• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Equine Sciences

  Die Pferdewissenschaften beschäftigen sich intensiv mit Aspekten der Pferdewirtschaft, dem Pferdesport, der Zucht und dem Gestütswesen. Das Bachelorstudium Pferdewissenschaften wird von der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur gemeinsam durchgeführt. Im ersten Jahr ist eine vierwöchige Praxis, im vierten Semester eine zwölfwöchige Praxis, in einem pferdehaltenden Betrieb abzulegen. Im Rahmen der Praktika sollen die Studierenden unter Anleitung in Betrieben oder Einrichtungen der Pferdewirtschaft tätig werden und dabei vor allem Einblicke in Organisation und Management gewinnen. Nach Absolvieren der Pflichtlehrveranstaltungen und zugehörigen Prüfungen sowie der vorgeschriebenen Praktika und der positiven Beurteilung der Bachelorarbeit gilt das Studium als abgeschlossen. ...

  Provider NameVeterinärmedizinische Universität Wien; Universität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Veterinary Nursing Programme

  Veterinary Nursing Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Veterinary Medicine programme

  Veterinary Medicine programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

  Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin opinnot muodostavat jatkumon, jonka sisältöjä ja toteutusta ohjaavat kansallisten säädösten lisäksi EU-direktiivit ja alan kansainväliset linjaukset. EU-direktiivien ja eurooppalaisten linjausten toteutumista valvoo European System of Evaluation of Veterinary Training, joka muutaman vuoden välein arvioi koulutuksen sisällön, toteutuksen ja laadunvarmistuksen. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva terveen elimistön rakenteesta, elintoiminnoista ja kehityksestä – molekyyli- ja geenitasolta kotieläinten pitoon, tuotantoympäristöön ja hyvinvointiin edeten. Perehtyminen taudinaiheuttajiin, niiden aiheuttamiin muutoksiin elimistössä ja leviämisen estämiseen antaa pohjan ymmärtää sekä sairauksia että elintarvikkeisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Johdantojaksot kliiniseen eläinlääketieteeseen antavat valmiuksia tulevaan potilastyöhön. Opinnot etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät opiskelijalta omaa vastuunottoa, ajanhallintataitoja ja sitoutumista. Opinnoissa on paljon läsnäoloa vaativia osioita. Opetus sisältää luentojen lisäksi käytännön harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä sekä tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. VETERINARIAN

  VETERINARIAN (STRUKOVNA VETERINA) is Bachelor programme (0ECTS) of applied studies offered by the Agriculture and Food College of Applied Studies in Prokuplje. ...

  Provider NameAgriculture and Food College of Applied Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. Veterinary

  The studies of Veterinary Medicine include a foreign language, information technologies, work and civil security, animal anatomy and physiology, animal welfare and zoo hygiene, applied ethology, apiculture and bee diseases, animal fodder, clinical diagnostics, midwifery and gynecology, surgery, microbiology and epizootology, internal non-infectious diseases, etc. Practical studies consist of seven stages: animal anatomy and pathology, pharmacology, surgery and midwifery, epizootology and internal non-infectious diseases, veterinary sanitary expertise, branch and final practical trainings. The duration of practical studies is 27 weeks. The studies consolidate and improve the skills of big and small animal maintenance and security, disease diagnosis and treatment (under a veterinary doctor's supervision), pharmaceutical activity, veterinary sanitary expertise, organization of veterinary service, etc. The study programme of Veterinary Medicine aims at the entrants having secondary education and seeking to become specialists of Veterinary Medicine. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Animal Science and Technology- Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária de Viseu

  The degree in Animal Science and Technology seeks to equip students with solid groundings in the field of animal science applied to the raising, keeping and exploiting of animals and their populations. This modular degree programme aims at providing a sound training, which encompasses the various levels of biological organization (molecular, cellular, organisms, populations and their ecosystems). ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Viseu

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 8. Veterinary Nursing- Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior Agrária de Castelo Branco

  Study Programme ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Castelo Branco

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 9. Zootechnical Engineering- Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária de Bragança

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Zootechnical Engineering. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Bragança

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 10. Veterinary Nursing- Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária de Bragança

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Veterinary Nursing. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Bragança

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte