų · Pasirenkamieji ciklai 6 kreditai 6. Praktikos apibūdinimas: dietologijos rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto rezidentūros bazėse: KMUK Gastroenterologijos klinika, KMUK Vaikų ligų klinika, KMUK Maisto paruošimo skyrius, KMU Aplinkos ir darbo medicinos katedra, KMU Biologijos bioorganinės chemijos katedra, KMU Fiziologijos katedra. Ji organizuojama ciklais, kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytas žinias irgebėjimus, lygiagrečiai vyksta ir su praktine ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Family Medicine

  1.Programos tikslai: išmokti teikti kvalifikuotas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kaip to reikalauja medicinos norma MN14:2005 Bendrosios praktikos gydytojas: teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: į šeimos medicinos rezidentūrą konkurso tvarka priimami asmenys, baigę 6 metų vientisąsias universitetines medicinos krypties studijas, bei medicinos internatūrą ir siekiantys įgyti šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: nėra 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių kalba 5. Studijų turinys Ciklas Viso (kreditais) 1. Šeimos medicina 70 2. Vaikų sveikatos priežiūra 22 3. Internistika 15 4. Chirurgija 11 5. Profiliniai ambulatoriniai ciklai (oftalmologija(2),dermatovenerologija(2), neurologija(2),akušerija ir ginekologija(6), pasirenkamasis ciklas(2)). 14 6. Praktikos apibūdinimas: Studijuojantys šeimos medicinos rezidentūroje rezidentai praktinius įgūdžius ir teorines žinias įgyja praktinių ciklų, paskaitų ir seminarų metu, kuriuos pagal rezidentūros programą organizuoja KMU Šeimos medicinos klinika. Praktiniai įgūdžiai įgyjami atskirų ciklų metu. Jie vykdomi klinikinėse bazėse pas akredituotus specialistus - rezidentų vadovus. Praktinio ciklo metu rezidentas, dirbdamas su vadovu vykdo to praktinio ciklo profilio klinikinę veiklą, mokosi praktinių įgūdžių, studijuoja teoriją pagal programoje išdėstytą turinį ir kompetencijos lygius. 7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Ophtalmology

  1. Programos tikslai: supažindinti rezidentus oftalmologus su oftalmologinės patologijos teorija ir padėti įsisavinti praktinius įgūdžius būtinus jų profesinėje veikloje. Parengti licencijuotą gydytoją-oftalmologą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių kalba. 5. Studijų turinys: · aparatiniai oftalmologiniai tyrimo metodai (24 kreditai), · priekinio akies segmento patologija (40 kreditų), · užpakalinio akies segmento patologija (24 kreditų), · vaikų oftalmologija (16 kreditų), · neurooftalmologija (8 kreditai), · akių traumos (8 kreditai), · tinklainės susirgimų diagnostika ir gydymas (pasirenkamasis ciklas) (8 kreditai), · trauminiai akių sužeidimai (pasirenkamasis ciklas) (8 kreditai). 6. Praktikos apibūdinimas: Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto Akių ligų klinikoje. Ji organizuojama ciklais kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai. 7. Studijų pabaiga: baigiamasis kvalifikacinis egzaminas. Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė e.prof.p. J. Jankauskienė ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Otorhinolaryngology

  1. Programos tikslai: įsisavinti ausies, nories ir gerklų ligų diagnostikos ir gydymo būdus, kuriuos turi mokėti ir galėti naudoti gydytojas otorinolaringologas. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: Ciklas Trukmė (mėnesiais) Trukmė (kreditais) Ambulatorinė pagalba otorinolaringologijoje 7 28 Otiatrija 4 16 Rinologija 4 16 Faringologija 4 16 Laringologija 4 16 Vaikų otorinolaringologija 5,5 22 ANG onkologija 3 12 Pasirenkamas ciklas 1,5 ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Physical medicine and rehabilitation

  1. Programos tikslai: parengti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės studijos ir medicinos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: · Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindai (4 kreditai). · Funkciniai ir klinikiniai tyrimai reabilitacijoje. Motorinės funkcijos ir judesių kontrolė, biomechanika (4 kreditai). · Fizinės medicinos ir reabilitacijos priemonės (kineziterapijos priemonės ir metodai, fiziniai veiksniai, kalbos korekcija, psichologija reabilitacijoje, refleksoterapija, manualinė terapija, ergoterapija, funkcinė elektrinė raumenų stimuliacija) (36 kreditai). · Sergančiųjų judėjimo ir atramos sistemos ligomis reabilitacija (2 kreditai). · Sportininkų reabilitacijos principai (4 kreditai). · Urologinių ir seksualinių problemų sprendimas fizinės medicinos ir reabilitacijos priemonėmis. Nėščiųjų ir sergančių ginekologinėmis ligomis reabilitacija (4 kreditai). · Ligonių ir neįgaliųjų, sergančiųjų nervų ligomis, reabilitacija (6 kreditai). · Sergančiųjų kvėpavimo ligomis reabilitacija (4 kreditai). · Sergančiųjų kardiovaskulinės sistemos ligomis reabilitacija (4 kreditai). · Sergančiųjų vaikų reabilitacija (4 kreditai). · Pagyvenusio ir seno amžiaus ligonių reabilitacija. Nemobilūs ligoniai (6 kreditai) · Neįgaliųjų asmenų reabilitacija namuose bei jų reintegracija. Socialinė neįgal ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Sports medicine

  1. Programos tikslai: parengti sporto medicinos gydytojus specialistus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos ir internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: sporto medicinos rezidentūros programą sudaro šie ciklai: 1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindai (4 kreditai). 2. Funkciniai ir klinikiniai tyrimai sporto medicinoje. Motorinės funkcijos ir judesių kontrolė, biomechanika (4 kreditai). 3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos priemonės (kineziterapija, fizioterapija, techninės priemonės, logoterapija, psichologinė reabilitacija, refleksoterapija, manualinė terapija, ergoterapija, aplinkos pritaikymas) (36 kreditų). 4. Sergančiųjų judėjimo ir atramos sistemos ligomis reabilitacija (2 kreditai). 5. Urologinių ir seksualinių problemų sprendimas fizinės medicinos ir reabilitacijos priemonėmis. Nėščiųjų ir sergančių ginekologinėmis ligomis reabilitacija (4 kreditai). 6. Sportininkų reabilitacijos principai (4 kreditų). 7. Ligonių ir neįgaliųjų, sergančių nervų ligomis, reabilitacija (6 kreditų). 8. Sergančiųjų kvėpavimo ligomis reabilitacija (4 kreditų). 9. Sergančiųjų kardiovaskulinės sistemos ligomis reabilitacija (4 kreditų). 10. Sergančių vaikų reabilitacija (4 kreditų). 11. Sportininkų mityba (6 kreditai). 12. Sportininkų psichologinis rengimas (10 kreditai). 13. Sporto traumatologija (4 kreditai). 14. Žmogaus moto ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Endodontology

  1. Programos tikslai: paruošti gydytoją endodontologą sugebantį gydyti sudėtingas endodonto ligų formas, jų komplikacijas ir atlikti nesėkmingai gydytų dantų endodontinį pergydymą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: trijų metų rezidentūros programa išdėstyta ciklais, atsižvelgiant į laipsniškai augantį specialisto žinių įsisavinimą ir sugebėjimą atlikti vis sudėtingesnius gydymo metodus. Pirmais metais studijuojami endodontologijos, radiologijos ir odontologinių ligų profilaktikos ciklai. Antrais metais studijų turinį sudaro endodontologijos, periodontologijos ir vaikų odontologijos kursai. Periodontologijos ir vaikų odontologijos ciklai reikalingi dėl glaudaus endo ir periodonto patologijos ryšio bei dantų su nesuformuotomis šaknimis endodontinio gydymo ypatumų. Treti studijų metai skirti endodontinio gydymo komplikacijoms bei pergydymo problemoms, kas glaudžiai siejasi su burnos chirurgija, todėl trečių metų studijų programa išdėstyta endodontologijos ir burnos chirurgijos cikluose. Visų ciklų apimtis sudaro 127 kreditus. Vidutinė ciklo trukmė ne mažesnė kaip 8 kreditai. Iki 5 proc., t.y., 5 kreditai skirti pasirinktiniems dalykams studijuoti. Trijų metų endodontologijos rezidentūros studijų apimtis sudaro 132 kreditus, o metų apimtis - 44 kreditai. 6. Prakt ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Oral Surgery

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą burnos chirurgą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: Eil. Nr. Ciklo pavadinimas Trukmė (mėnesiais) Trukmė (kreditais) 1. Burnos chirurgijos pagrindai 2 8 2. Dantų rovimo operacijos 3 12 3. Veido ir žandikaulių srities uždegimai 6 24 4. Veido ir žandikaulių traumatologija 6 24 5. Seilių liaukų ligos 3 12 6. Veido neurologija 2 8 7. Ikiprotezinė burnos chirurgija 2 8 8. Dantų implantacija 3 12 9. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario ligos 2 8 10. Veido ir žandikaulių srities onkologija 2 8 Pasirenkamieji ciklai* 11. Ortognatinė/ortopedinė žandikaulių chirurgija 2 8 12. Įgimtos veido anomalijos. Chirurginis ir kompleksinis jų gydymas 2 8 13. Veido ir žandikaulių rekonstrukcinė chirurgija 2 8 14. Estetinė veido chirurgija 2 8 Viso 33 132 * Rezidentai gali pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų ciklų 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Universiteto atrinktose rezidentūros bazėse. Praktinis gydomasis darbas vyksta ciklais. Jų metu rezidentai įsisavina tyrimo, diagnostikos metodus ir chirurginių ligų gydymą, operacijų būdus ir chirurginę taktiką. Rezidentas, vadovaujamas rezidentūros vadovo, dirba kaip gydytojas ordinatorius, laikosi atitinkam ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages