• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 217 items
 1. Kulturális rendezvényszervező

  A képesítéssel rendelkező képes: tartalmas szórakozási lehetőségeket biztosítására amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: muzeológus iránymutatásával különböző szempontú tárgylistákat és nyilvántartásokat folyamatosan precíz módon vezetni műtárgyakat kiállítási, kutatási, fotózási, vagy restaurálási célból előkészíteni különböző anyagú tárgyakat műtárgyvédelmi szempontból megfelelően csomagolni, mozgatni muzeológussal, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Awarding bodyMagyar Nemzeti Múzeum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Műtárgybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Pirotechnikai terméküzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: 500 kg nettó hatóanyag tartalom alatt termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetésére engedélyeztetési eljárásokat lefolytatatására (a felhasználás engedély szerinti felelőse, kivéve a vezető pirotechnikus képzettséghez kötött tűzijátékokat) látvány kivitelezésére minden olyan munkaterületen, ahol engedélyhez kötött pirotechnikai terméket használnak fel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. PLC programozó

  A képesítéssel rendelkező képes: PLC programozást végezni Paramétereket beállítani, diagnosztizálni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Pénztárkezelő és valutapénztáros

  A képesítéssel rendelkező képes: a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni árfolyamot, jutalékot alkalmazni az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni értéktári teendőket elvégezni a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni pénztárnaplót, értéktári nyilvántart ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Színpadmester

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat llemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 3.1.2. 3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású Színpadmester 3.1.3. Díszletépítő 3.2. A szakképesítés m részt venni a próba színpadtechnikai folyamatában begyűjteni az információkat egy új produkció színpadtechnikai létrehozásához beépíteni, beépíttetni a próbadíszletet kezelni a kellékés bútorjelzéseket elsajátítani, végrehajtani a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán beprogramozni a látványés színpadtechnikai jeleket ellenőrizni és korrigálni a beállított látványés színpadtechnikai jeleket rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat előkészíteni a kijelölt munkaterületet előkészíteni a díszletelemek beszereléséhez szükséges eszközöket, szerszámokat előkészíteni a kellékeket és a bútorokat beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet telepíteni a bútorokat és a kellékeket üzemeltetni a fogyatékkal élő nézők kiszolgáló eszközeit (indukciós hurok, rámpa) felügyelni az előadás színpadtechnikai biztonságát üzemeltetni a színpadtechnikai eszközöket a kapott inst ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Utazásügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: népszerűsíteni a kiemelt hazai turisztikai termékeket viszonteladói tevékenység végezni értékesítési tevékenységet végezni informatikai szoftverek használatával szóban és írásban kommunikálni magyar és idegen nyelven együttműködni a turisztikai szolgáltatókkal alapvető pénzügyi műveletek végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Világítástechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat megtervezni és lebonyolítani az előadás világítástechnikai folyamatait irányítani a rendezői és tervezői instrukciók alapján a darabok bevilágítási és egyéb elektromos munkáit, a megbeszélt határidők betartásával határidőre elkészíttetni a produkciók világítási kellékeit, anyagait, egyedi világítási berendezéseit a műsoron lévő darabokról scenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni gondoskodni az előadások szakszerű kiszolgálásáról a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat meghatározni, azok elvégzését irányítani és folyamatosan ellenőrizni, valamint az előadások zavartalanságát biztosítani műszaki véleményt adni a világítás és egyéb, a nézőteret, színpadot és szervesen kapcsolódó helyiségeket érintő elektromossággal kapcsolatos feladatok megoldására a rábízott és a világosítótárhoz tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrzésére a berendezések meghibásodása esetén gondoskodni azok azonnali javításáról, a szervízelés intézéséről, és az eszközök helyettesítéséről a világítási eszközökről és berendezésekről szervizkönyvet vezetni és azt dokumentumszerűen nyilvántartani megszervezni és folyamatosan ell ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Vámügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni alapvető adózási feladatokat ellátni a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat meghatározni az áruk származását és vámértékét alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages