• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Maskinintelligens

  Du får indsigt i metoder og teknologier til intelligente webbaserede systemer, fx i forbindelse med design af computerspil eller intelligente webbaserede services. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde arbejde som systemanalytiker, udvikler, programmør eller it-ansvarlig i virksomheder i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Politik og international forvaltning

  Du lærer at bidrage til styring, udvikling og ledelse af løsninger på offentlige problemstillinger, der går på tværs af forvaltningsniveauer. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private organisationer eller NGO'er, tænketanke og private virksomheder, der har internationale relationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Globalt systemdesign

  Du får kompetencer inden for områder som projektledelse, teknologiske forretningssystemer og driftssystemer, lige som du får indsigt i produktion og processer. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder eller inden for den offentlige sektor, fx sundhedssektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Forsikringsmatematik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante. Som kandidat i forsikringsøkonomi kan du blive ansat i et forsikringsskab, i en bank eller en anden finansiel institution. Her kan du bl.a. arbejde med at løse statistiske og risikoteoretiske problemer. Du kan også finde beskæftigelse i den offentlige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi- erhvervssprog, negot.

  På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i de teoretiske og metodiske indgange til fagene og får både en større sproglig sikkerhed og lærer at arbejde selvstændigt med emner inden for bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing. Du har mulighed for at arbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer som fx marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef eller underviser. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Urbant design

  I undervisningen kombinerer du de arkitektoniske designkompetencer med ingeniørfaglig viden og får desuden viden om sociologiske forhold i en byudviklingsproces.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx private arkitektfirmaer, i kommuner og regioner med fokus på byplanlægning i praksis, i tegnestuer og i rådgivende ingeniørvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Bioentrepreneurskab

  Du får bl.a. undervisning i økonomiske og organisatoriske værktøjer, som du kan bruge til at styre en forretningsmæssig proces. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af bioteknologiske produkter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Teologi

  Gennem valgfag, praktik og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer. De fleste færdiguddannede fra teologi vælger at blive præster i den danske folkekirke. Men som kandidat i teologi er der også mulighed for at komme til at arbejde inden for områder som fx medier og kommunikation og humanitært eller kirkeligt organisationsarbejde. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Kommunikation

  I studiet indgår overvejelser om, hvad der skal formidles, det faglige indhold, form, omfang, virkemidler, hvilke medier der skal tages i anvendelse, og i hvilke sammenhænge formidlingen indgår.Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at finde beskæftigelse inden for kommunikations-, informations-, medie- og it-sektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. E-business

  Du lærer at skabe brugerrettet kommunikation, der understøtter en virksomheds eller organisations strategiske mål, og du vil komme til at arbejde med såvel traditionelle websider som apps, sociale medier og interne forretningssystemer. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i private virksomheder og organisationer samt i offentlige institutioner, der beskæftiger sig med e-business eller brugerrettede kampagner. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages