• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opettajan kandiohjelmassa suoritat matematiikan, fysiikan tai kemian opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen opintoja. Toinen opetettava aine voi olla myös jokin muu kuin matematiikka, fysiikka tai kemia. Kandivaiheessa opiskelet laajat perustiedot (perus- ja aineopinnot) joko matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa sekä toisessa opetettavassa aineessa. Suoritat valitsemasi tieteenalan opetukseen perehdyttäviä kursseja ja saat opetuskokemusta ohjaajana esimerkiksi lasten ja nuorten tiedepäivissä ja -kerhoissa. Opiskelijana pääset osallistumaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä yhteistyöhön koulujen kanssa. Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: luentoja, harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, vierailuja sekä erilaisia projekteja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusteista (biokemia, genetiikka, solubiologia ja mikrobiologia). Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka sisältävät mm. bioinformatiikkaa, biokemiaa, genetiikkaa, fysiologiaa ja ravitsemustieteitä ja solu- ja kehitysbiologiaa. Opinnoissa on paljon laboratoriokursseja, jotka auttavat sitomaan teoriatietoa käytäntöön. Opintoihin kuuluu myös aineopintoja tukevia kemian ja menetelmätieteiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja. Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa tai jopa ulkomailla ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi. Lisätietoa opintojen sisällöstä: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/molekyylibiotieteiden-kandiohjelma/opiskelu/opintojen-sisalto-ja-rakenne   ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Biologian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Biologian kandiohjelman erityispiirre on monipuolisuus. Opiskelemalla koulutusohjelman viittä tieteenalaa opiskelija oppii keskeisen teorian lisäksi kattavasti laboratoriomenetelmiä. Toisaalta eliöt, niiden elinympäristöt ja niistä tehtävä tutkimus tulevat tutuiksi kenttäkursseilla, joita pidetään Helsingin yliopiston kenttäasemilla Kilpisjärvellä, Lammilla ja Tvärminnessä sekä Keniassa Taitan tutkimusasemalla. Biologian kandiohjelmassa voi myös hakea aineenopettajankoulutukseen, josta valmistuu biologian aineenopettajaksi. Koulutukseen on erillinen haku, johon on suositeltavaa osallistua jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Teaching in the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine of the University of Oulu is based on the research work done in the faculty. Course teachers are also active in research and all researchers of the faculty teach on our courses. BSc studies contain chemistry and biology as minor subjects, and the studies include a lot of practical work. Spring term of the third year is free from compulsory courses and exchange studies are then possible without them extending the study time. MSc studies are planned such that students have maximal possibilities to do practical research work in laboratories using state-of-the-art research facilies and equipment. Upon completing the MSc degree students have a minimum of 9 months experience in practical research laboratory work. Many students complete parts of the practical work, for example training or thesis work, outside Oulu in other internationally recognized research groups or biochemical laboratories or biotech companies. Both study lines offer flexibility for students to specialize in the aspects which they believe will most benefit their future career, including courses from the outside of the faculty, while at the same time having timetables which allow completion of the degree within two years. Consistent with our goal to provide the highest-level of education and research through the systematic recruitment of experts from Finland and aboard all of the teaching on our MSc study programmes is in English. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (LuK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset kieli- ja yleisopinnot, ensimmäisenä vuonna suoritettavat yhteiset matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan perusopinnot sekä suuntautumisen mukaan valittavat opinnot, jotka voivat olla fysiikkaa, matematiikkaa, datatiedettä, teoreettista fysiikkaa, biolääketieteen fysiikkaa tai tähtitiedettä. Kandidaatin tutkintoon voi valita myös muita sivuaineopintoja kuten kemiaa, tietojenkäsittelytieteitä tai kauppatieteitä. Filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 opintopistettä) koostuu suuntautumisvaihtoehdon mukaisista syventävistä opinnoista sekä niitä täydentävistä opinnoista. Maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehdot ovat matematiikka, laskennallinen matematiikka ja datatiede, molekyyli- ja materiaalifysiikka, tähtitiede, avaruusfysiikka, biolääketieteellinen fysiikka sekä aineenopettaja. Aineenopettajan opintoihin sisältyy pääaineopintojen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) ja toisen opetettavan aineen opinnot (60 opintopistettä). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Biologian LuK-koulutus käsittelee elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan kriittisesti olemassa olevaan tietoon. Opiskeluympäristö on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, jatko- ja vaihto-opiskelijoiden sekä oman KV-maisteriohjelman ansiosta. Ekologian opetukseen kuuluu kenttäkursseja. FM-tutkinto Opiskelijoille on tarjolla kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle Ekologia tarkastelee eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa ja elinympäristönsä kanssa sekä eliöiden levinneisyyttä ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Se on painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan. Erityisesti tutkitaan eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin, populaatioiden ja eliöyhteisöjen ekologiaa, sosiaalista vuorovaikutusta, sukupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä uhanalaisten populaatioiden selviytymistä muuttuneissa elinympäristöissä. Genetiikka tutkii miten DNA:han koodattu viesti siirtyy, muuttuu ja ohjaa solujen kasvua, erilaistumista ja toimintaa. Fysiologia tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja organismien eri tasolla. Genetiikan tutkimusaiheita: kasvien sopeutumisen genetiikka, hyönteispopulaatioiden evoluutiogenetiikka, loisten ja isänt ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Study programme in Biosciences, Bachelor and Master of Science (3+2 years)

  Alla studerande inom utbildningslinjen för biovetenskaper läser inom den gemesamma studierna kurser som ger grundläggande kunskap om molekyler och celler, evolution, genetik, ekologi och organismen. Också kurser som behandlar miljövetenskap, toxikologi, hormoner och en kurs i statisktik ingår i de gemensamma studierna. Inom huvudämnesstudierna i cell och molekylär biovetenskap ingår bl.a. kurser i biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, strukturbiologi och histologi. Inom huvudämnesstudierna i miljö- och marinbiologi läser du bl.a. kurser i biotop- och artkännedom, systematik och anatomi, populationsekologi och marina ekosystem. Alla läser vissa kemikurser och för studerande som har cell och molekylär biovetenskap som huvudämne är kemi ett obligatoriskt kort biämne. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, laborationer, räkne- och datorövningar, grupparbeten och självständigt arbete. Inom huvudämnet miljö- och marinbiologi förekommer också fältkurser. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Study programme in Natural Sciences, Bachelor of Science and Master of Science (3+2 years)

  När du inleder studierna i höst deltar du i en introduktionsvecka där du får bekanta dig med universitetets campus i centrala Åbo och träffa forskare, lärare och professorer vid de naturvetenskapliga ämnena. Du blir tilldelad en egen tutor, som är en studerande vid samma utbildningsprogram som du, och en egenlärare som är en anställd lärare och forskare vid universitetet. Efter introduktionsveckan börjar du läsa grundstudier. Alla som studerar vid den naturvetenskapliga utbildningslinjen sammanstrålar under den första hösten i en gemensam introduktionskurs. I kursen kombineras naturvetenskapliga arbeten med träning i grundläggande studiefärdigheter. Du läser även en kurs i det andra inhemska språket, dvs. finska om du har skolutbildning på svenska eller svenska om du har skolutbildning på finska. Efter den första höstens kurser fortsätter du med de studier du har inlett eller byter till andra ämnen inom utbildningen. I samarbete med studierådgivaren och egenläraren gör du upp en studieplan där ditt intresse, dina förkunskaper och studieframgångar samt kursernas undervisningstider tas i beaktande. När du inleder ämnesstudier i ett ämne har du möjlighet att välja detta ämne som huvudämne. Då förbereder du dig för att skriva din kandidatavhandling i det valda ämnet under det tredje årets vårtermin. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland