• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13534 items
 1. Tysk

  Du bliver også undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International virksomhedskommunikation- sproglig og kulturel formidling

  Du lærer at løse virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder også kommunikation på fremmedsprog.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som fædiguddannet kan fx være kommunikations- eller sprogmedarbejder i internationale virksomheder og organisationer. Du kan også stå for sproguddannelse af en virksomheds medarbejdere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Medie- og sonokommunikation

  Ud over lyddesign og kommunikation får du også indsigt i innovativ projektledelse, marketing og konceptudvikling.Som lyddesigner kan du søge ansættelse i fx medievirksomheder, produktionsselskaber, i kommunikationsbureauer og reklamevirksomheder, eller du kan starte egen virksomhed. ...

  Provider NameMedie og Sonokommunikation i Haderslev (UC Syd medie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Softwareudvikling

  Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humanistiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, ledelse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som fx it-konsulent eller produktudvikler inden for design af software. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og europæiske studier

  Som sprog kan du vælge mellem engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at arbejde tværfagligt med kommunikation inden for områder som fx eksport, markedsføring eller turisme inden for Europa.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx EU, hvor du vil være i stand til at løse internationale kommunikationsopgaver. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- eksportteknologi

  Uddannelsens indhold har fokus på områder som logistik og forretningssystemer på bekostning af fokus på materialer, konstruktion og produktionsteknik.Som uddannet eksportteknolog kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde inden for udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Jura

  På uddannelsen studerer du både danske og internationale retsforhold som fx EU-ret. Du kan vælge at specialisere dig inden for et juridisk område som formueret eller strafferet, hvor du bl.a. lærer om fremførelse af beviser og argumentation.Bacheloruddannelsen i jura sigter mod videre uddannelse på en kandidatuddannelse. De efterfølgende jobmulighederne findes inden for både den private og den offentlige sektor. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Elektronik og datateknik

  Du lærer at programmere mikrodatamater og at benytte datamater til proceskontrol og signalbehandling. Du får viden om både konstruktion af hardware og simulering.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder, som bl.a. udvikler computerhardware og -software. Du vil typisk kunne varetage stillinger som udvikler, projektleder eller rådgiver. ...

  Provider NameAalborg Universitet Esbjerg (Ålb.uni.Esbjerg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Klassiske sprog

  Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i antikkens tekster, og du vil komme til at læse, analysere og oversætte mange forskellige værker. Du vil også få undervisning i retorik og sprogforståelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk finde beskæftigelse i undervisningssektoren eller på kulturinstitutioner og museer, ligesom du kan finde job i informations- og kommunikationsafdelinger. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Business Administration and Service Management

  Du studerer erhvervsøkonomiske fag med udgangspunkt i turistbranchen, servicebranchen eller kulturlivet, og du lærer at lede servicevirksomheder både i Danmark og udlandet.Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som administrator eller projektleder i turistindustrien, hotel- og restaurantbranchen eller i andre kulturinstitutioner. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages