• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 214 items
 1. Pomočnik v tehnoloških procesih

  S prenovo srednješolskih programov so dosedanja programa nižjega poklicnega izobraževanja Obdelovalec kovin in Ličar združili v nov program Pomočnik v tehnoloških procesih. Znotraj novega programa je več strokovnih modulov, od katerih sta dva obvezna, drugi pa so izbirni. Kdor se kasneje želi zaposliti kot ličar, izbere modul Temeljna ličarska dela (ki seznanja z osnovnimi ličarskimi spretnostmi), kogar pa bolj veseli obdelovanje kovin, izbira med drugimi moduli. ...

  Provider NameZavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Tehnik mehatronike

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov; uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih; avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov; določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov; uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav; gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov; diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov; programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih; povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom; vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi; projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij; uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC krmilnika in elementov senzorike. ...

  Provider NameDvojezična srednja šola Lendava

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Tehnik mehatronike

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov; uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih; avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov; določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov; uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav; gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov; diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov; programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih; povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom; vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi; projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij; uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC krmilnika in elementov senzorike. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Tehnik mehatronike

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov; uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih; avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov; določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov; uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav; gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov; diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov; programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih; povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom; vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi; projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij; uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC krmilnika in elementov senzorike. ...

  Provider NameŠolski center Kranj, Srednja tehniška šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Tehnik mehatronike

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov; uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih; avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov; določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov; uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav; gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov; diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov; programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih; povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom; vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi; projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij; uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC krmilnika in elementov senzorike. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Strojni tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki; dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbira standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov; matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov; rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev; izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov; načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve; sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in predlogih izboljšav obstoječih izdelkov; izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe; izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva; presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki; presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije; oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov; izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Računalnikar

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabljanje standardne pisarniške programske opreme, beleženje sistemskih in uporabniških sporočil ter organizacijo servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme; pripravljanje samodejnega arhiviranja datotek za zunanje uporabnike; zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme ter varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu; nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema ter administriranje operacijskega sistema; skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov; nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme, izbiranje komponent ter sestavljanje računalnikov; spremljanje delovanja ter odpravljanje manjših napak v omrežju, strojne in programske opreme; arhiviranje in varovanje baz podatkov; oblikovanje obrazcev in poročil. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameCenter za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Pomočnik v tehnoloških procesih

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje enostavnih del v proizvodnih in tehnoloških postopkih;  branje enostavnih delavniških risb in tehnične dokumentacije; uporabo enostavne tehnološke in delovne dokumentacije; pripravo delovnega mesta za izvedbo tehnoloških postopkov ter posluževanje strojev po navodilih; izvajanje ročnih obdelovalnih postopkov obdelave gradiv; uporabo in vzdrževanje ročnega in električnega ročnega orodja za obdelavo gradiv; prepoznavanje pomena osnovnih tehnoloških parametrov; izvajanje enostavnih postopkov spajanja materialov; meritve osnovnih tehniških parametrov in velikosti z merilnimi pripomočki; izvajanje sprotnih vzdrževalnih in manjših servisnih del na stroju, opremi in napravah; odgovorno ravnanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela ter uporabo zaščitne opreme; pravilno ravnanje z odpadki ter upoštevanje ukrepov za varovanje okolja. ...

  Provider NameCenter za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Elektrotehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT; programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah, programiranje, montažo in ožičenje programirljivih relejev; polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje porabnikov in opravljanje osnovnih vzdrževalnih del; povezovanje elementov električnih inštalacij v stikalnih, razdelilnih in vtično-spojnih napravah ter izbiranje in priklapljanje električnih zaščit; izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del na električnih in komunikacijskih inštalacijah, interpretacijo rezultatov in ugotavljanje napak; izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema in zagotavljanje osnovne podpore uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme; upoštevanje ukrepov za varno delo z električnimi napravami. ...

  Provider NameCenter za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Elektrikar

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo informacijske tehnologije za oblikovanje, pripravljanje in arhiviranje osnovnih dokumentov in dokumentacije po predpisanih navodilih; izračunavanje parametrov ter izdelovanje, sestavljanje in opravljanje meritev na osnovnih električnih sklopih; priklapljanje porabnikov, izvajanje zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi; izvajanje, priključevanje ter nastavljanje parametrov in popravljanje programov v krmilno relejnih modulih. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameCenter za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages