• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Euroguidance centrum Slovensko pôsobí v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance a je financované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnou cieľovou skupinou Euroguidance sú odborníci z oblasti kariérového poradenstva a tvorcovia politík zo sektoru práce a aj zo sektoru vzdelávania.

The Slovak Euroguidance centre operates within the Slovak Academic...

Category:Contacts

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Tvoja otázka bude zaslaná do našej databázy, do ktorej má prístup každá pobočka v 33 krajinách. Odpoveď ti nájdu informační pracovníci a pracovníčky priamo z krajín, o ktoré sa zaujímaš.

EURODESK je financovaný z programu EÚ Erasmus+ a na jeho spolufinancovaní v Slovenskej republike sa podieľa IUVENTA -– Slovenský inštitút mládeže,...

Category:Contacts

Whether you are planning to enrol in an education or training programme, looking for a job, or getting experience abroad, it is important to be able to make your skills and competences clearly understood. Tool "Europass" is a way of helping people to:

- make their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe; 

- move anywhere in Europe.

Europass consists of five documents: two documents (Europass curriculum vitae (CV) and Europass Language Passport)...

Category:Contacts