• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Farmaci

  På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med opretholdelse af lovgivningsmæssige og etiske regler inden for lægemiddelområdet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi.Bacheloruddannelsen giver dig både praktiske og teoretiske færdigheder samt en bred forståelse for forandringsprocesser i det moderne, teknologiske samfund. Du har efterfølgende mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Tysk

  Du bliver også undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. International virksomhedskommunikation- sproglig og kulturel formidling

  Du lærer at løse virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder også kommunikation på fremmedsprog.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som fædiguddannet kan fx være kommunikations- eller sprogmedarbejder i internationale virksomheder og organisationer. Du kan også stå for sproguddannelse af en virksomheds medarbejdere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Medie- og sonokommunikation

  Ud over lyddesign og kommunikation får du også indsigt i innovativ projektledelse, marketing og konceptudvikling.Som lyddesigner kan du søge ansættelse i fx medievirksomheder, produktionsselskaber, i kommunikationsbureauer og reklamevirksomheder, eller du kan starte egen virksomhed. ...

  Provider NameMedie og Sonokommunikation i Haderslev (UC Syd medie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Softwareudvikling

  Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humanistiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, ledelse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som fx it-konsulent eller produktudvikler inden for design af software. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og europæiske studier

  Som sprog kan du vælge mellem engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at arbejde tværfagligt med kommunikation inden for områder som fx eksport, markedsføring eller turisme inden for Europa.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx EU, hvor du vil være i stand til at løse internationale kommunikationsopgaver. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Installatør

  Vil du specialisere dig i stærkstrøm, lærer du bl.a. om elektroteknik, forsynings- regulerings- og installationsteknik. Vælger du vvs-linien får du undervisning i sanitets-, varme og gasteknik. Du lærer også om, hvad det vil sige at have egen virksomhed.Som el-installatør eller vvs-installatør kan du arbejde som fx leder af installationsarbejder i byggefirmaer, eller du kan vælge en karrierevej som selvstændig med egen virksomhed. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Nykøbing F (EA Sj Nyk F)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- eksportteknologi

  Uddannelsens indhold har fokus på områder som logistik og forretningssystemer på bekostning af fokus på materialer, konstruktion og produktionsteknik.Som uddannet eksportteknolog kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde inden for udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Jura

  På uddannelsen studerer du både danske og internationale retsforhold som fx EU-ret. Du kan vælge at specialisere dig inden for et juridisk område som formueret eller strafferet, hvor du bl.a. lærer om fremførelse af beviser og argumentation.Bacheloruddannelsen i jura sigter mod videre uddannelse på en kandidatuddannelse. De efterfølgende jobmulighederne findes inden for både den private og den offentlige sektor. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages