• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 55 items
 1. Bachelor of Sports Studies, Sports and Leisure Management

  The studies emphasize the development of the following competences: sports and exercise competence human wellbeing and health-promoting exercise competence sports and exercise related pedagogical and didactics competence sports and exercise related social, leadership and entrepreneurial competence activity tourism competence During your professional studies you will create commercial sports and leisure services, implement products and events, instruct sports sessions and provide exercise and nutrition counselling. Entrepreneurial competence is the central theme of the studies. You can major in Recreation and Sports Services: Advanced Coaching, Activity Tourism and Wellbeing Tourism but also in Business or or accomplish part of your studies in one of our partner universities abroad. The degree includes a two-month and three-month period of practical training. Practical training occurs in various sports and leisure environments at home or abroad. It also consists of a thesis worth 15 credits, in which you can apply your professional competencies and increase your research and development competence. The degree beginning in 2017 will be delivered via a new curriculum which is based in the KAMK’24 strategy “Finland’s smartest university”. The operational profile is smart solutions, meaning not only the use of technological solutions but also the ability to do the right things right. The School of Activity Tourism’s (Sports and Leisure Management degree and Tourism degree) area of expertise is adventure based activi ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus

  Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

  OSAAMISEN KEHITTYMINEN Liikunnanohjaajakoulutuksessa pääset kehittämään seuraavia osaamisalueita: liikuntaosaaminen, ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaaminen, pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen, liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen sekä aktiviteettimatkailuosaaminen. SISÄLTÖ Ammattiopinnoissa tuotteistat liikuntapalveluita, toteutat projekteja ja tapahtumia, ohjaat liikuntataitoja sekä toteutat liikunta- ja ravintoneuvontaa. Syventäviä kokonaisuuksia ovat liikuntapalvelut (hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta), Activity Tourism ja Wellbeing Tourism, yrittäjyys ja International Studies Abroad. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen vahvistuu tekemällä 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Harjoittelut, Orientoiva (12 op) ja Syventävä (18 op), suoritetaan erilaisissa liikunnan toimintaympäristöissä kotimaassa ja/ tai ulkomailla. ÄLYKKÄÄT RATKAISUT JA ELÄMYKSELLISET AKTIVITEETIT  Koulutuksen sisältö noudattaa KAMK'24 strategiaa: "Suomen älykkäin korkeakoulu". KAMK suuntaa toimintaansa yhden, toimintaa läpileikkaavan profiilin "älykkäät ratkaisut" avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. Yksi KAMK:n osaamisalueista on valtakunnallisesti ainutlaatuinen aktiviteettimatkailun osaamisalue, joka yhdistää liikunnan ja matkailun koulutuksen saman "sateenvarjon" alle. Osaamisalueen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisten ja liiketaloudellisesti k ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Transfer application: Bachelor of Sports Studies, Sports and Leisure Management

  Sports instructor training within the degree in sports and leisure management consists of courses of study that advance sports and physical exercise competence, human wellbeing and health promoting exercise competence, pedagogical and physical education didactical competence, sports and exercise social, leadership and entrepreneurial competence and activity tourism competence. Your professional studies will include for example, interaction skills, communication, anatomy and physiology, motor development in humans, nutrition, physical education and health promoting exercise. The studies also include different sports from aqua sports to spinning.The specialised studies of the degree are activity tourism and personal training. Sports instructor training within the degree in sports and leisure management also includes practical training worth 30 credits. Students accomplish their practical training in various sports and exercise environments in Finland and abroad. Practical training can also be accomplished in the university of applied sciences own training environment Myötätuuli, which offers exercise services to different customer groups. The syllabus of the sports instruction degree is looking to the future and competence development. The syllabus is driven by development needs and changes occurring in working life as well as the requirements of international cooperation. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus

  Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

  Liikunnanohjaajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikuntaosaamisesta, ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaamisesta, pedagogisesta ja liikuntadidaktisesta osaamisesta, liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta. Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, viestintää, anatomiaa ja fysiologiaa, ihmisen motorista kehitystä, ravitsemusta, liikuntakasvatusta ja terveysliikuntaa. Opintoihin sisältyy myös eri liikuntalajeja vesiliikunnasta spinningiin. Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi personal training, lasten ja nuorten liikunta, elämysaktiviteetit ja hyvinvointimatkailu. Liikunnanohjaajakoulutuksessa on myös harjoittelua 30 opintopistettä. Harjoittelua suoritetaan erilaisissa liikunnan toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa myös liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille tarjoavassa ammattikorkeakoulun omassa harjoitteluympäristössä, Myötätuulessa. Liikunnanohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Transfer application: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen

  Liikunnanohjaaja (ylempi amk) -koulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta. Opiskelet muun muassa vastuullista johtajuutta ja työelämän kehittämisen menetelmiä. Voit suorittaa syventäviä valinnaisia ammattiopintoja 20 opintopisteen verran. Ensimmäisestä vuodesta alkaen voit valita viiden opintopisteen kokonaisuuksia, joita ovat mm. työyhteisön ohjausosaamisen kehittäminen, aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen, aluekehittäminen ja yrittäjyys, esimiesviestintä ja hyvinvointiteknologia. Opiskelet vapaasti valittavia opintoja 10 opintopisteen verran, esimerkiksi esimiehen juridiikkaa, strategista markkinointia tai kansainvälistä viestintää ja vuorovaikutusta. Opinnäytetyön avulla kehität edelleen omaa työtäsi. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet, kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Tutkinto vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bachelor of Sport Studies, DP in Sports and Leisure Management, application spring 2017

  The first two years of the studies include intensive studying at the HAAGA-HELIA UAS Vierumäki Campus, after which the student has a chance to obtain information and knowledge in a real-life working environment during the 1 - 1,5 years of work placement. The programme offers unique opportunities for the students to be actively involved in the sport of their choice on local, national and international level. Through close cooperation of the Degree Programme with the International Ice Hockey Federation (IIHF), the Ice Hockey Centre of Excellence (IIHCE) and the Finnish Ice Hockey Association (FIHA) the students are constantly involved in the development of ice-hockey on a world-wide scale. The key-learning outcomes and learning objectives of the Degree Programme are to equip the students with all the necessary knowledge and competences to successfully persist in demanding working life situations.The students´ knowledge will develop from concrete and factual knowledge towards more abstract metacognitive knowledge. The project-based studies demand from the students a high degree of independent working skills and self-motivation as well as already pre-existing knowledge on literature research, critical and transfer thinking. Creative thinking and application of innovative methods are important in finding solutions for projects. The existing knowledge and the competences of the students will be assessed at the beginning of the studies and are under a constant evaluation process throughout the studies. Link to the Stu ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Vierumäki campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika, haku keväällä 2017

  Opinnot koostuvat työelämätaidoista, pedagogiikasta, johtamisesta, palvelusta, myynnistä ja yrittäjyydestä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, mitkä kytketään läheisesti oppimista edistäviin työelämäprojekteihin. Oppimista tuetaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisella opiskelulla. Valinnaisissa opinnoissa syvennytään kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan tai liikuntapalveluiden toimintaympäristöjen mukaisen ammattitaidon kehittämiseen. Näissä toiminta­ympäristöissä osaamista voidaan kehittää myös soveltavan liikunnan näkökulmasta. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Vierumäki campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen, haku keväällä 2017

  Koulutusohjelman profiili Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa. Viikon pituiset intensiivijaksot järjestetään kahden syyslukukauden aikana elokuusta joulukuun loppuun. Kevätlukukaudet keskitytään lähinnä opintoihin liittyviin projektitehtäviin sekä työelämän kehittämistehtävän toteuttamiseen. Kevätkaudet toteutetaan pääasiassa virtuaalisessa oppimisympäristössä. Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut saa tutkimus- ja työelämätietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä, sekä kykenee kehittämään opintojen aikana omia talouden, johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen. Linkki opinto-oppaaseen: http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liikunta-alan-... ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Vierumäki campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages