• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Finance Service Specialist

  Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius. Norintiesiems siekti finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija įgyjama profesinio mokymo įstaigose. Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė. Sėkmingam finansinių paslaugų teikėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: • bendravimo užsienio kalba; • skaitmeninio raštingumo; • mokymosi ir problemų sprendimo; • socialinio ir pilietinio sąmoningumo; • iniciatyvumo ir verslumo; • tvarios plėtros palaikymo; • sveikatos tausojimo ir darbo saugos; • komandinio darbo; • kritinio mąstymo; • pr ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Motor vehicle carriage driver

  A person who has acquired this qualification: operates the vehicle or combination of vehicles, identifies vehicle faults, eliminates simple vehicle faults, safe, environmentally-friendly way, drives a vehicle and the combination of vehicles in different traffic conditions, anticipates dangerous situations on the road, anticipates inappropriate actions work the legal consequences, follows the work and rest regime, loads and unloads safely, secures loads, ensures safe transportation of cargo, manages freight documentation, uses navigation system, means of communication and other IT equipment, transports dangerous goods safely. Optional competences: 1. Communicate and fill in documentation in a foreign language. 2. Use a balanced diet (cooking) fundamentals in practice. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Professional Bacehelor of Informatics Engineering

  A person, having acquired qualification professional bachelor degree of engineering of information systems, is to perform the following: - to identify and analyze the failure of hardware and peripherals, assess and control the risk of the usage of materials and hardware, - to exploit computer and their systems' software in a qualified and effective way, - to perform the activities of the installation of network equipment, to eliminate the damage of computer network hardware and software, to integrate local computer network into other computer networks, to install the global computer network, to prepare the network documentation, - to identify and analyze the problems of network and information service delivery within an enterprise and to solve them, - to establish the suitability of operating system, to install it and maintain, to register the users of the operating system and to guarantee the safety of their data, - to explain to the users what are the possibilities provided by the operating system in a specific working place, - following the request of the customers to select and install necessary application software. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Hotel steward

  A person who has acquired this qualification: organizes and controls the work of subordinate employees according to the classification requirements of accommodation service providing institutions, ensures economical use of material resources, trains subordinate employees and supervises the activities of subordinate employees. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Car body dyer

  A person who has acquired this qualification: observes health and safety requirements, selects the constructional and consumable materials, performs the general locksmith works, uses tools and equipment, uses technical reference books and the manufacturer’s recommendations, organises the work place and accepts the service order, disassembles the cars before dying, assembles the cars after dying, assesses the body condition according to external features visually, knows the means of car body measurement, polishes an auto body, applies anti-corrosion underneath the auto body, performs the body preparation for dying, dyes the body. ...

  Awarding bodyVilnius school of car mechanics and business

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Car mechanic

  A person who acquires the qualification of automotive mechanic must: - be able to draw and read drawings and schemes, perform technical measurements, select automotive components and maintenance materials, perform metal work, assess the condition of automotive mechanisms and systems according to external features, and disassemble, assemble, regulate, and adjust automotive mechanisms and systems; identify and eliminate breakdowns - know work safety requirements and the construction of automotive mechanisms and systems - be able to work responsibly, diligently, and independently. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Junior Java developer

  A person who has acquired this qualification: uses server operating systems, develops web user interface, creates a simple software, applies software development principles and methods, creates simple relational databases, manages own code development, analyses different types of requirements for software programs. Optional competences: 1. To develop the user interface using JavaServerFaces technology; 2. To develop Java applications using Spring framework; 3. To apply Test Driven Development and Behaviour Driven Development methods; 4. To develop software in teams using SCRUM. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Operator of computer designing

  A person who acquires the qualification of computer-aided design operator must: - be able to use equipment for incoming and outgoing information, scanners, and printers; produce graphical objects using the computer-aided design system AutoCad, and operate the diagramming software Visio, Corel Photo-Paint, and Adobe PhotoShop software; etc. - know the modern technological solutions and use of application software, the basics of computer use, etc. - be able to work diligently, independently, and rapidly. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Interior decorator

  Interjero apipavidalintojo kvalifikacija reikalinga interjero apipavidalintojo profesijai. Interjero apipavidalintojo veiklos objektas: interjero apipavidalinimo eskizo parengimas, visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektų kūrimas kompiuterinėmis programomis bei jų įgyvendinimas, dekoratyvinių elementų, gamyba ir pritaikymas interjere, interjero apdailos medžiagų parinkimas, interjero paviršių apdailos atlikimas bei meninis dekoravimas. Interjero apipavidalintojo veiklos uždaviniai: parengti patalpų apipavidalinimo ir dekoravimo eskizą, parinkti reikalingas medžiagas ir įrankius ir priemones, atlikti patalpų apipavidalinimą ir dekoravimą, sukurti kaligrafinį projektą, derinant šriftą ir vaizdą, piešti namų apyvokos daiktus, interjero elementus, sukurti eskizus perteikiant erdvės ir daiktų santykį, sukomponuoti erdvę, kurioje būtų išlaikyta harmoninga erdvės užpildymo stilistika, kurti visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektus kompiuterinėmis programomis bei jos vizualizuoti, gaminti interjero detales ir aksesuarus bei pritaikyti jos pagal paskirtį, atlikti visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimo projektą, parenkant medžiagas, spalvas ir technologijas, atlikti gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimo projektą sukuriant spalvų ir stilių visumą, parengti eksponavimo zonų dekoravimo ir apipavidalinimo projektus ir jos įgyvendinti Asmenys, įgiję interjero apipavidalintojo kvalifikaciją, galės integruotis į interjero salonų veiklą ar įste ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. The tailor

  A person who acquires the qualification of tailor must: - be able to design and draw models of garments for mass production and individual orders, take orders for production, agree upon a model with a customer, select the basic construction of a garment and correct it according to the model and the peculiarities of the shape of the customer’s body, and select fabrics for clothing - know sewing and embroidering technologies, the characteristics of leather and fur, the principles of cutting and shaping the garment, etc. - be able to work responsibly and independently and efficiently interact with colleagues and customers. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages