• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Ernæring og sundhed

  Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer og forbrug. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogisk teori og praksis og lærer at formidle din viden om sund mad og livsstil.Jobmulighederne inden for ernæring og sundhed er bl.a. som kostvejleder i social- og sundhedssektoren. Du har også kompetencer til at vejlede og rådgive om hygiejne og rengøring på hospitaler, plejehjem og andre institutioner - eller til at stå for kvalitetssikring af produkter i levnedsmiddelindustrien. ...

  Provider NameErnærings- og sundhedsuddannelserne Metropol (Metro ernæring)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Tandplejer

  Du lærer også om behandling af huller i tænderne og paradentose og får viden om betydningen af levevilkår og livsstil for tændernes tilstand. I løbet af uddannelsen kommer du i praktik, dels på skolens klinikker og dels i kortere forløb på private og offentlige tandlægeklinikker eller institutioner.Som færdiguddannet kan du fx arbejde i en kommunal tandpleje, hvor patienterne er børn og unge. Du kan også arbejde på et hospital, i en privat praksis eller i dentalbranchen. ...

  Provider NameSKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (Klinikass.Årh.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Afspændingspædagogik og psykomotorik

  Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Du får bl.a. undervisning i psykomotoriske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.Som færdiguddannet kan du arbejde med forebyggelse samt med at behandle og undervise både børn og voksne. Du kan fx være ansat i sundhedssektoren eller have selvstændig praksis. Du kan også give psykomotorisk behandling i private virksomheder. ...

  Provider NamePsykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC (psykomotorik)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Folkesundhedsvidenskab

  Du får undervisning i fag fra forskellige videnskabsområder, bl.a. i metodefag som fx statistik og kvalitative undersøgelsesmetoder samt i medicinsk sociologi, sygdomslære, sundhedspsykologi, sundhedsøkonomi, arbejdsmiljø og helbred, politisk forvaltning og forebyggelse og sundhedsfremme.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for forskellige områder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse og udvikling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Bioanalytiker

  Uddannelsen består både af teori og praktiske øvelser i laboratoriet. Du får viden inden for emner som bioanalyse og sundheds- og naturvidenskab.Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Efter endt uddannelse finder du typisk arbejde på forskningslaboratorier, i hospitalsmiljøet eller inden for medicinalindustrien. ...

  Provider NameUCSJ, Campus Næstved (UC Sj Camp Næst)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Sygeplejerske

  Du får undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte.Som sygeplejerske finder du typisk job på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Ligeledes er der mulighed for at arbejde for humanitære organisationer i verdens brændpunkter. ...

  Provider NameBornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Syg, Rønne)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Laborant

  Gennem undervisning i kemi, matematik, mikrobiologi og laboratorieteknik lærer du de grundlæggende forudsætninger for at udføre prøver og analyser.Som laborant kan du arbejde inden for mange brancher, bl.a. i medicinal- og fødevareindustrien, i forskningslaboratorier eller i den kemiske industri. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Odontologi

  Du får på bachelordelen mulighed for at prøve teorien af i praksis gennem klinikophold og laboratorieforsøg.Efter bacheloruddannelsen i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive praktiserende tandlæge skal du vælge kandidatuddannelsen i odontologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. It og sundhed

  Det kan være i form af elektroniske patientsystemer, avanceret og mobil teknologi på sygehusene eller hjemme hos borger/patient. Du får både undervisning i sundhedsvidenskabelige og teknologiske emner, som gør dig i stand til at kunne skabe nye løsninger på alle niveauer i sundhedssektoren.Bacheloruddannelsen danner grundlag for en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som it-mediciner med udvikling af nye løsninger, der inddrager teknologi i undersøgelse, behandling og opfølgning af akut syge og personer med kroniske tilstande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Medicin

  Du får undervisning i bl.a. anatomi, sundhedspsykologi, epidemiologi og biostatistik samt fysiologi og biokemi. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis under fx klinikophold.Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages