• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 57 items
 1. Master Programme in Mathematical Statistics

  Master Programme in Mathematical Statistics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Logic, Master's Programme

  Logic is traditionally defined as the study of formal aspects of valid reasoning, but today many logicians see logic as a more general study of formal systems and their applications. The conceptual frameworks and tools developed by pure research in modern logic have found many applications in diverse disciplines studying formal languages and systems, e.g., software engineering and computational linguistics. As an academic subject logic is genuinely interdisciplinary and located on the border between Philosophy, Mathematics, Computer Science, and Linguistics. The exchange is active and mutually beneficial. Logic was once looked upon as a more or less completed sub-discipline of philosophy, but the subject went through a major transformation in the 20th century, thanks to the massive infusion of mathematical methodology and computational techniques. Logic is nowadays an active international area of study and research also in mathematics, computer science, and linguistics. Contents The first year of the two year programme consists mostly of compulsory courses in the theoretical fundamentals of logic such as set theory, modal logic, model theory, and proof theory. The second year consists of a 30 hp essay and elective courses, where you, as a student, work toward a specialized profile within the general field of logic and its applications. These courses are chosen from a wide range of subjects, some in applied logic (such as Artificial Intelligence, and Logic for web technologies) and some in theoretical logic (suc ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master in Applied Statistics

  Programmet är inriktat på tillämpning av statistisk teori och metod och rustar dig för att driva utformningen av statistiska undersökningar och lämna egna bidrag till den statiska metodutvecklingen. Vill du kanske forska i ämnet statistik? Även då är programmet något för dig!Utbildningen ges på engelska och du läser med personer från olika delar av världen, alla med det gemensamma fokuset på statistikerprofessionen. Dina lärare har också omfattande yrkeslivserfarenhet och ett brett kontaktnät, internationellt inom universitetsvärlden och med arbetsgivare i Sverige.Örebro universitet är ett av två universitet i Norden som ackrediterats av den europeiska statistikmyndigheten Eurostat som EMOS (European Master in Official Statistics), och kvalificerar dig för en svensk och internationell karriär inom officiell statistik. Här ges möjlighet att välja en praktik om 15 högskolepoäng (hp) på Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges officiella statistikmyndighet.I utbildningen poängteras förmåga att kommunicera och samarbeta, dels för att identifiera organisationens informationsbehov samt förutsättningarna för den statistiska undersökningen eller dataanalysen, dels för att tydligt kunna kommunicera valda ansatser och resultat.Kunskaper du får inom exempelvis urvalsmetoder och ekonometri är relevanta inom framväxande områden såsom dataintegrering, ?big data? och statistisk inlärning, liksom andra där skickliga statistiker behövs. Ett särskilt fokus är på samhällsvetenskap och ekonomi.Programmet är uppdelat på fyra termin ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. ENGINEERING MATHEMATICS

  Teknisk matematik är matematikens eget program. Styrkan med utbildningen är att du får en gedigen träning i problemlösning och lär dig använda kraftfulla matematiska verktyg. Förutom mycket matematik och matematisk statistik kan du skaffa dig en bred bas inom teknik, naturvetenskap, datalogi och ekonomi. Detta innebär att du kan arbeta med problem inom vitt skilda områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Dessutom arbetar många med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Mathematics

  Master's Programme in Didactics, Didactics with Specialisation in Mathematics Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2DID&focusid=DMAT Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Mathematics ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Logic, Master's Programme

  Logic is traditionally defined as the study of formal aspects of valid reasoning, but today many logicians see logic as a more general study of formal systems and their applications. The conceptual frameworks and tools developed by pure research in modern logic have found many applications in diverse disciplines studying formal languages and systems, e.g., software engineering and computational linguistics. As an academic subject logic is genuinely interdisciplinary and located on the border between Philosophy, Mathematics, Computer Science, and Linguistics. The exchange is active and mutually beneficial. Logic was once looked upon as a more or less completed sub-discipline of philosophy, but the subject went through a major transformation in the 20th century, thanks to the massive infusion of mathematical methodology and computational techniques. Logic is nowadays an active international area of study and research also in mathematics, computer science, and linguistics. Contents The first year of the two year programme consists mostly of compulsory courses in the theoretical fundamentals of logic such as set theory, modal logic, model theory, and proof theory. The second year consists of a 30 hp essay and elective courses, where you, as a student, work toward a specialized profile within the general field of logic and its applications. These courses are chosen from a wide range of subjects, some in applied logic (such as Artificial Intelligence, and Logic for web technologies) and some in theoretical logic (suc ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Engineering Mathematics

  Teknisk matematik är matematikens eget program. Styrkan med utbildningen är att du får en gedigen träning i problemlösning och lär dig använda kraftfulla matematiska verktyg. Förutom mycket matematik och matematisk statistik kan du skaffa dig en bred bas inom teknik, naturvetenskap, datalogi och ekonomi. Detta innebär att du kan arbeta med problem inom vitt skilda områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Dessutom arbetar många med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages