• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagement paysager (conception, gestion, entretien)

  Ce professionnel est un spécialiste de l'aménagement du paysage dans ses dimensions de conception, de gestion et d'entretien. Ce professionnel exerce son activité dans le domaine de la conception et de la démarche de communication en aménagement paysager Il peut prétendre à un emploi de : Chef de projet paysage Gestionnaire de patrimoine arboré Collaborateur de concepteur paysagiste ...

  Provider NameLycée agricole Olivier de Serres

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bourgogne (Dijon)
 2. Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagement paysager (conception, gestion, entretien)

  Ce professionnel est un spécialiste de l'aménagement du paysage dans ses dimensions de conception, de gestion et d'entretien. Ce professionnel exerce son activité dans le domaine de la conception et de la démarche de communication en aménagement paysager Il peut prétendre à un emploi de : Chef de projet paysage Gestionnaire de patrimoine arboré Collaborateur de concepteur paysagiste ...

  Provider NameUniversité de Bourgogne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bourgogne (Dijon)
 3. Recycling

  Die Recyclingtechnik umfasst den gesamten Produktlebenszyklus, sodass die Fähigkeit zum ganzheitlichen Denken und die Freude an technischen Prozessen jedenfalls von Vorteil sind. Im Studium erlernst du, Recyclingprozesse mit unterschiedlichen Disziplinen zu vernetzen, zu planen, zu begleiten und zu steuern. Dies setzt neben der technischen sowie wirtschaftlich-rechtlichen Kompetenz auch Systemdenken und Kommunikationsfähigkeit voraus. Gestern noch Müll und heute wertvoller Rohstoff – eine Disziplin mit enormem Entwicklungspotenzial. Es sit eine Pflichtpraxis im Ausmaß von 12 Wochen vorgeschrieben, frühstens nach dem 2. Semester. Nach der Studieneingangsphase (Einführung in die Monatistischen Wissenschaften, Mathematik, Chemie, Physik, Computeranwendung und Programmierung), sind Pflichtlehrveranstaltugnen aus: Mathematik und Statistik, Chemie, Physik, Grundlagen der Recyclingtechnik, Grundlagen des Maschinenbaus, Kunststofftechnik, , Aufbereitung und Rohstoffrecycling, Metallrecycling, Betriebswirtschaft und Nachhaltigkeitsmanagement, Metallkunde und Kunststofftechnik, Verfahrens- und Abfalltechnik, Bachelorarbeit zu absolvieren. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 4. Industrial Environmental Protection and Process Engineering

  Das Studium Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling ist fokussiert auf das Erlernen umweltgerechter Techniken und Kompetenz in allen Umweltfragen. Das Studium dauert 7 Semester. Es sind 16 Wochen Praktikum nachzuweisen. Freie Wahlfächer können aus dem Angebot aller anerkannten in- und ausländischen Universitäten ausgewählt werden. Das Studium wird mit zwei Bachelorarbeiten abgeschlossen. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 5. Varstvo okolja (Environmental protection)

  Diplomanti varstva okolja bodo pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod (B&B College of Sustainable...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti bodo pridobili znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru, spoznali bodo zakonitosti obremenjevanja različnih okoljskih virov (npr. onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi), ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, komuniciranje z javnostjo, nove ukrepe in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja, poleg tega pa tudi vrednotenje okolja in okoljsko sociologijo, pravo ter upravljanje z okoljem in njegovimi viri. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za varstvo okolja (Environmental Protection College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Energy Engineering Programme

  För högskoleingenjörsexamen ska studenten:Kunskaper och förståelse- visa teoretiska kunskaper om grundläggande begrepp inom elkraftteknik, termodynamik, mekanik och de matematiska grunder som dessa kräver,- visa goda kunskaper om praktiska tillämpningar inom energitekniska system och om energieffektivisering i industri och byggnader,- visa bred övergripande kunskap om resursutnyttjande i hela kedjan från utvinning av naturresurser, energiomvandlingsprocesser, distribution till slutanvändning.Färdighet och förmåga- visa förmåga att använda olika typer av beräkningsprogram för att utifrån relevanta indata optimera och utforma eller omforma energitekniska system,- visa förmåga att analysera och utvärdera ny- och ombyggnad av energianläggningar och installationer för energieffektivisering i industri och byggnader avseende behov av el och värme/kyla.Värderingsförmåga och förhållningssätt- visa på förmåga att ur ett hållbarhetsperspektiv värdera olika energitekniska lösningar för el-, värmeproduktion eller energieffektivisering i industri eller byggnader ur tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt perspektiv,- visa förmåga att värdera hur resurser inom energisektorn fördelas i konkurrens med användningsområden utanför energisektorn. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Energy Engineering

  Det brinner i knutarna. Världens klimatmål gör det nödvändigt att snabbt hitta nya energilösningar. Behovet av mer effektiva energisystem är akut, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Ny, spännande teknik med extremt låga koldioxidavtryck gör nu detta möjligt. Utbildar du dig till energiingenjör kan du därför räkna med att bli hett eftertraktad hos tusentals arbetsgivare som behöver utveckla sina system. Programmet Energiingenjör ges både på distans och på campus. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Energy Engineering

  Det brinner i knutarna. Världens klimatmål gör det nödvändigt att snabbt hitta nya energilösningar. Behovet av mer effektiva energisystem är akut, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Ny, spännande teknik med extremt låga koldioxidavtryck gör nu detta möjligt. Utbildar du dig till energiingenjör kan du därför räkna med att bli hett eftertraktad hos tusentals arbetsgivare som behöver utveckla sina system. Programmet Energiingenjör ges både på distans och på campus. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. -

  Kurspaketet vänder sig till dig som har läst programmet Högskoletekniker, Elkraft 120 hp eller motsvarande och vill ha en filosofie kandidatexamen inom området elektroteknik.Med avstamp från en högskoleexamen inom elektroområdet får du en breddning av kunskaperna med kurser inom kvalitet och miljö samt en fördjupning inom elkraft med kurser inom elnätskonstruktion och elanläggningar. Den sammanlagda mixen av kunskaper gör dig dels förberedd för vidare studier, dels väl förberedd för en stor mängd olika arbetsuppgifter inom elbranschen. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages