• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 645 items
 1. Bachelor's Programme in Conservation of Cultural Heritage Objects

  Bachelor's Programme in Conservation of Cultural Heritage Objects ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Intercultural Management: Specialisation Study of Religion

  Intercultural Management: Specialisation Study of Religion ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor of Science in Conservation with major in Garden and Landscape Crafts

  Bachelor of Science in Conservation with major in Garden and Landscape Crafts ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Guide: experiences, communication, cultural heritage

  Guide: experiences, communication, cultural heritage ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Conservation, Building Crafts

  Conservation, Building Crafts ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Teaching Programme in Upper Secondary School Education, Mathematics/History

  Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du verktygen att leda undervisning i morgondagens skola, och genom både teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Librarian, distance education

  Librarian, distance education ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Teaching Programme in Upper Secondary School Education, Civics/English

  Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du verktygen att leda undervisning i morgondagens skola, och genom både teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor´s programme in historical studies

  Programmet avser att ge grundläggande kunskaper om olika samhällens historiska utveckling och om framväxten av världsbilder och olika typer av föreställningar under skilda historiska perioder. Här ges en bred bas vad gäller historiska förhållanden samt verktyg för att förstå, förklara och ifrågasätta skeenden och tänkande i dåtidens och i dagens samhälle. I programmet ges också en träning i att se kritiskt på omvärlden och att tänka systematiskt, analytiskt och självständigt och att kommunicera detta i tal och skrift. I de historiska ämnena i programmet ingår förutom grundläggande kronologiska kurser också fördjupande tematiska studier och kurser i teori och metod. Studenterna genomför egna historiska undersökningar som ger färdigheter i informationssökning, förmåga att behandla ett rimligt omfattande källmaterial och insikter i källkritik och vetenskaplig framställning. I programmet ingår även vissa mer praktiskt orienterade moment.Programmet innefattar minst 120 hp i ämnena historia och idéhistoria. Studenterna läser först 30 hp i vardera ämne, därefter väljer de sitt huvudämne som läses i ytterligare 60 hp. Kandidatkursen bör läsas under det sista året på programmet. Resterande poäng i programmet är helt valfria. Minst ett av ämnena ska läsas till kandidatnivå och kandidatkursen bör läsas under det sista året på programmet. Resterande poäng i programmet är helt valfria inom hela universitetets kursutbud, förutsatt att det finns plats inom respektive kurs. En avklarad kandidatexamen i historiska studier ge ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. History of Ideas, Introductory course 1 and 2

  History of Ideas, Introductory course 1 and 2 Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=IL111 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Philosophy and ethics Language: English Teaching Language: Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages