• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: provides hospitality services, provides information to hotel guests, monitors the general arrangements for the hotel and its branches, cleans and manages hotel rooms and common spaces, prepares, serves simple breakfast in the hotel, makes a table in the restaurant, serves breakfast and coffee breaks to hotel guests, organizes room service in the hotel, runs the hotel valet duties, organizes plant maintenance in the hotel, maintains textiles in the hotel. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Pet care worker

  Gyvūnų prižiūrėtojo veiklos objektas – bendrųjų ir specialiųjų gyvūnų priežiūros paslaugų teikimas klientams gyvūnų priežiūros įstaigose ar klientų namuose. Pagrindiniai veiklos uždaviniai: teikti gyvūnų priežiūros paslaugas, bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, bendrauti su klientais jų augintinių priežiūros klausimais, taikyti bendrąsias kompetencijas bei vertybes profesinėje veikloje. Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: Įvadas į aplinkos gyvūnų prižiūrėtojo profesiją; Informacijos valdymas; Gyvūnų laikymo teisiniai reglamentai; Šunų auginimas; Kačių auginimas; Gyvūnų globos ir gerovės kūrimas; Renginių su katėmis aptarnavimas; Renginių su šunimis aptarnavimas; Šunų dresavimas; Įvadas į darbo rinką. Taip pat – 2 iš 3 pasirenkamųjų modulių: Gyvūnų kailio priežiūra; Gyvūnų kailio kirpimas; Egzotinių gyvūnų priežiūra. Įgiję gyvūnų prižiūrėtojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti veterinarijos gydyklose, kaip pagalbinis veterinarijos gydytojo personalas, gyvūnų prekių parduotuvėse, kaip konsultantai gyvūnų auginimo ir priežiūros klausimais, vis labiau populiarėjančiuose smulkių gyvūnų viešbučiuose, įvairiose gyvūnų globos įstaigose, individualiai, sudarę sutartį su žmonėmis, konsultuoti juos dėl jų augintinio priežiūros. Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti mažiausiai pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija gali būti įgyjama studijuojant pirminio profesinio mokymo įstaigose, pagal nef ...

  Awarding bodyPublic Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Seaman

  Jūreivio kvalifikacija reikalinga norint dirbti jūriniuose laivuose eilinės sudėties įgulos nariu. Asmuo įgiję jūreivio kvalifikaciją , turi: - gebėti iškelti gebėti iškelti valstybines vėliavas , Tarptautinės laivų signalų vėliavas ir ženklus, švartuotis, atlikti krovos ir takelažo darbus, prižiūrėti trapą, remontuoti saugos tinklą, vairuoti laivą, užtaisyti pradaužą, gesinti gaisrus, dirbti denyje esant audrai, likviduoti apledėjimą, nutraukti laivą nuo seklumos, signalizuoti ir palaikyti ryšį, naudoti signalizaciją, rišti jūrinius mazgus, dirbti medžio apdirbimo ir šaltkalvystės mechaniniais ir rankiniais įrankiais, palaikyti reikiamą denio mechanizmų ir įrangų techninę būklę, dalyvauti budėjimuose eigos tiltelyje, prie trapo, nuleisti ir pakelti gelbėjimosi valtis, plauti denį ir užtikrinti švarą laive, atlikti smulkų remontą denio ir korpuso pertvarų valymo ir plieno konstrukcijų bei medžio dažymo darbus. -žinoti, kaip elgtis esant nenumatytoms sąlygoms jūroje, laivo sandarą, signalizacijas naudojamas laive, laivo valdymo principus, tarptautinių laivų eismo taisykles, meteorologijos, hidrologijos pagrindus, jūrų navigacijos prietaisus, jų veikimo principus ir panaudojimą, laivo priežiūros ypatybes, saugos ir evakuacijos reikalavimus. Jūreivis turi pasižymėti šiomis savybėmis: gebėjimas dirbti komandoje, atsakomybės jausmas, labai gera sveikata ir atitinkamas fizinis pasirengimas, ištvermė bei tiksli judesių koordinacija, operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai vertinti situaciją ir greitai priimti spren ...

  Awarding bodyKlaipeda Shipping School

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Welder

  A person who has acquired the qualification of welder should: Be able to prepare the edges of metal surfaces for welding; weld seams in various positions; use arc welding equipment to weld steel; use gas welding equipment to weld steel, nonferrous metal, and alloys; detect defects in seams and rectify them; join surfaces by soldering; and weld with semi-automated machines in various positions.Know welding methods and technologies, the kinds and qualities of metals, and work safety requirements.Be able to work carefully, independently and responsibly and organize his/her own work. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Joiner- machine operator

  A person who acquires the qualification of woodworker must: - be able to work safely, read drawings, calculate materials, measure and mark wood, prepare wood for processing, perform wood finishing operations, process wood manually, operate wood processing machinery and equipment, and produce wood products according to drawings - know the rules for the use of specialised tools and wood processing technologies - be able to work diligently and responsibly, organise one’s work, and efficiently interact with colleagues. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Biotechnology

  Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse. Asmuo, įgijęs biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi - turėti studijų kryties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, - gebėti savarankiškai, kruopščiai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose, - mokėti apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu. Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas studijuojant magistrantūros studijų programą Nanobiotechnologija Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nanobiotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bioinžinerijos, biochemijos, biotechnologijos, molekulinės biologijos, chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biotechnologijų magistru nėra pripažįstami. Biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys gali dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose mokslo ir gamybos institucijose technologijos srityse. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Florist

  Floristo kvalifikacija reikalinga norint dirbti floristu gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose. Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją turi: - gebėti komponuoti skintas, džiovintas gėles, siužetines ir vegetatyvines kompozicijas, meniškai puošti stalus šventėms, atlikti interjerines kompozicijas ant stalų, stovų ir grindų, pinti girliandas, puošti arkas ir kolonas, parinkti augalus pagal interjero paskirtį, sukurti kambarinių augalų fito kompozicijas, išrašyti PVM sąskaitas - faktūra, naudotis elektroniniu kasos aparatu. - žinoti floristikoje naudojamus įrankius ir priemones. dovanojimo meną., renginių puošimą gėlėmis, žiemos, pavasario, vasaros ir rudens laikotarpio šventes, jų tradicijas. - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Floristo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal floristo mokymo programą. Norintiems siekti floristo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti floristu pripažįstami išlaikius kvalifikacijos egzaminą eksterno būdu. Floristas, turintis profesinę kvalifikaciją gali dirbti gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose, kultūrinių renginių apipavidalintoju, taip pat išsipirkti verslo liudijimą ir plėtoti savo verslą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Bachelor of Environmental Engineering

  A person who has acquired the Bachelor of Environmental Engineering should: o be able to critically observe, analyze and evaluate various global, regional and local, environmental problems; o to have engineering - the practical skills for the collection and interpretation of environmental information, systematically examine and summarize statistical data and information, planning, implementation and design of modern engineering measures to prevent environmental pollution; o to work with the latest technology for treatment of wide-ranging nature of environmental information; o be able to examine the environmental pollution problems, analyze existing environment situation, and to design the technical and technological solutions better environment. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Master of Chemistry

  Functional competences: graduates will be able to: use laboratory equipment and maintain it; conduct synthesis/analysis with chemical compound; investigate chemical and physical properties of an object conduct research and experiments; perform measurements and calculations; record the measurements taken; interpret the laboratory research data; assess the laboratory research data; to be able to deal with chemicals safety. Cognitive competences: have expertise in principles of chemistry and its laws; use chemistry terminology, nomenclature and measurement units appropriately; apply knowledge about structural methods of material research; show expertise on essential facts, concepts, principles and theories; select and apply the methodology of the subject; apply the knowledge and experience obtained in solving practical (chemistry) problems; be familiar with the principles of chemical analysis; apply calculation and data input skills; be familiar with the technique and methodology of a chemical experiment; apply knowledge on labour safety; know the basics of other necessary subjects. General competences: graduates will be able to: apply the knowledge gained in practice; plan work; organizational skills; communicate in written and orally in native language; communicate in foreign languages; think systematically, analytically, and critically; expand professional competences; function in information centre; adjust to new situations; solve problems; take decisions; work in a team; work independently, be responsible; ac ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Bachelor of Electronics and Electrical Engineering

  Access to professional activity: Having acquired Bachelor’s qualification degree in Electronics Engineering the graduate can work as an engineer, constructor in factories, or as a consultant in trading or service companies. Access to further study: The graduates can continue their studies in Master’s degree programmes in the field of technology. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages