• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Master's Programme for communication officers in the public sector

  Master's Programme for communication officers in the public sector ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's programme in Investigative Journalism

  Master's programme in Investigative Journalism ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's programme in Investigative Journalism

  Master's programme in Investigative Journalism ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master´s Programme (One Year) Strategic Communication

  Magisterprogrammet strategisk kommunikation är utformat för studenter med olika ämnesbakgrund inom ett brett kommunikationsfält. Med olika förkunskaper skapar vi en lärmiljö fokuserad på att kritiskt förstå och implementera strategisk kommunikation. Med strategisk kommunikation menar vi professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga organisatoriska och samhälleliga mål.Genom utbildningen utvecklar du färdigheter som är viktiga tvärs över medie- och kommunikationsbranschen: forskningsmässiga tillvägagångssätt; tydligt och effektivt skrivande; kritiskt tänkande; god förståelse för design; fördjupad förståelse för hur man använder webben och sociala medier i strategiska syften; och kommunikation med målgrupper och marknader.Programmet utgörs av två sammanhängande spår som löper över två terminer, det ena är inriktat på forskning och kritiskt tänkande gällande organisationers kommunikation, det andra på att bygga upp en uppsättning kommunikativa färdigheter. Undervisningen bygger till stor del på flipped classroom-metodik med videoföreläsningar, projektarbete, egna förberedelser, och handledning som anpassas till studentens förkunskaper och erfarenhet.Under första terminen kommer du att utveckla förståelse för begrepp inom strategisk kommunikation, exempelvis corporate communication och varumärkeshantering. Utbildningen behandlar också hur marknadsföring och PR integreras allt mer, hur användningen av digitalt berättande och rörlig bild växer, och hur nya roller introduceras. Förändringarna kr ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in Archive, Library and Museum Studies- Library and Information Science

  Masterprogrammet i ABM förbereder dig för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet har tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt för alla inriktningar är att du studerar kulturarv och informationshantering ur ett samhällspers­pektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av in­forma­tion om kulturarv; i går, i dag och i framtiden. Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men sam­tidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkiv­vetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvs­vetenskap många beröringspunkter. Masterprogrammet i ABM fokuserar både det som förenar och det som skiljer de tre ämnena. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme in Archive, Library and Museum Studies- Archival Science

  Masterprogrammet i ABM förbereder dig för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet har tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt för alla inriktningar är att du studerar kulturarv och informationshantering ur ett samhällspers­pektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av in­forma­tion om kulturarv; i går, i dag och i framtiden. Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men sam­tidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkiv­vetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvs­vetenskap många beröringspunkter. Masterprogrammet i ABM fokuserar både det som förenar och det som skiljer de tre ämnena. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Archive, Library and Museum Studies- Library and Information Science

  Masterprogrammet i ABM förbereder dig för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet har tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt för alla inriktningar är att du studerar kulturarv och informationshantering ur ett samhällspers­pektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av in­forma­tion om kulturarv; i går, i dag och i framtiden. Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men sam­tidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkiv­vetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvs­vetenskap många beröringspunkter. Masterprogrammet i ABM fokuserar både det som förenar och det som skiljer de tre ämnena. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Archive, Library and Museum Studies- Museum and Cultural Heritage Studies

  Masterprogrammet i ABM förbereder dig för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet har tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt för alla inriktningar är att du studerar kulturarv och informationshantering ur ett samhällspers­pektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av in­forma­tion om kulturarv; i går, i dag och i framtiden. Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men sam­tidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkiv­vetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvs­vetenskap många beröringspunkter. Masterprogrammet i ABM fokuserar både det som förenar och det som skiljer de tre ämnena. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master in Communication

  Communication is essential to human beings. It is key in meeting the challenges of a society that is increasingly globalized, digitalized and specialized. The programme Master in Communication empowers you to grow as an independent, critical researcher and skilled professional. As a student, you learn to navigate the intricate dimensions of intercultural, organizational and digital communication as well as to manage the communicative interactions between people, organizations and cultures. Content What are current topics, trends and challenges in the field of communication? Which theoretical approaches and research methods enable us to understand and critically reflect upon them? The programme Master in Communication supports you to acquire advanced knowledge and skills in three areas of specialization: intercultural communication organizational communication digital communication The programme is distinguished by interdisciplinarity, a research and practice orientation as well as interculturality. Insights and perspectives from disciplines including, but not limited to, media and communication studies, linguistics, organization and management research, informatics, and sociology enable you to develop a holistic understanding of communication as a vibrant field of research. Problem-based learning approaches in an intercultural learning environment strengthen your ability to analyze and solve complex communication challenges and foster your personal development. Cases closely related to business and society as w ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master in Communication

  Communication is essential to human beings. It is key in meeting the challenges of a society that is increasingly globalized, digitalized and specialized. The programme Master in Communication empowers you to grow as an independent, critical researcher and skilled professional. As a student, you learn to navigate the intricate dimensions of intercultural, organizational and digital communication as well as to manage the communicative interactions between people, organizations and cultures. Content What are current topics, trends and challenges in the field of communication? Which theoretical approaches and research methods enable us to understand and critically reflect upon them? The programme Master in Communication supports you to acquire advanced knowledge and skills in three areas of specialization: intercultural communication organizational communication digital communication The programme is distinguished by interdisciplinarity, a research and practice orientation as well as interculturality. Insights and perspectives from disciplines including, but not limited to, media and communication studies, linguistics, organization and management research, informatics, and sociology enable you to develop a holistic understanding of communication as a vibrant field of research. Problem-based learning approaches in an intercultural learning environment strengthen your ability to analyze and solve complex communication challenges and foster your personal development. Cases closely related to business and society as w ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages