• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 884 items
 1. Library and Information Science- Master's Program

  Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Programme in Media and Communication Studies

  Ett program för dig som vill få bred förståelse för mediernas betydelse, innehåll, historiska utveckling och samtida förändringar. Vilken roll spelar medierna i ett allt mer globaliserat och medieorienterat samhället? Varför ser mediernas innehåll ut som det gör? En målsättning är att grundlägga ett mediekritiskt förhållningssätt genom att på programmet med olika perspektiv belysa mediernas verksamhet. Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett program för dig om vill arbeta med kommunikation, information och medier, men också välja din egen profil och specialkompetens. Det är en utbildning där du har stora möjligheter att skräddarsy dina studier. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Programme in Strategic Communication

  Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med strategisk kommunikation inom yrken som kräver kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar olika informations- och kommunikationsinsatser. Under utbildningen kombineras teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar och hur medierna påverkar samhälle och individ med mer tillämpande inslag. Det handlar bland annat om kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Library and Information Science- Bachelor Programme

  Kandidatprogrammet är från och med hösten 2019 en treårig utbildning. För dig som har tidigare högskolestudier finns möjlighet att använda dessa som valfria/valbara terminer. Terminerna 1, 2 och 5 är obligatoriska, medan terminerna 3, 4 och 6 erbjuder möjlighet till individuella kompletterande ämnesval. Termin 1 behandlar informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang. Terminen inleds med en introduktion till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter studerar du bibliotekets roll i samhället, vetenskaplig informationsförmedling och informationspolitiska frågor. Termin 2 handlar om informationsystem. Under terminen lär du dig principer och metoder för kunskapsorganisation, informationssökning, informationsförmedling i praktiken samt informationsdesign. Under terminerna 3 och 4 kan du antingen läsa litteraturvetenskap som valbar kurs (med platsgaranti) eller andra valfria kurser. Dessa terminer lämpar sig dessutom väl för utlandsstudier. Under termin 5 fördjupar du dig i biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder och avslutar med att skriva ett examensarbete. Termin 6 består av en kompletterande valfri kurs. När du uppnått 180 hp kan du ta ut din kandidatexamen. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master´s Programme (One Year) Strategic Communication

  A one-year Master's programme of 60 credits, Strategic Communication is a programme designed for students with different subject backgrounds within the wide field of communication. Bringing together different skills, students develop a critical understanding of, and competence to implement, strategic communication. By strategic communication we mean professional communication aimed at satisfying long-term organisational and community goals.Strategic Communication is designed to produce skills required in the modern communications environment, which demands flexible critical skills and a mastery of strategic storytelling, content production and visual design. It offers core skills that are transferable across the employment sector: sound research practice; clear and effective writing; critical thinking; a good understanding of design; deep understanding of how to use the web and social media for strategic purposes; and communicating with niche groups/markets.The programme is comprised of two interrelated strands which run over the two semesters, one oriented to research and critical thinking, the other to building a portfolio of flexible interlocking practical skills. Much of the teaching is based on a flipped classroom method using video lectures, project-based work, individual preparation and tutoring tailored for each student's knowledge and experience.During the first semester, you will develop an understanding of concepts in strategic communication such as PR, corporate communication, brand management, and ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. International Master's Programme in Journalism (INT), 60 credits

  International Master's Programme in Journalism (INT), 60 credits ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Allmän kurs gymnasienivå- helfart distans

  Vänder sig till dig som saknar fullständigt gy-betyg. Du läser helar eller delar av gymnasiet på distans. ...

  Provider NameHjo folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Allmän kurs- Högskoleförberedande

  Allmän kurs- Högskoleförberedande riktar sig till dig som har studerat stora delar av gymnasiet och enbart har ett fåtal ämnen kvar alternativt vill bli ordentligt förberedd för kommande studier. ...

  Provider NameBrunnsviks folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet

  Vill du ha ett omväxlande yrke där kommunikation alltid är i fokus? Har du ett brinnande intresse för digitala kommunikationsvägar, exempelvis genom sociala medier? I så fall är detta rätt utbildning för dig!En digital kommunikatör inom offentlig förvaltning har i uppgift att hjälpa det offentliga, till exempel myndigheter eller kommuner med deras kommunikation, i första hand på webben. Som digital kommunikatör är du nyfiken, aktiv och håller dig uppdaterad både teknik- och informationsmässigt. Du ska fånga upp vad som händer i en verksamhet och paketera det i ett format som når fram till målgrupper på ett effektivt och professionellt vis.Vad erbjuder JENSEN yrkeshögskola dig?När du studerar hos oss på JENSEN yrkeshögskola får du utöver en attraktiv yrkeskompetens dessutom en engagerad personal som ger dig värdefulla förberedelser inför arbetslivet och flera kontaktytor gentemot framtida arbetsgivare. Att du får ditt drömjobb är vårt gemensamma mål!För att optimera dina framtida anställningsmöjligheter är 30 procent av utbildningen arbetsplatsförlagd vilket ger dig fantastiska möjligheter att redan innan färdig examen ha börjat skapa kontakt med arbetsgivare och skaffat goda referenser. Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter i att:Planera, utföra, samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom digital kommunikation och marknadsföring inom offentlig verksamhet i sociala medier, på webbplatser och i andra digitala kanaler.Lösa problem inom digital kommunikation och markna ...

  Provider NameJENSEN Education School AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet

  Vill du ha ett omväxlande yrke där kommunikation alltid är i fokus? Har du ett brinnande intresse för digitala kommunikationsvägar, exempelvis genom sociala medier? I så fall är detta rätt utbildning för dig!En digital kommunikatör inom offentlig förvaltning har i uppgift att hjälpa det offentliga, till exempel myndigheter eller kommuner med deras kommunikation, i första hand på webben. Som digital kommunikatör är du nyfiken, aktiv och håller dig uppdaterad både teknik- och informationsmässigt. Du ska fånga upp vad som händer i en verksamhet och paketera det i ett format som når fram till målgrupper på ett effektivt och professionellt vis.Vad erbjuder JENSEN yrkeshögskola dig?När du studerar hos oss på JENSEN yrkeshögskola får du utöver en attraktiv yrkeskompetens dessutom en engagerad personal som ger dig värdefulla förberedelser inför arbetslivet och flera kontaktytor gentemot framtida arbetsgivare. Att du får ditt drömjobb är vårt gemensamma mål!För att optimera dina framtida anställningsmöjligheter är 30 procent av utbildningen arbetsplatsförlagd vilket ger dig fantastiska möjligheter att redan innan färdig examen ha börjat skapa kontakt med arbetsgivare och skaffat goda referenser. Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter i att:Planera, utföra, samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom digital kommunikation och marknadsföring inom offentlig verksamhet i sociala medier, på webbplatser och i andra digitala kanaler.Lösa problem inom digital kommunikation och markna ...

  Provider NameJENSEN Education School AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages