• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 284 items
 1. Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: - johtamisosaamiseen- tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Agrologi (AMK)

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: - kasvituotanto - kotieläintalous - metsätuotanto- bioenergia - ympäristönhoito- yrittäjyys- johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Horse Management, VQ

  Hevostenhoitajaopinnot suuntautuvat ravihevosten hoitamiseen, valmentamiseen sekä kengittämiseen. Päivittäiset käytännön tallityöt tehdään niin koulun omissa kuin rata-alueen ammattivalmentajien talleissa. Opintoihin sisältyvät ammattitaitoa täydentävät opinnot tukevat hevosalalla toimimista. Opiskelu oppilaitoksessamme Kaustisella on käytännön läheistä, opiskelet ja opit käytännössä monipuolisesti. Puolet koulupäivästäsi on käytännön opiskelua. Meillä hankit suhteet työelämään jo opiskeluaikanasi. Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä yrittäminen hevostalousalalla. Lisäksi on suoritettava erikoistumisen mukaisia pakollisia tutkinnon osia sek ävalinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista.  Hevostalouden perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä kunto työn kuormituksen johdosta. Lisäksi erityisesti hevostenhoidon alalla erilaiset allergiat (esim. eläin- tai pöyallergiat) voivat olla este alalla työskentelylle.  1. vuosi Meillä pääset heti osaksi tallitiimiämme yhdessä ravivalmentaja Timo Lahden ja tallimestareiden kanssa. Teoriatunneilla oppimaasi tietoa pääset soveltamaan käytännön tallitöissä! Saat vastuullesi oman passihevosen, jonka hyvinvoinnista huolehdit päivittäin ja olet mukana ravimatkoilla hevostenhoitajana. Vuoden aikana opit myös kengitystaitoja, osallistut eläintenkuljettajalupatutkintoon valmistavaan koulutukseen, opettelet ratsastuksen perusteet ja osallistut ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Horse Management, VQ

  Hevostenhoitajaopinnot suuntautuvat ravihevosten hoitamiseen, valmentamiseen sekä kengittämiseen. Päivittäiset käytännön tallityöt tehdään niin koulun omissa kuin rata-alueen ammattivalmentajien talleissa. Opintoihin sisältyvät ammattitaitoa täydentävät opinnot tukevat hevosalalla toimimista. Opiskelu oppilaitoksessamme Kaustisella on käytännön läheistä, opiskelet ja opit käytännössä monipuolisesti. Puolet koulupäivästäsi on käytännön opiskelua. Meillä hankit suhteet työelämään jo opiskeluaikanasi! Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä yrittäminen hevostalousalalla. Lisäksi on suoritettava erikoistumisen mukaisia pakollisia tutkinnon osia sek ävalinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista.  Hevostalouden perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä kunto työn kuormituksen johdosta. Lisäksi erityisesti hevostenhoidon alalla erilaiset allergiat (esim. eläin- tai pöyallergiat) voivat olla este alalla työskentelylle.  1. vuosi Kaistisella pääset heti osaksi oppilaitoksemme tallitiimiä yhdessä ravivalmentaja Timo Lahden ja tallimestareiden kanssa. Teoriatunneilla oppimaasi tietoa pääset soveltamaan käytännön tallitöissä! Saat vastuullesi oman passihevosen, jonka hyvinvoinnista huolehdit päivittäin ja olet mukana ravimatkoilla hevostenhoitajana. Vuoden aikana opit kengitystaitoja, osallistut eläintenkuljettajalupatutkintoon valmistavaan koulutukseen, opettelet ratsastuksen perusteet ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Horse Management, VQ

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen ja yrittäminen hevostalousalalla. Lisäksi on suoritettava erikoistumisen mukaisia pakollisia tutkinnon osia sekä valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Aluksi opiskellaan hevostenhoitoa käytännössä talleilla sekä luokassa. Aiheina ovat mm. hevosen anatomia, ruokinta ja terveydenhoito. Teoria-aiheet pyritään yhdistämään käytäntöön mm. erilaisten tehtävien ja oman nimikkohevosen hoidon muodossa. Ratsastus kuuluu opintoihin alusta asti ja hevosella ajaminen tulee tutuksi. Hevosia liikutetaan myös juoksuttamalla. Varsojen hoitoa pihatossa sekä käsittelyä ja opettamista (mm. ajo-opetus ja näyttelyssä esittäminen) opitaan monipuolisesti. Hevosjalostukseen ja –kasvatukseen tutustutaan myös ensimmäisen vuoden aikana. Jokaiselle opiskeljalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen sekä tulevaisuuden tavoitteet. 1. vuosi: Opitaan tallin ja talliympäristön hoitoon kuuluvia työtehtäviä (hevosten hoito laitumilla, tallin vuosittaiset siivous ja kunnostustyöt, ympäristön hoito) opiston talleilla. Ensimmäisen työssäoppimisjakson voi suorittaa oman valinnan mukaan ratsu- tai ravitallilla. 2. vuosi: Hevosharrastepalvelujen tuottamiseen erikoistavat opinnot alkavat, ja niissä ratsatetaan helppo B- ja 80 cm -tasolla, opetellaan ratsastuksen ohjaamista ja harrastepalvelujen (ratsastusretken) toteuttamista. 3. vuosi: Opiskelja saa valita itselleen mieleisiä valinnaisopintoj ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Horse Management, VQ

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen ja yrittäminen hevostalousalalla. Lisäksi on suoritettava erikoistumisen mukaisia pakollisia tutkinnon osia sekä valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Aluksi opiskellaan hevostenhoitoa käytännössä talleilla sekä  luokassa. Aiheina ovat mm. hevosen anatomia, ruokinta ja terveydenhoito. Teoria-aiheet pyritään yhdistämään käytäntöön mm. erilaisten tehtävien ja oman nimikkohevosen hoidon muodossa. Ratsastus kuuluu opintoihin alusta asti ja hevosella ajaminen tulee tutuksi. Hevosia liikutetaan myös juoksuttamalla. Varsojen hoitoa pihatossa sekä käsittelyä ja opettamista (mm. ajo-opetus ja näyttelyssä esittäminen) opitaan monipuolisesti. Hevosjalostukseen ja –kasvatukseen tutustutaan myös ensimmäisen vuoden aikana. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen sekä tulevaisuuden tavoitteet. 1. vuosi: Opitaan tallin ja talliympäristön hoitoon kuuluvia työtehtäviä (hevosten hoito laitumilla, tallin vuosittaiset siivous ja kunnostustyöt, ympäristön hoito) opiston talleilla. Ensimmäisen työssäoppimisjakson voi suorittaa oman valinnan mukaan ratsu- tai ravitallilla. 2. vuosi: Hevosharrastepalvelujen tuottamiseen erikoistavat opinnot alkavat, ja niissä ratsatetaan helppo B- ja 80 cm -tasolla, opetellaan ratsastuksen ohjaamista ja harrastepalvelujen (ratsastusretken) toteuttamista. 3. vuosi: Opiskelija saa valita itselleen mieleisiä valinnaisopin ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Eläintenhoidon osaamisala

  Eläintenhoidon osaamisalassa (kennelsuuntautuminen) opiskellaan eläinten hoitoon, kasvattamiseen ja kouluttamiseen liittyviä opintoja. Pääpaino kennelalalla on koirissa, joiden kanssa työskentelyä harjoitellaan opiston eläinhoitolassa sekä oppitunneilla omien ja projektikoirien kanssa. Oppilaitoksen eläinhoitolassa perehdytään koiran lisäksi myös muiden pieneläinten hoitoon ja käsittelyyn sekä tuotantoeläinten hoitoon. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä eläinhoitolalla, koulutuskentillä, eläintarvikekaupassa ja navetassa. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen sekä suunnitellaan parhaat tavat hankkia osaamista. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita lukio-opintoja Kannuksen lukiosta ja suorittaa opintojen aikana yhdistelmätutkinto. Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Eläintenhoidon osaamisalan eläintenhoitajan on suoritettava osa eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista. Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä kuitenkin edistää hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormituksen joh ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Eläintenhoidon osaamisala

  Eläintenhoidon osaamisalassa (kennelsuuntautuminen) opiskellaan eläinten hoitoon, kasvattamiseen ja kouluttamiseen liittyviä opintoja. Pääpaino kennelalalla on koirissa, joiden kanssa työskentelyä harjoitellaan opiston eläinhoitolassa sekä oppitunneilla omien ja projektikoirien kanssa. Oppilaitoksen (Kpedu) eläinhoitolassa perehdytään koiran lisäksi myös muiden pieneläinten hoitoon ja käsittelyyn sekä tuotantoeläinten hoitoon. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä eläinhoitolalla, koulutuskentillä, eläintarvikekaupassa ja navetassa. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen sekä suunnitellaan parhaat tavat hankkia osaamista.Opiskelijoilla on mahdollisuus valita lukio-opintoja Kannuksen lukiosta ja suorittaa opintojen aikana yhdistelmätutkinto. Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Eläintenhoidon osaamisalan eläintenhoitajan on suoritettava osa eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista. Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä kuitenkin edistää hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormituk ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Maatalousteknologian osaamisala

  Maatalousteknologian osaamisalassa  syvennytään koneiden korjaukseen ja huoltoon. Käytännössä ja työssäoppimisjaksoilla opiskellaan ja harjoitellaan erilaisten koneurakointiketjujen käyttöä ja hallintaa, traktoreiden ja maatalouskoneiden huoltoa ja korjausta, metalli- ja hitsaustyötä, kone- ja huoltotöiden asiakaspalvelutehtäviä sekä isoja ja pieniä urakointitehtäviä. Koulutus valmentaa myös maatalouskaupan ja konekaupan mielenkiintoisiin tehtäviin. Maatilatalousteknologian osaamisala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia myös muista osaamisaloista kuten maatalous- ja metsäalalta. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä konehallilla, pelloilla, pelloilla ja konekaupan parissa. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjän on suoritettava osa maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista. Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä kuitenkin edistää hyvä psyykk ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maatilatalouden osaamisala

  Maatilatalouden osaamisala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia myös muista osaamisaloista, kuten kennel-, turkis- ja metsäalalta. Opiskelusta yli puolet on käytäntöä; opinnoissa työskennellään oikeissa töissä pellolla, navetassa, konehallilla, metsässä tai rakennuksilla. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat maaseutuyrityksen yritystoiminnan suunnittelu peltokasvien viljelytöiden tekeminen ja viljelyn suunnittelu metsän uudistustöiden ja nuoren metsän hakkuutöiden tekeminen maatalouskoneiden käyttäminen ja huoltaminen maaseutuyrityksen rakennustyöt tuotantoeläinten hoitaminen ja eläintuotteiden tuottaminen Valinnaisissa opinnoissa voi erikoistua maatalouskoneiden korjaamiseen tai metsien hyödyntämiseen. Oppimisympäristöinä ovat opetusmaatila, yhteistyötilat (esim. automaattilypsytilat) sekä työssäoppimispaikat Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opet ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages