• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Mekatronik

  På kandidatuddannelsen i mekatronik arbejder du med udviklingen af fremtidens brugervenlige produkter, der kombinerer teknologierne. I løbet af uddannelsen får du undervisning i advanceret mekatronik og videnskabelige metoder, og du har mulighed for at specialisere dig. Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk finde beskæftigelse i industrielle virksomheder eller inden for forskningssektoren. Du har også mulighed for at blive ansat i internationale industrivirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Didaktik

  Uddannelsen handler om måder at undervise på, og I gennemgår både nye og gamle metoder. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning på højt niveau inden for det fag, du har valgt. Jobmulighederne med en kandidatuddannelse i didaktik ligger typisk inden for formidling, undervisning og udviklingsarbejde. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Middelalder- og renæssancearkæologi

  Du trænes i videnskabeligt arbejde og metode og videreudvikler kompetencer til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat ligger inden for museumsarbejde, undervisning, arkæologisk forskning og formidling. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Naturforvaltning

  Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Turisme

  Uddannelsen tager udgangspunkt i de krav, som en bæredygtig udvikling i turistindustrien stiller til virksomheder samt stat, regioner og kommuner. Du får også baggrund for at analysere de problemstillinger, som knytter sig til udviklingen af turismehvervet.Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde med udvikling, formidling og rådgivning i turistbranchen, oplevelsesindustrien eller konsulentvirksomheder. Du kan også finde job hos hotelkæder, ferieudlejningsbureauer samt transportselskaber. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Kemi og bioteknologi

  Du får viden om den industrielle teknologi bag produktionen og lærer at arbejde med kemiske og biologiske processer på industriel skala. Det vil sige i en meget større skala end i et laboratorium. Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde inden for forskning og undervisning, men der findes også jobmuligheder i fødevare- og medicinalbranchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Spansk sprog og kultur

  Du vil have mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde arbejde inden for undervisning og forskning, projektstyring, oversættelse og tolkning. Du kan også få job i en privat virksomhed, hvor du kan arbejde med kommunikation eller salg og eksport til spansktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Anvendt filosofi

  Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i private virksomheder med opgaver i forhold til personale, kunder mv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Europas religiøse rødder

  Du lærer bl.a. om forskelle og ligheder mellem de tre religioner og om deres indflydelse på særlige aspekter af den europæiske historie. Du beskæftiger dig med religiøse ritualer, myter og emner som ligestilling, askese og religiøse autoriteter. Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Musikterapi

  Uddannelsen vægter en integration af dine musikterapeutiske færdigheder. Der er desuden fokus på forskningsbaseret viden om musikterapi med forskellige typer af klienter. Som kandidat i musikterapi vil du have jobmuligheder på bl.a. specialinstitutioner, familiecentre, i psykiatrien, rehabilitering af senhjerneskadede og på demensområdet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages