• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 113 items
 1. Transfer application: Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus

  Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun Konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat teollisuuden tuotantomenetelmät, -koneet ja -prosessit. Saat perustiedot myös matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Kieliopinnoilla ja yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan kokonaiskuvan syntymistä tuotannollisesta yritystoiminnasta. Konetekniikan insinöörikoulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

  Opinnot sisältävät monimuoto-opetusta, käytännönläheisiä laboratorioharjoituksia, käytännön yhteistyöprojekteja alueen yritysten kanssa. Koulutukseen sisältyy myös harjoittelujakso, jonka aikana pääset testaamaan opittua teoriaa käytännössä. Suuri osa opetuksesta järjestetään tietoverkkojen välityksellä. Verkko-opetusta on viikolla neljänä iltana ja laboratorioharjoitukset järjestetään etukäteen ilmoitettuina viikonloppuina. Tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta konelta paikasta riippumatta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Lähiopetusta on esimerkiksi seuraavissa opinnoissa: Kieliopinnoissa, Tietokoneavusteisessa suunnittelussa, Valmistustekniikan projektitöissä. Kieliopinnoissa, Fysiikan laboraatiot, NC-tekniikka, Robotiikka, LabView, Automaatiotekniikan laboraatiot Kieliopinnoissa, Robotiikka, projektityöt Kieliopinnoissa, Projektityöt, Opinnäytetyö Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Lähiopetuspäiviä on yleensä kaksi kerrallaan ja ne pyritään järjestämään perjantaisin ja/tai lauantaisin ja/tai sunnuntaisin, ryhmän toiveiden mukaan. Päivien pituus voisi esimerkiksi olla perjantaina 8 tuntia ja lauantaina 8 tuntia. Katso lisätietoja: www.northerntechnology.org . ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus

  Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun Konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat robotit, teollisuuden tuotantomenetelmät, -koneet ja -prosessit. Saat perustiedot myös matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Kieliopinnoilla ja yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan kokonaiskuvan syntymistä tuotannollisesta yritystoiminnasta. Konetekniikan insinöörikoulutus luo pohjan robottien ohjelmointi-, tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Katso lisätietoja: www.northerntechnology.org ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööritutkinnon päivityskoulutus insinööri (AMK)-tutkintoon, konetekniikka

  Insinööritutkinnon (AMK) laajuus on 240 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää aiemmista opinnoista riippuen 1,5–4 vuotta. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jossa otetaan huomioon hänen aiemmin suorittamansa opinnot. Suoritettaviksi tulevien opintojen määrä ja suoritustapa riippuvat mahdollisista suoritetuista korkeakouluopinnoista, aiemmasta tutkinnosta, sen suoritusajankohdasta sekä työkokemuksesta. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (AMK), Konetekniikka

  Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöön kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritetaan ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa. Verkko-opintoja varten olla internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Asennuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön. Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti muun muassa projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta. Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyöverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön. Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti muun muassa projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta. Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyöverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Jalostuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameSASKY Aikuiskoulutusosasto, Sastamala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (AMK), Konetekniikka

  Konetekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, materiaali- ja valmistustekniikoita ja robotiikkaa. Opiskelet myös matematiikkaa ja fysiikkaa sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen osaat valita haluatko suuntautua koneautomaatioon vai materiaali- ja valmistustekniikkaan. Koneautomaation suuntautumisessa opit automaattisten koneiden ja tuotantoautomaation suunnittelua. Syvennyt myös robottien käyttöön ja ohjaukseen, sillä ne ovat nykyaikaisen tuotannon olennainen osa. Materiaali- ja valmistustekniikan suuntautumisessa syvennät osaamistasi materiaalien ominaisuuksista ja valmistustekniikoista. Täydentävänä osaamisena opit koneinsinöörille tärkeää toiminnan ohjausta. Täydentäviin opintoihin voit valita myös väyläopintoja esim. palvelumuotoilua, kiertotaloutta tai yrittäjyyttä. Punaisena lankana koulutuksessa on vuosittain tehtävä laaja projekti, joka kokoaa kyseisenä vuonna opittuja asioita. Projektin aihe voi olla esimerkiksi "automaattinen laite", "robotiikka" tai "älykäs kone". Projektia varten kootaan noin 8 hengen opiskelijatiimi, joka valitsee itselleen projektipäällikön. Opintojen alkuvaiheen projekti tehdään usein opettajien antamasta aiheesta mutta myöhemmin tehtävät projektit ovat yritysten toimeksiantoja. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Harjoittelussa pääset tutustumaan yrityksen / yritysten toimintakulttuuriin ja saat arvokasta työkokemusta. Opinnäytetyössä pääset paneu ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages