• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 351 items
 1. Biomedicine Programme

  Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig. Biomedicinprogrammet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller läkemedelsindustrin. Utbildningen håller hög internationell standard och det finns möjlighet att studera vidare utomlands. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska människans byggnad och funktion via anatomi, fysiologi och farmakologi. För att förstå kroppen på cell- och molekylnivå kommer du bland annat att läsa biokemi och cellbiologi. Vidare kommer du att erhålla en grundläggande förståelse för människans sjukdomar. Utbildningen avslutas med ett individuellt examensarbete som du kan välja att göra på universitetet eller på ett företag. Programmet leder till en medicine kandidatexamenmed biomedicin som huvudområde. Karriär: Efter examen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram. Flertalet masterprogram inom medicinska fakulteten är internationella och har stark forskningsanknytning, vilket öppnar för fortsatta doktorandstudier. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Biomedical Laboratory Science Programme

  Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser. Bland annat analyserar du de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete. Laboratoriemetodiken har en framträdande roll i hela utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet används tillsammans. Du får kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi, fysiologi och kemi. Flera kurser omfattar undervisning i dokumentation, muntlig och skriftlig framställning, laboratorieorganisation och bioinformatik. Biomedicinska analytikerprogrammet samarbetar med Mittuniversitetet i Sundsvall. Programmet leder till en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Karriär: Du kan räkna med att få jobb efter examen - idag finns en brist på biomedicinska analytiker både i Sverige och utomlands. Du kan också räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i yrkeslivet. Du kan också välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter för en biomedicinsk analytiker. Efter programmet har du möjlighet att läsa vidare till en magister-, master- eller doktorsexamen. Ort: Uppsala och SundsvallStarttermin: ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Biomedical Laboratory Science Programme

  Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser. Bland annat analyserar du de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete. Laboratoriemetodiken har en framträdande roll i hela utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet används tillsammans. Du får kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi, fysiologi och kemi. Flera kurser omfattar undervisning i dokumentation, muntlig och skriftlig framställning, laboratorieorganisation och bioinformatik. Biomedicinska analytikerprogrammet samarbetar med Mittuniversitetet i Sundsvall. Programmet leder till en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Karriär: Du kan räkna med att få jobb efter examen - idag finns en brist på biomedicinska analytiker både i Sverige och utomlands. Du kan också räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i yrkeslivet. Du kan också välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter för en biomedicinsk analytiker. Efter programmet har du möjlighet att läsa vidare till en magister-, master- eller doktorsexamen. Ort: Uppsala och SundsvallStarttermin: ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor's Programme in Biology

  Bachelor's Programme in Biology Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1BIO Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Biology Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Marine Science, Bachelor's Programme

  Marine Science, Bachelor's Programme Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1MAV Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Biology Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor's Programme in Molecular Biology

  Bachelor's Programme in Molecular Biology Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1MB1 Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Biology Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Biomedical Laboratory Science Programme, Laboratory Medicine- No translation available

  Är du intresserad av medicin, teknik, laboratoriearbete, människor och vill bli expert på diagnostiska metoder? Då är biomedicinsk analytikerprogrammet något för dig! Som biomedicinsk analytiker kommer du att självständigt kunna utföra analyser och undersökningar samt tolka och utvärdera resultat. Du kan välja mellan två inriktningar: Laboratoriemedicin och Klinisk fysiologi. Det råder stor brist på biomedicinsk analytiker och det finns goda möjligheter att få jobb i hela landet. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Biomedical Laboratory Science Programme, Laboratory Medicine- No translation available

  Är du intresserad av medicin, teknik, laboratoriearbete, människor och vill bli expert på diagnostiska metoder? Då är biomedicinsk analytikerprogrammet något för dig! Som biomedicinsk analytiker kommer du att självständigt kunna utföra analyser och undersökningar samt tolka och utvärdera resultat. Du kan välja mellan två inriktningar: Laboratoriemedicin och Klinisk fysiologi. Det råder stor brist på biomedicinsk analytiker och det finns goda möjligheter att få jobb i hela landet. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor of Science in Environmental Health

  Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred och väletablerad utbildning, där du får alla förutsättningar att bidra till att uppnå nationella eller globala miljö-, hållbarhets- och folkhälsomål. Efter examen arbetar du inom näringsliv eller offentlig sektor med aktuella miljö- och samhällsfrågor och åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Biomedicine Programme

  Varför får vissa människor cancer och hur framställs nya läkemedel? Inom medicin och läkemedelsutveckling behövs kunskaper om grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppen fungerar. Du läser ämnen som medicinsk kemi, cellbiologi, genetik och sjukdomslära. För varje kurs fördjupar du dina kunskaper om hur celler och organ samspelar i komplexa nätverk liksom då det uppstår fel och sjukdom utvecklas. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages