• EQF Home Page Icon

Qualification: lézerfizikus

No translation available for Irish. Showing the original language.

lézerfizikus

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A végzettek magas színvonalon kell tudják kezelni a lézeres és optikai elveken működő csúcstechnológiás berendezéseket. Tisztában vannak az azok működését meghatározó fizikai alapokkal, valamint a fény- és anyagkölcsönhatás különböző szintjein történő folyamatok elméleti hátterével. 

A készségek elsajátítása a rendszeres tantermi órák látogatása és a vizsgákra való készülés révén a képzés elején választandó témából teamben vagy önállóan végzendő kutatói jellegű munkavégzés során történik. A képzés során a kutatási téma kidolgozásához szükséges, valamint azt kiegészítő műszaki és informatikai ismereteket is meg kell megszerezni. 

A felvettek kutatási tevékenységét témavezető irányítja, arra törekedve, hogy a hallgatók egyéni képességeik és adottságaik figyelembevételével, közvetlen, intenzív irányítás és a témához szorosan kapcsolódó tárgyi ismeretek elsajátítása révén, a területet alaposan ismerő, kutató-fejlesztő tevékenység önálló végzésére alkalmas szakemberekké váljanak.

 

Személyes adottságok, készségek: 

Az elsősorban elvárt és fejlesztendő készségek: 

* megbízhatóság, pontosság, elkötelezettség, rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés;

* analizáló és szintetizáló képesség, az újdonságokra való fogékonyság és az eredményorientáltság fejlesztése. 

 

Társas kompetenciák: kezdeményezőkészség, irányíthatóság, motiválhatóság, kapcsolatfenntartó készség.

 

Módszerkompetenciák: problémaelemzés, ismeretek helyénvaló alkalmazása, logikus gondolkodás, körültekintés, lényegfelismerés (lényeglátás), intenzív munkavégzés.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában: 

* szakterülete magyar és idegen nyelvű szakirodalmának áttekintésére, értékelésére és adott témakörben tanulmány készítésére;

* kutatási terv összeállítására és a program önálló végrehajtására;

* a modern laboratóriumi és számítástechnikai kutatási eszközök és szoftverek alkalmazására;

* a tudományos problémák felismerésére és más kutatókkal együttműködve azok megoldására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education