• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 351 items
 1. Bioscience Programme with a Focus on Biology Entrepreneurship

  Det finns ett stort behov av biologer med gedigna ämneskunskaper och en förmåga att omvandla grundvetenskapliga upptäckter till innovationer som kan vara samhället till gagn. Med en biovetenskaplig utbildning kan du bidra till ett hållbart samhälle som kan möta de globala utmaningar som vi står inför. Utbildningen täcker ett brett område inom biologi och kemi men innehåller även kurser inriktade på att omvandla grundkunskaperna till nya lösningar och innovationer som kan bidra till att uppfylla Sveriges och WHO:s miljömål för att bättre ta vara på världens resurser. Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter inom biologisk innovation för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i samhällets tjänst och i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biologi kombinerat med innovation kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet. Under programmets ges möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld. Undervisningen sker på svenska och engelska ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bioscience- Molecular Biodesign

  The Bioscience ? Molecular Biodesign program consists of a three-years study. It will provide the students with a general knowledge in bioscience as well as in depth knowledge in biotechnology that can be applied in molecular biodesign projects in the field of bioscience. Included in the program are also courses in bioinformatics, statistics, entrepreneurship and project management, which will provide the student with additional tools for a future career. Fulfilling the program entitles the student to Filosofie kandidatexamen i Biovetenskap (official translation: Degree of Bachelor of Science (BSc) with a major in Bioscience). ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Culinary Arts and Ecology Programme

  Miljöhot och klimatförändringar ger oss nya utmaningar inom många branscher, framförallt för de som har att göra med livsmedel och vår livsmedelsförsörjning. Måltidsekologprogrammet ger dig kunskap för att förstå och vara med och lösa dessa utmaningar i till exempel livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen.Måltidsprogrammet sträcker sig över många olika områden så som ekologi, jordbruk, miljö, hållbar utveckling, hälsa, gastronomi, toxikologi och mikrobiologi. Det första 1,5 året av programmet är förlagd till Campus Örebro och fokus ligger på naturvetenskapliga studier av livsmedelsproduktion och produktkvalitet. Under det andra och tredje året lär du dig om måltidens olika aspekter och den delen av utbildningen är förlagd till den kreativa miljön vid Campus Grythyttan. Livsmedelsutbildningen i Grythyttan ger dig kunskap i sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, livsmedelshygien, livsmedelstekniker, tillagningsmetoder, värdskap samt planering och bedömning av måltider. Teoretiska studier varvas med praktiska övningar, till exempel genom samarbete med Kvinnersta naturbruksgymnasium. Under utbildningen kommer du få chansen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare genom studiebesök, projektarbeten och ett årligt Måltidsekologisk Forum. Möjligheterna att läsa kurser, göra fält- eller examensarbetet utomlands är stora. Studierna avslutas med ett examensarbete där du själv väljer inriktning mot miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Complementary Programme for Biomedical Laboratory Scientists with a Foreign Degree

  Complementary Programme for Biomedical Laboratory Scientists with a Foreign Degree ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Biomedicine- Exercise Physiology

  Vill du veta mer om människans biologi från cellen till hela människokroppen? Vill du också få kunskap om hur träning och fysisk aktivitet påverkar funktion, prestationsförmåga och hälsa? Då är Biomedicin ? inriktning träningsfysiologi något för dig. Denna utbildning passar dig som är intresserad av hur kroppen fungerar, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett aktivare liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre. ...

  Provider NameHalmstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Biology- Bachelor studies

  The aim of the study programme is to provide for DU students qualitative theoretical knowledge and research skill and competence acquisition in biology, theoretical and practical training in line with the state needs for successful involvement in national economy problem solving, competitiveness on Latvian and foreign markets as well as professional and academic further education. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs" dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs" dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju. Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs" dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības bioloģijas un dabaszinību skolotājs" ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages